Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Výtvarné aktivity žáků se SVP

Ikona prakticky

Výtvarné aktivity žáků se SVP

Ikona zkusenost
Autor: A. Hůlková, J. Kršková
Anotace: Článek je zařazen do seriálu Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem. Poskytuje informace o výstupech projektu Základní školy speciální a Praktické školy Černovice. V rámci tohoto seriálu již byly zveřejněny jednoduché cvičební řady s návodem jak cvičit s žáky se zdravotním postižením v hodinách zdravotní tělesné výchovy, několik originálních pracovních postupů popisujících vznik jednoduchých výrobků v keramické dílně a pracovní postupy na výrobky z pedigu a textilu.
V následujícím článku jsou poskytnuty pracovní postupy pro výtvarné činnosti (ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence pracovní » zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy, rozšiřuje své komunikační schopnosti při kolektivní práci
 2. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence pracovní » zvládá základní pracovní dovednosti, operace a postupy při jednoduchých pracovních činnostech
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty, rozpoznávat jejich základní vlastnosti a vztahy (kontrasty – velikost, barevný kontrast);získané zkušenosti uplatňovat podle svých schopností při vlastní tvorbě, při vnímání tvorby ostatních, při vnímání umělecké produkce i na
 2. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 2. období » rozlišovat, porovnávat, třídit a pojmenovat linie, barvy, tvary, objekty a uplatnit je podle svých schopností při vlastní tvorbě
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání-středně těžké mentální postižení -> Člověk a jeho svět
 2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Halloween: Čtvrtka A4 a A3, vodové barvy, prstová barva oranžová, černá temperová barva, molitanový váleček, nůžky, lepidlo, černá voskovka, slabý žlutý papír, lak ve spreji.

Ježek v listí: Čtvrtka A 4 a A3, vodové a prstové barvy, usušené a vylisované listy, nůžky, lepidlo Herkules, pěna na holení, temperové barvy, klovatina, špejle, černý a červený fix, štětec.

Zimní krajina - sněhuláci: Skartovaný papír, lepidlo Herkules, čtvrtka A4, průklepový papír, modrý inkoust, zmizík, miska, štětec, nůžky, zbytky barevných papírů, černý a červený fix, tavná lepící pistole, kontura.

Sněhulák z papírového sáčku: Svačinový sáček, barevné papíry, nůžky, lepidlo, štětec.

Akvárium s rybičkami: Miska – průměru cca 25 cm, trochu přípravku na mytí nádobí, brčko, modrá potravinářská barva, čtvrtka A3 a A4, černý fix, nůžky, lepidlo, prstové barvy, štětec, alobal, barvy na sklo.

Vesmír - planety: Čtvrtka A4 a A3, černá a žlutá prstová barva, nůžky, lepidlo Herkules, štětec, misky, přípravek na mytí nádobí, potravinářské barvy, barevné třpytky, kartáček na zuby, kružítko, brčko.
Klíčová slova: výtvarná výchova, výtvarný projev, výtvarná dílna, výtvarná technika

Úvod:

Článek představuje výsledky vlastní tvorby žáků ve vzdělávacím oboru Výtvarná výchova. Příklady, které jsou tu poskytnuty, lze použit jako nápady k využití jednotlivých výtvarných technik nebo jako vzor skloubení jednotlivých výtvarných postupů.  

Při pedagogické praxi je ale třeba jednotlivé výtvarné techniky chápat pouze jako cestu, která vede k rozvíjení vlastního uměleckého projevu žáka. Práce s žáky s mentálním postižením v oblasti umělecké činnosti je velmi specifická a vyžaduje individuální přístup pedagoga.

Cíl výuky:

Halloween:

 • seznámení s technikou práce s vodovými barvami – zapíjení barev do sebe
Ježek v listí:
 • práce novou výtvarnou technikou
Zimní krajina - sněhuláci:
 • práce s papírem – netradiční technika
Sněhulák z papírového sáčku
 • stříhání a lepení papíru
Akvárium s rybičkami
 • práce s novými a netradičními výtvarnými technikami
Vesmír - planety
 • práce netradiční výtvarnou technikou

Halloween

Doba přípravy: 40 minut

Stupeň náročnosti: jednoduché 

Pracovní postup:

Nejdříve si vodovými barvami (žlutou nebo červenou) natřeme čtvrtku A3. Nenecháme barvu zaschnout a ještě do mokrého podkladu, pomocí molitanového válečku děláme pruhy tak, aby nám vznikl černý obdélník o něco menší než je čtvrtka A3.

Potom si děti vystřihnou ze čtvrtky A4 dýni, kterou jim předkreslíme. Oranžovou prstovou barvou ji natřeme a necháme uschnout. Na dýni vystřihneme oči, nos a pusu. Vezmeme černou voskovku a zvýrazníme obrysy u vystřižených částí a dýni přestříkáme lakem ve spreji. Nakonec ji podlepíme žlutým papírem a nalepíme na připravenou čtvrtku.

Autor díla: Alena Hůlková, Jitka Kršková

 

Ježek v listí

Doba přípravy: 60 minut

Stupeň náročnosti: jednoduché

Pracovní postup:

Čtvrtku A3 nabarvíme vodovými barvami a necháme zaschnout. Rozředíme si temperové barvy (žlutá, zelená, červená, oranžová, hnědá) troškou klovatiny a natíráme je na vylisované listy, které obtiskujeme různě na čtvrtku.

Nakreslíme dětem ježka na čtvrtku A4 ze dvou částí, obličej a tělo a necháme je vystřihnout si je. Menším dětem je vystřihneme sami. Pak si na plastový tác nastříkáme pěnu na holení, do které dáme temperovou barvu (hnědou) a klovatinu (jen trochu), zamícháme špejlí. Vezmeme si tělo ježka a do této hmoty položíme. Na čtvrtce zůstane silná vrstva pěny s barvou, kterou necháme zaschnout (nejlépe do druhého dne). Této technice se říká mramorování pěnou na holení. Natřeme tělo ježka růžovou prstovou barvou. Vystřihneme ze zbytků čtvrtky oko a čumáček a vybarvíme černým fixem, nalepíme na obličej. Červeným fixem domalujeme ježkovi pusu.

Lepidlem Herkules natřeme obě části ježka a nalepíme na připravenou čtvrtku. Nakonec ještě klovatinou potřeme různě čtvrtku a nalepíme na ni rozdrcené usušené listy.

Autor díla: Alena Hůlková, Jitka Kršková

 

Zimní krajina - sněhuláci

Doba přípravy: 60 minut

Stupeň náročnosti: středně těžké

Postup práce:

Do misky nalijeme vodu (asi do 1/2), přidáme Herkules, zamícháme a do připravené lázně dáme skartovaný papír. Z hmoty vymačkáme přebytečnou vodu a vytváříme papírové koule. Dvě menší na hlavu a dvě větší na bříška sněhuláků. Koule jsou mokré a těžké, uděláme si je s předstihem – schnou nejméně jeden den. Práce s vodou a se skartovaným papírem se dětem velmi líbila.

Potom si čtvrtku A4 natřeme modrým inkoustem. Z průklepového papíru si vystřihneme 2 pruhy cca 3cm široké. Jeden pruh nalepíme na dolní část a druhý na horní část natřené čtvrtky. Zmizíkem děti domalují zimní krajinu. Můžeme ji dětem předkreslit tužkou a oni obrázek samy obtáhnou. Nebo mohou zmizíkem dělat na natřenou čtvrtku jen tečky (nebo hvězdičky), jako když sněží.

Uschlé papírové koule si přilepí s naší pomocí tavnou lepící pistolí na připravenou čtvrtku. Černým fixem domalujeme oči a knoflíky, červeným nos a pusu. Nakonec černou konturou nakreslíme sněhulákům ruce.

Autor díla: Alena Hůlková, Jitka Kršková

 

Sněhulák z papírového sáčku

Doba přípravy: 40 minut

Stupeň náročnosti: jednoduché

Pracovní postup:

Z černého papíru nejdříve vystřihneme čtverečky cca 1 cm velké na oči a pusu sněhuláka (2 ks na oči a 4 ks na pusu). Z červeného papíru si připravíme nos a ještě z různě barevných zbytků klobouk a tři knoflíky (každý může být jinak barevný). Nakonec si děti vystřihnou asi 5 ks proužků cca 10 cm dlouhých a 0,50 cm širokých z hnědého nebo černého papíru na koště.

Všechny části předem předkreslíme na barevné papíry a děti je samy nebo s naší dopomocí vystřihnou. Nakonec už jen zbývá všechny vystřižené části správně nalepit na papírový sáček. 

Autor díla: Alena Hůlková, Jitka Kršková

 

Akvárium s rybičkami

Doba přípravy: 45 minut

Stupeň náročnosti: středně těžké

Pracovní postup:

Do misky nalijeme trochu přípravku na nádobí a doplníme do poloviny vodou. Brčkem děti nafoukají bubliny, aby byly nad miskou. Potom opatrně nasypeme modrou potravinářskou barvou.

Když nám bubliny klesnou tak je znovu brčkem přifoukneme. Vezmeme si čtvrtku A4 a přiložíme ji na obarvenou čepici z bublin. Rukou přitlačíme, aby se bublinky na čtvrtku obtiskly.

Po zaschnutí domalujeme černým fixem obrys akvária (kulatý) a vystřihneme.

Čtvrtku A3 natřeme prstovými barvami a necháme uschnout. Po zaschnutí na ni přilepíme vystřižené akvárium.

Z alobalu si uděláme dvě rybičky a vybarvíme je barvami na sklo (jsou výraznější). Nakonec rybičky potřeme lepidlem (Herkules) a nalepíme do akvária.

Autor díla: Alena Hůlková, Jitka Kršková

 

Vesmír - planety

Doba přípravy: 60 minut

Stupeň náročnosti: středně těžké 

Pracovní postup:

Čtvrtku A3 si natřeme černou prstovou barvou. Na druhou menší čtvrtku si kružítkem uděláme několik kruhů různých velikostí, které si vystříháme.

Rozmícháme si do misky trochu žluté prstové barvy (můžeme přidat i temperovou) s lepidlem a vodou a za pomoci kartáčku na zuby ji rozstřikujeme po natřené černé čtvrtce – jako hvězdy.

Potom si připravíme několik misek (stačí 3), do každé dáme trochu přípravku na nádobí a vody a pomocí brčka děti rozfoukávají tekutinu (pozor, aby ji nepily). Nad miskou se udělá „čepice“ z bublin a na ni nasypeme potravinářskou barvu. Do každé misky dáme jinou barvu. Vezmeme si vystřižený kruh a přiložíme na bubliny. Tak si připravíme postupně všechny kruhy – planety.

Po zaschnutí je nalepíme libovolně na připravenou čtvrtku. Nakonec můžeme ještě dozdobit tak, že u jedné nebo dvou planetek uděláme lepidlem půlkruh (prstenec) a ten posypeme třpytkami.

Autor díla: Alena Hůlková, Jitka Kršková

Reflexe:

„Výkresy“ žáků vznikly za použití mnoha výtvarných metod a specifických pracovních postupů, které kromě uměleckého cítění rozvíjejí i motorické dovednosti žáka. Určitě se ale mohou jednotlivé uvedené „kroky“ - modelování z hmoty vytvořené z lepidla a drceného papíru, nanášení barev válečkem, mramorování barvenou pěnou, malování zmizíkem, obtisk přírodnin atd. - použít při výuce žáků s mentálním postižením odděleně či v jiné kombinaci tak, aby byl ponechán dostatečný prostor pro umělecké vyjádření žáků.

Součástí vybraných pracovních postupů (soubory ke stažení) jsou i záznamové archy s příklady slovního hodnocení práce jednotlivých žáků. S jejich pomocí si lze udělat představu o náročnosti výroby a možnostech přizpůsobení výuky individuálním potřebám žáka.


Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v ZŠ speciální a Praktické škole Černovice, reg. č. CZ 1.071.2.3701.0003.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 08. 2013
Zobrazeno: 26029krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
J., Hůlková,. Výtvarné aktivity žáků se SVP. Metodický portál: Články [online]. 07. 08. 2013, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/17673/VYTVARNE-AKTIVITY-ZAKU-SE-SVP.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.