Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > 5x2 kroků ke kvalitnímu školství

Ikona informativni

5x2 kroků ke kvalitnímu školství

Autor: Alena Nová
Anotace: „Cesta ke kvalitnímu vzdělávacímu systému vede přes kvalitní učitele, méně administrativy, více času na žáky a studenty, podporu matematiky a technických předmětů a lepší podmínky pro strategický rozvoj vysokých škol,“ uvedl ministr školství Petr Fiala, když v únoru 2013 představil deset kroků vedoucích ke zkvalitnění českého školství.
Klíčová slova: mšmt, vzdělávání 2020, Česko mluví, Česko mluví o vzdělávání, vize vzdělávání

Dlouhodobými problémy českého školství jsou klesající výsledky žáků v mezinárodním srovnání i zvyšování rozdílů v kvalitě vzdělávání mezi regiony. Jedním z hlavních cílů koncepce 5x2 kroků ke kvalitnímu školství, která vznikla na základě diskusí se zástupci jednotlivých stupňů škol a se zohledněním mezinárodních zkušeností, je proto zajistit rovné šance na vzdělání všem dětem z celé České republiky. Aby se tohoto cíle podařilo dosáhnout, je třeba nastavit systém rovnoměrného rozdělování peněz do školství. Ministerstvo na změnách již začalo pracovat společně se zástupci krajů a obcí, reforma financování regionálního školství bude vládě předložena do června tohoto roku.

Další prioritou ministerstva je motivace žáků ke studiu přírodovědných a technických oborů, neboť právě vzdělaní odborníci mohou České republice zajistit potřebnou konkurenceschopnost. Nově vybavit školní učebny, laboratoře a kabinety pro přírodovědné a odborné předměty letos pomohou téměř 2 miliardy korun z evropských fondů. Pilotní ověřování úzké spolupráce škol a firem se zaměří na tzv. duální vzdělávání, které spočívá v kombinaci teoretické výuky ve škole a odborné praxe přímo ve firmách disponujících kvalitním, moderním vybavením.

Základem kvalitního školství jsou dobří, motivovaní učitelé. K rozšíření profesní perspektivy pedagogů povede  kariérní systém, který učitelům nabídne několik cest profesního růstu. Do praxe by měl být zaveden v roce 2015. Modelové školní vzdělávací programy jako příklady dobré praxe budou vytvořeny do poloviny příštího roku,  připravují se také tzv. standardy, definující potřebnou úroveň znalostí a dovedností žáků.

 

 

Od letošního ledna  pracuje na ministerstvu tým, jehož úkolem je snížit administrativní zátěž škol. Společně s pracovní skupinou odborníků ministerstvo připravuje podobu státní maturitní zkoušky po roce 2015 a věnuje se také přípravě standardizované učňovské zkoušky.

Nad změnami potřebnými v českém vysokém školství se již několik měsíců vedou intenzivní jednání s  reprezentacemi vysokých škol. Plánuje se například rozlišení profesních, akademických a výzkumně orientovaných studijních oborů, větší otevření vysokých škol pedagogům ze zahraničí a z praxe a zlepšení podmínek pro zastoupení zahraničních studentů na českých vysokých školách.

V lednu byla zahájena veřejná diskuse o tzv. Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020, jejímž cílem je určit směr, kterým by se vzdělávací systém měl do budoucna ubírat. Účelem veřejné konzultace je získat názory žáků a studentů, jejich rodičů, učitelů a vedení škol, zástupců veřejného, neziskového i podnikatelského sektoru.

Více informací na www.vzdelavani2020.cz

Diskuse o školství organizuje také společnost EDUin na webu: www.ceskomluvi.cz


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 2, číslo 1/2013, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://nuv.cz/publikace-a-periodika/vzdelavani-1-2013.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 05. 2013
Zobrazeno: 4432krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁ, Alena. 5x2 kroků ke kvalitnímu školství. Metodický portál: Články [online]. 30. 05. 2013, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/17493/5X2-KROKU-KE-KVALITNIMU-SKOLSTVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Mgr. Zdeněk SotolářVloženo: 30. 05. 2013 12:27


Jenže standardy jsou natolik nepovedené, že samo ministerstvo udělalo dílčí stopku a od září budou platné jen standardy stejných předmětů. Stejně kvalitně je připravován kariérní systém, o kterém přesně víme, kdy má být uveden do praxe, ale málo o jeho obsahu a hlavně financování. Dnes ministr hlásá, že prioritou je matematika a přírodní vědy, na začátku roku nechal schálit dokument o základních gramotnostech. Nemáme těch priorit nějak moc? Modelové ŠVP jsou jen dalším krokem (spolu s plošným testováním a vzorovými osnovami) k posilování "jednotné školy". Modelový ŠVP jako příklad dobré praxe? To je snad vtip. Je snad tento článek součástí píár MŠMT? Třeba dostaneme trička s nápisem 2x5.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.