Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Základní informace k zajišťování asistenta...

Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením

Informativní příspěvek
Příspěvek informuje o nové publikaci IPPP, která je užitečnou pomůckou pro ředitele škol a učitele, kteří zvažují možnost využívat služeb asistenta pedagoga a hledají odpověď na základní otázky s tím spojené.

Institut pedagogicko–psychologického poradenství ČR přichází se zajímavou a užitečnou publikací autorek Marty Teplé a Hany Šmejkalové „Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením“.

Materiál reaguje na stále vzrůstající potřebu asistenčních služeb při zajišťování výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím související otázky.

Kromě stručného přehledu vývoje podpůrné asistenční služby při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se čtenáři mohou informovat o legislativním zabezpečení funkce asistenta pedagoga; především o požadované odborné kvalifikaci, ekonomickém a pracovně právním zabezpečení funkce a o podmínkách udělování souhlasu se zřízením pozice asistent pedagoga.

Další užitečnou pomůckou pro praxi jsou informace týkající se specifikace funkce a pracovní náplně asistenta pedagoga a odlišení a specifikace funkce osobního asistenta (sociální služba spadající do resortu MPSV). Autorky rovněž informují o úloze školského poradenského zařízení a podkladech SPC při zavádění funkce asistent pedagoga.

V neposlední řadě přináší publikace základní materiál vztahující se k metodickému vedení asistenta pedagoga a k možnostem vyhledávání asistentů pedagoga a upozorňuje na úskalí spojená se zaváděním této pozice. V závěru publikace pak čtenář najde konkrétní návod, jak postupovat při zavádění funkce asistenta pedagoga, a v příloze informace MŠMT vztahující se k dané problematice.

Autorky předpokládají pokračování v tématu poskytování asistenčních služeb a rozšíření poskytnutých informací především v oblasti kompetencí a pracovní náplně asistenta pedagoga a jeho metodického vedení (kdo poskytuje, jak má být zajišťováno a co má být obsahem).

Zájemci si mohou příručku bezplatně objednat v Institutu pedagogicko–psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků na adrese:

IPPP
Novoborská 372
190 00 Praha 9
sekretariat@ippp.cz

Použitá literatura:
Šmejkalová, H. - Teplá, M.: Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko–psychologického poradenství ČR, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2007, ISBN 978-80-86856-35-3.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek