Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Teoretická zkouška oboru vzdělání Praktická...

Ikona teoreticky

Teoretická zkouška oboru vzdělání Praktická škola dvouletá: ruční práce

Ikona odbornost
Autor: Renata Votavová
Spoluautor: Mgr. Romana Jezberová Ph.D.
Anotace: Jako ukázku závěrečné teoretické zkoušky oboru vzdělání Praktická škola dvouletá poskytujeme téma z odborného předmětu ruční práce. Téma prověřuje znalosti žáků o vybavení polytechnické dílny.
Téma příspěvku:Jiné vzdělávací obory obecně
Klíčová slova: ruční práce, praktická škola dvouletá, závěrečná zkouška
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Závěrečné zkoušky oboru vzdělání Praktická škola dvouletá

Pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami předkládáme jedno z témat teoretické části závěrečné zkoušky, která se týká odborného předmětu ruční práce. Toto téma je vyjmuto ze souboru Jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru vzdělání Praktická škola dvouletá pro rok 2012/2013, který vznikl v Národním ústavu pro vzdělávání v loňském roce.

V tomto materiálu bylo doporučeno doplnit jakékoliv téma ústní zkoušky o jednu otázku z Obecného přehledu ze světa práce a finanční gramotnosti. O doplnění, resp. nedoplnění této otázky, je třeba rozhodnout na základě typu a stupně postižení a individuálních schopností zkoušeného žáka.  Pokud bude otázka ze světa práce a finanční gramotnosti k tématu doplněna, může ji žák zodpovědět na počátku, v průběhu nebo na konci ústní zkoušky. Časový limit na zodpovězení této otázky je u ústní zkoušky minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty.

Pro žáky praktické školy dvouleté je pro realizaci teoretické zkoušky nezbytné zajistit vhodné podklady (např. ukázky materiálů, výrobků, obrázky, schémata apod.).

Téma teoretické zkoušky z odborného předmětu ruční práce: polytechnická dílna

Odborné otázky /úkoly:

 • Popište nám prostory polytechnické dílny a vybavením. Využijte fotografie.
 • Jak využíváte výškově stavitelný stůl při práci?
 • K čemu se používá tavná pistole?
 • Jaké elektrospotřebiče jsou součástí dílny?
 • Jak udržujete v polytechnické dílně pořádek?
 • Třídíte vyprodukovaný odpad?

Podklady pro žáka:

 • Fotografie elektrospotřebičů (vařič, mikrovlnná trouba, pájka, tavná pistole, aku-vrtačka)
 • Fotografie dílny
 • Fotografie materiálů a pomůcek.

 

Hodnocení žáka:

 • Zkoušení spočívá v rozboru pracovních zkušeností, které žák získal ve výuce, na pracovišti nebo v rodině. Zásadně nejde o ověřování paměťového osvojení teoretických a encyklopedických vědomostí.
 • Vyučující se žáky vedou dialog, popř. opravují nesprávné výroky. Případné doplňující otázky zadávají formou, která umožní žákům poukazovat na konkrétní příklady řešení a uplatnit praktické zkušenosti.
 • Hodnocení otázek ze světa práce a finanční gramotnosti ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka u teoretické ústní zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje v rámci odborných otázek, je klasifikován stupněm „5 – nedostatečný“, i kdyby otázku z tohoto bloku zodpověděl správně.

Jednotné zadání závěrečných zkoušek tohoto oboru vzdělání bylo vytvářeno vyučujícími odborných škol, které obor vzdělání Praktická škola dvouletá vyučují, ve spolupráci s pracovníky NÚV. Pro tvorbu podkladů obsažených v JZZZ bylo využito zkušeností z vývoje nové závěrečné zkoušky pro obory středního vzdělání s výučním listem.

AUTORKY TÉMAT JZZZ:

Libuše Kubíčková, Mgr.; Martina Lukšová, Mgr.; Lenka Žádníková, Mgr.; Zuzana Fořtová, Mgr.; Pavla Šedivcová, Mgr.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Závěrečné zkoušky oboru vzdělání Praktická škola dvouletá .

Ostatní články seriálu:

Citace a použitá literatura:
[1] - Jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru vzdělání 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá . Praha : Národní ústav pro vzdělávání, 2013.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 07. 2014
Zobrazeno: 4771krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VOTAVOVÁ, Renata. Teoretická zkouška oboru vzdělání Praktická škola dvouletá: ruční práce. Metodický portál: Články [online]. 09. 07. 2014, [cit. 2020-10-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/18953/TEORETICKA-ZKOUSKA-OBORU-VZDELANI-PRAKTICKA-SKOLA-DVOULETA-RUCNI-PRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.