Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Inkluze očima žáků

Inkluze očima žáků

Informativní příspěvek
Od září 2012 do ledna 2013 probíhal na naší škole projekt, jehož cílem bylo začlenění žáků s mentálním postižením mezi intaktní žáky. Naše škola je základní škola se všemi ročníky a třemi speciálními třídami. V nich se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a dále žáci s více vadami a autismem.
Článek pojednává o zhodnocení inkluze po roce očima žáků deváté třídy běžné základní školy, kteří byli účastníky inkluzivních hodin.

 

Od září 2012 do ledna 2013 probíhal na naší škole projekt, jehož cílem bylo začlenění žáků s mentálním postižením mezi intaktní žáky. Naše škola je základní škola se všemi ročníky a třemi speciálními třídami. V nich se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a dále žáci s více vadami a autismem.

V rámci projektu byly inkluzivní hodiny hodnoceny ihned po skončení. Rovněž žáci měli možnost se k nim vyjádřit. Vždyť díky společným hodinám zažili mnoho nového, získali nové informace, širší pohled na problematiku jednotlivých postižení, prošli tvořivými kurzy, zaplavali si v bazénu, navštívili skanzen s přehlídkou řemesel. V partnerské škole pracovali s keramickou hlínou a keramickou pecí, škola získala nové pomůcky a školní potřeby.

Skončením projektu inkluze v naší škole neskončila. Je u nás naprostou samozřejmostí, že se žáci s mentálním postižením setkávají se svými intaktními spolužáky o přestávkách, na akcích školy, při společných hodinách.  Jedná se především o inkluzivní výchovy, tedy pracovní, výtvarné, hudební či tělesné výchovy.

Od začátku projektu uplynul celý rok. Žáci loňské osmé třídy jsou nyní „deváťáci“. Rozhodují se, jak dál se svým životem naloží. Až naši školu opustí, čekají je jiní spolužáci, jiná škola, nová přátelství a nové životní zkušenosti. Názory a informace, které jim naše škola vštípila, by je měly provázet dalším životem. Říká se, že co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš. Takže: „Milí žáci, věřím, že jste se naučili, že inkluze je důležitý pojem a že škola, která chce být nejlepší, musí být inkluzivní.

V deváté třídě jsme tedy hodnocení inkluze a inkluzivního vyučování, které probíhá u nás ve škole, věnovali jednu hodinu občanské výchovy. Výsledkem jsou myšlenkové mapy, citáty a krátké výstižné informace pro širokou veřejnost:

 

Myšlenková mapa

Myšlenková mapa je metoda, která pomáhá třídit informace a dát jim určitý systém nebo řád, zároveň napomáhá učení a přidávání nových informací do daného tématu. Myšlenková mapa pracuje s jedním daným slovem (pojmem), který se dále rozvíjí a hledá význam tomuto slovu (pojmu).

 

Doprostřed papíru umístíme výrazně napsané hlavní slovo/pojem. Žáci okolo doplňují další slova nebo pojmy, která se nějak k hlavnímu slovu váží, určují jeho význam, vysvětlují ho.

 

 

 Autor díla: Michaela Krajská

 

Citáty

 „Nehledejte cestu k inkluzi, inkluze si najde Vás!“ Mirek, 9. třída

 „Nesměj se, ale pomáhej, buď obětavý, zapoj se a nebuď líný, má to smysl.“ Jana, 9. třída

 „Pomáhej druhým, i handicapovaní mají právo na život.“ Aneta, 9. třída

 „Všichni spolu.“ Honza, 9. třída

 „Cesta za lepším časem a lepší život.“ Standa, 9. třída

 „Pomáhat a chránit s láskou.“ Martina, 9. třída

 „Poslouchej, vnímej, ať porozumíš.“ Marek, 9. třída

 „Je to dobrá zkušenost, nepropas' ji." Michaela. 9. třída

 

Co chci vzkázat ostatním?

Inkluze je cesta k pomoci druhým vzdělávat se. Každý se může vzdělávat, je to jeho právo.“ Mirek, 9. třída

„Inkluze je pomoc postiženým osobám. U nás to tak bylo a prožili jsme spolu hezké chvíle ve společném projektu.“ Jana, 9. třída

 „Inkluze je pomoc, aktivity, akce a komunikace s handicapovanými lidmi. Měli bychom se snažit jim pomáhat a dávat možnost přátelit se s ostatními dětmi a vytvářet jim tak úsměv na tváři.“ Aneta, 9. třída

 „Inkluze je cesta ke vzdělávání všem.“ Honza, 9. třída

 „Inkluze je spolupráce s postiženými lidmi. Otevře se jim cesta ke vzdělávání a tím budou mít i postižení lepší život. Jde hlavně o pomoc, porozumění a komunikaci.“ Standa, 9. třída

 „Inkluze je práce s lidmi s postižením, je to cesta ke vzdělávání všem, je to dobrá a správná věc.“ Martina, 9. třída

 „Cesta k inkluzi je cesta k pomoci lidem a dětem, kteří mají například nějaké postižení. Lidé se snaží takovým osobám porozumět a pomoci jim.“ Marek, 9. třída

Inkluze nezavrhuje děti a lidi s postižením. Dodává tak informace zdravým lidem, které tím obohacuje. Cesta k inkluzi byl úžasný projekt. Mnoho věcí nám to dalo. podívali jsme se díky projektu po dlouhé době do příbramského bazénu. Také jsme se naučili vyrábět šperky z fima. Do budoucna si myslím, že podobné projkety by se měly dále připravovat. Opravdu skvělý nápad." Michaela, 9. třída

 

Co říci závěrem?

Naši žáci mají vžitý pojem inkluze a věříme, že tím, že inkluzi zažili na vlastní kůži, odnesou si ze základní školy i malý kousíček něčeho navíc.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek