Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Tvorba školních vzdělávacích programů po...

Ikona informativni

Tvorba školních vzdělávacích programů podle RVP ZV-LMP

Autor: VUP Praha
Anotace: Na 10 vybraných základních školách praktických bude sledována tvorba ŠVP podle RVP ZV - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Na základě sledování budou vymezena specifika tvorby ŠVP, která pomohou při vytváření vlastních ŠVP ostatním školám vzdělávajícím žáky s lehkým mentálním postižením.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Popis:
Na 10 vybraných základních školách praktických bude sledována tvorba ŠVP podle RVP ZV - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP). Na základě sledování budou vymezena specifika tvorby ŠVP, která pomohou při vytváření vlastních ŠVP ostatním školám vzdělávajícím žáky s lehkým mentálním postižením.

Rámcový harmonogram spolupráce:

Rok 2005

Srpen schůzka ředitelů vybraných škol ve VÚP - informace o obsahu a způsobu spolupráce
Říjen pracovní porada ředitelů vybraných škol v Telči - metodický úvod k tvorbě ŠVP
Informace o tvorbě ŠVP
- zkušenosti pilotních škol a analýz ŠVP ZŠ
- SWOT analýza - (dr. Tupý - VÚP)
harmonogram tvorby ŠVP na školách
SWOT analýza
Listopad Charakteristika školy ( zahrnout i vzdělávání žáků s jinými SVP)
Charakteristika ŠVP - zaměření školy, výchovné a vzdělávací
strategie školy, ( zahrnout i vzdělávání žáků s jinými SVP)
Prosinec Klíčové kompetence - metody a formy utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků
dopracování úvodních kapitol

Rok 2006

Leden učební plán - rozčlenění vzdělávacího obsahu, vytváření vyučovacích předmětů, časové dotace vyučovacích předmětů
využití disponibilní časové dotace
poznámky k učebnímu plánu
Únor - duben vzdělávací obsah vyučovacích předmětů - rozpracování očekávaných výstupů, rozpracování učiva, začlenění průřezových témat do vzdělávacího obsahu (zpracování průřezových témat pro kapitolu Charakteristika ŠVP),
vyznačení mezipředmětových souvislostí
Květen - červen hodnocení žáků, autoevaluace školy dokončení pracovních verzí ŠVP

Průběh monitorování: školy budou na základě podkladů a dohody s VÚP průběžně zpracovávat jednotlivé části ŠVP, budou je zasílat ke konzultaci na VÚP, operativně se budou řešit specifika, která z tvorby vyplynou, současně budou na portále zveřejňovány ukázky postupně zpracovávaných částí ŠVP a poznatky z tvorby pro ostatní školy vzdělávající žáky s LMP.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 10. 2005
Zobrazeno: 12459krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VUP. Tvorba školních vzdělávacích programů podle RVP ZV-LMP. Metodický portál: Články [online]. 19. 10. 2005, [cit. 2020-04-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/347/TVORBA-SKOLNICH-VZDELAVACICH-PROGRAMU-PODLE RVP ZV-LMP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.