Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Teoretická zkouška oboru vzdělání Praktická...

Teoretická zkouška oboru vzdělání Praktická škola dvouletá: příprava pokrmů

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Renata Votavová
Spoluautor: Mgr. Romana Jezberová Ph.D.
Nabízíme ukázku tématu závěrečné zkoušky pro žáky praktické školy dvouleté z odborného předmětu ruční práce.

V Národním ústavu pro vzdělávání vzniklo v loňském roce Jednotné zadání závěrečných zkoušek oboru vzdělání Praktická škola dvouletá pro rok 2012/2013. Z tohoto souboru poskytujeme pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ukázku jednoho z témat teoretické části závěrečné zkoušky, která se týká odborného předmětu příprava pokrmů.

Jakékoliv téma ústní zkoušky může zkušební komise doplnit o jednu otázku z Obecného přehledu ze světa práce a finanční gramotnosti. O doplnění, resp. nedoplnění této otázky, je třeba rozhodnout na základě typu a stupně postižení a individuálních schopností zkoušeného žáka.  

Pokud bude otázka ze světa práce a finanční gramotnosti k tématu doplněna, může ji žák zodpovědět na počátku, v průběhu nebo na konci ústní zkoušky. Časový limit na zodpovězení této otázky je u ústní zkoušky minimálně 2 minuty, maximálně 4 minuty.

Pro žáky je nezbytné zajistit vhodné podklady (např. ukázky materiálů, výrobků, obrázky, schémata apod.).

 

Téma teoretické zkoušky z odborného předmětu příprava pokrmů: základní živiny

Odborné otázky/úkoly:

  • Vyjmenujte základní živiny.
  • Jak základní živiny rozdělíte podle původu (živočišné a rostlinné)?
  • Uveďte příklad zdrojů, z nichž získáváme základní živiny - využijte fotografie.
  • Popište pokrm na fotografii a řekněte, zda jídlo na talíři obsahuje bílkoviny, tuky, cukry. Co na talíři není úplně správně?

Podklady pro žáka

  • Fotografie potravin, které žák přiřadí do správné skupiny živin (tuky, bílkoviny, cukry).
  • Fotografie pokrmů, které žák popíše.

Hodnocení žáka:

  • Zkoušení spočívá v rozboru pracovních zkušeností, které žák získal ve výuce, na pracovišti nebo v rodině. Zásadně nejde o ověřování paměťového osvojení teoretických a encyklopedických vědomostí.
  • Vyučující se žáky vedou dialog, popř. opravují nesprávné výroky. Případné doplňující otázky zadávají formou, která umožní žákům poukazovat na konkrétní příklady řešení a uplatnit praktické zkušenosti.
  • Hodnocení otázek ze světa práce a finanční gramotnosti ovlivňuje celkové hodnocení výkonu žáka u teoretické ústní zkoušky maximálně v rozmezí jednoho klasifikačního stupně. Pokud však žák neuspěje v rámci odborných otázek, je klasifikován stupněm „5 – nedostatečný“, i kdyby otázku z tohoto bloku zodpověděl správně.

Jednotné zadání závěrečných zkoušek tohoto oboru vzdělání bylo vytvářeno vyučujícími odborných škol, které obor vzdělání Praktická škola dvouletá vyučují, ve spolupráci s pracovníky NÚV. Pro tvorbu podkladů obsažených v JZZZ bylo využito zkušeností z vývoje nové závěrečné zkoušky pro obory středního vzdělání s výučním listem.

AUTORKY TÉMAT JZZZ:

Libuše Kubíčková, Mgr.; Martina Lukšová, Mgr.; Lenka Žádníková, Mgr.; Zuzana Fořtová, Mgr.; Pavla Šedivcová, Mgr.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám