Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Teoretická zkouška oboru vzdělání Praktická...

Teoretická zkouška oboru vzdělání Praktická škola dvouletá: ruční práce

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Renata Votavová
Spoluautor: Mgr. Romana Jezberová Ph.D.
Jako ukázku závěrečné teoretické zkoušky oboru vzdělání Praktická škola dvouletá poskytujeme téma z odborného předmětu ruční práce. Téma prověřuje znalosti žáků o vybavení polytechnické dílny.

Pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami předkládáme jedno z témat teoretické části závěrečné zkoušky, která se týká odborného předmětu ruční práce. Toto téma je vyjmuto ze souboru Jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru vzdělání Praktická škola dvouletá pro rok 2012/2013, který vznikl v Národním ústavu pro vzdělávání v loňském roce.

V tomto materiálu bylo doporučeno doplnit jakékoliv téma ústní zkoušky o jednu otázku z Obecného přehledu ze světa práce a finanční gramotnosti. O doplnění, resp. nedoplnění této otázky, je třeba rozhodnout na základě typu a stupně postižení a individuálních schopností zkoušeného žáka.  Pokud bude otázka ze světa práce a finanční gramotnosti k tématu doplněna, může ji žák zodpovědět na počátku, v průběhu nebo na konci ústní zkoušky. Časový limit na zodpovězení této otázky je u ústní zkoušky minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty.

Pro žáky praktické školy dvouleté je pro realizaci teoretické zkoušky nezbytné zajistit vhodné podklady (např. ukázky materiálů, výrobků, obrázky, schémata apod.).

Téma teoretické zkoušky z odborného předmětu ruční práce: polytechnická dílna

Odborné otázky /úkoly:

 • Popište nám prostory polytechnické dílny a vybavením. Využijte fotografie.
 • Jak využíváte výškově stavitelný stůl při práci?
 • K čemu se používá tavná pistole?
 • Jaké elektrospotřebiče jsou součástí dílny?
 • Jak udržujete v polytechnické dílně pořádek?
 • Třídíte vyprodukovaný odpad?

Podklady pro žáka:

 • Fotografie elektrospotřebičů (vařič, mikrovlnná trouba, pájka, tavná pistole, aku-vrtačka)
 • Fotografie dílny
 • Fotografie materiálů a pomůcek.

 

Hodnocení žáka:

 • Zkoušení spočívá v rozboru pracovních zkušeností, které žák získal ve výuce, na pracovišti nebo v rodině. Zásadně nejde o ověřování paměťového osvojení teoretických a encyklopedických vědomostí.
 • Vyučující se žáky vedou dialog, popř. opravují nesprávné výroky. Případné doplňující otázky zadávají formou, která umožní žákům poukazovat na konkrétní příklady řešení a uplatnit praktické zkušenosti.
 • Hodnocení otázek ze světa práce a finanční gramotnosti ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka u teoretické ústní zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje v rámci odborných otázek, je klasifikován stupněm „5 – nedostatečný“, i kdyby otázku z tohoto bloku zodpověděl správně.

Jednotné zadání závěrečných zkoušek tohoto oboru vzdělání bylo vytvářeno vyučujícími odborných škol, které obor vzdělání Praktická škola dvouletá vyučují, ve spolupráci s pracovníky NÚV. Pro tvorbu podkladů obsažených v JZZZ bylo využito zkušeností z vývoje nové závěrečné zkoušky pro obory středního vzdělání s výučním listem.

AUTORKY TÉMAT JZZZ:

Libuše Kubíčková, Mgr.; Martina Lukšová, Mgr.; Lenka Žádníková, Mgr.; Zuzana Fořtová, Mgr.; Pavla Šedivcová, Mgr.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek