Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Projekt Slovenský den

Projekt Slovenský den

Praktický příspěvek
inspirace
modul
Autor Ivana Spěváčková
Cílem jednodenního celoškolního projekt, realizujícího průřezové téma Multikulturní výchova, je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází.

Projekt nazvaný Slovenský den je vytvořen pro třídy vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. Účastnili se ho žáci všech ročníků - od 1. do 9. Do projektu byla také zapojena třída, která pracuje podle vzdělávacího programu Pomocná škola (zde jsou v současné době vzděláváni žáci 4., 6., 9. a 10. ročníku). Projekt realizuje průřezové téma Multikulturní výchova a dotýká se všech jeho tematických okruhů - tedy okruhů Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita a Princip sociálního smíru a solidarity.

Cílem projektu je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází. Touto cestou chceme podporovat toleranci a úctu žáků k příslušníkům různých národností. Projekt se také dotýká společné minulosti Čechů a Slováků a umožňuje žákům pochopit historické souvislosti.

Pro každou třídu je vytvořen program, který lze realizovat během čtyř vyučovacích hodin. Pátá (poslední) vyučovací hodina je věnována prezentttaci práce jednotlivých tříd. K této příležitosti se všichni žáci a učitelé sejdou v jedné třídě.

Žáci získají nové informace o Slovensku a Slovácích - většinu z těchto informací si budou muset samostatně vyhledat. Výstupem celého projektu je společné setkání žáků celé školy, prezentace prací a získaných poznatků, společné sdílení zážitků. Závěrečná prezentace rozvíjí komunikativní a sociálně personální kompetence žáků.

Použitá literatura a zdroje:

DOBŠINSKÝ, P.: Slovenské rozprávky. 5. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1985.
MICHALKOV, S.: Mačiatka. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1976.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám