Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Vystoupení pro radost

Vystoupení pro radost

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jitka Macháčková
Žáci Základní školy Nerudova v Říčanech mají poměrně bohaté zkušenosti s prezentací svých dovedností na veřejnosti. Příspěvek informuje o další akci, při které žáci této školy představili rodičům a příznivcům školy získané dovednosti a v praxi si prověřili míru osvojených klíčových kompetencí.

Dne 23. dubna proběhla Jarní akademie žáků Základní školy v Nerudově ulici v Říčanech. Cílem celé akce byla, kromě rozvoje klíčových kompetencí žáků, snaha seznámit rodiče a další zájemce s výsledky práce školy a snaha o její prezentaci na veřejnosti.

Při přípravě a v průběhu celé akce si žáci osvojovali následující klíčové kompetence:

Kompetence k učení - příprava na jednotlivá vystoupení, nacvičení scének, zpěvu, recitace apod.

Kompetence komunikativní - zhodnocení akce v rámci školního časopisu Školáček, příprava pozvánek a plakátů v rámci hodin informatiky

Kompetence pracovní - v rámci workshopu s OU Kanina výzdoba sálu - vazba suchých květin apod., příprava občerstvení pro hosty

Kompetence sociální a personální - uplatňování zásad slušného chování

Všechna vystoupení byla motivována jarem, školou, sportem. Střídala se taneční vystoupení s recitací a zpěvem. Tím se pochlubili žáci 6. ročníku, kteří se v letošním školním roce poprvé učí anglicky. Dívky 2. stupně zase využily při svém čísle kroky a kombinace z aerobiku. Vystoupili všichni žáci školy - od prvního až po devátý ročník i ze tříd základní školy speciální. S nácvikem jednotlivých vystoupení se začalo již v zimních měsících.

Na přípravě jednotlivých vystoupeních spolupracovali všichni pedagogičtí pracovníci i žáci školy - ať se jednalo o přípravu choreografie, vhodného výběru hudby nebo vyhledávání básniček apod.

Žáci se podíleli i na výrobě pozvánek pro hosty, na přípravě pohoštění, tomboly a na výzdobě školní jídelny v Sokolské ulici v Říčanech. Ozdobou první poloviny akademie byla Hana Horecká, která zazpívala několik písní ze svého nového alba „Trocha country andělům". V průběhu podvečerních vystoupeních nám předvedli své umění i členové Oddílu KWANG-GAE Říčany a Národní tým ČR Taekwon-DO pod vedením V. Machoty. Členkou tohoto oddílu je i žákyně třídy naší základní školy speciální, která se předvedla svým sportovním uměním.

1.
2.
3.
4.

Široká veřejnost měla díky Jarní akademii možnost seznámit se s dovednostmi žáků naší školy, vidět a posoudit, co všechno žáci dokáží a jakým způsobem umí své dovednosti prezentovat i mimo rámec školního vyučování.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám