Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Pracovní aktivity žáků základní školy speciální...

Pracovní aktivity žáků základní školy speciální v keramické dílně

Praktický příspěvek
zkušenost
Autor Jana Hůlková, Martina Hromadníková
Na Metodickém portálu RVP.CZ byla již poskytnuta informace o výstupech projektu Základní školy speciální a Praktické školy Černovice - Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v základní škole speciální. Byly zveřejněny jednoduché cvičební řady, které poskytovaly návod jak a co cvičit s žáky se zdravotním postižením ve vyučovacích hodinách zdravotní tělesné výchovy. Stejně praktické materiály, tentokrát ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, jsou k dispozici v následujícím článku.

Úvod

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je velmi důležitou oblastí ve vzdělávání žáků s mentálním postižením. V rámci vyučovacích hodin se žáci seznamují s jednoduchými praktickými činnostmi. Tyto činnosti mají směřovat k rozvoji jejich motoriky, k získání manuálních zručností a k vytváření praktických pracovních dovedností. Zároveň se žáci učí porozumět jednoduchým pracovním postupům, které je mají dovést až k dokončení jednoduchého výrobku. 

Několik takových originálních pracovních postupů, které názorně popisují vznik jednoduchých výrobků v keramické dílně, je poskytnuto v následujícím článku. Pracovní postupy krok za krokem dokumentují s pomocí fotografií výrobu nápaditých objektů z keramické hlíny (fotografický návod je součástí příloh článku). Náročnost výroby odpovídá schopnostem žáků se zdravotním postižením. 

Poskytnuté materiály jsou výborně využitelné jako zdroj inspirace pro pedagogy, ale následně s nimi lze pracovat s žáky při vyučování při jejich motivaci, hodnocení či v hodinách jiných vyučovacích předmětů (např. čtení, řečová výchova). 

Součástí pracovních postupů jsou opět i záznamové archy s příklady slovního hodnocení práce jednotlivých žáků. Pro učitele jsou zdrojem informací o efektivitě výuky, vhodnosti použitých vyučovacích postupů a možnostech přizpůsobení výuky individuálním potřebám žáka.

Cíl výuky

Podzimní listí:

 • vyvalování placky
 • obtiskování
 • vykrajování
Anděl se skleněnou drtí:
 • vyvalování placky
 • modelování hádků
Mistička
 • modelování kuliček
Ryba
 • vyvalování placky
 • vykrajování tvaru
 • zdobení
Dno košíčku
 • vyvalování placky
 • vykrajování tvaru
 • zdobení

Podzimní listí

Doba přípravy: 10 – 15 minut
Stupeň náročnosti: jednoduché

Pracovní postup

1. krok: Z hlíny vyválíme plát silný 0,5  cm, který často obracíme, aby se nepřilepil k podložce. Velikost plátu by měla odpovídat minimálně velikosti obtiskávaného přírodního materiálu – listu.  Samotný list přiložíme k vyválené placce a obtiskneme pomocí válečku.

2. krok: Poté list vykrojíme po jeho obvodu hliníkovou jehlou.

3. krok: Ke zvýraznění, naznačení obtisklých detailů použijeme špejli.

4. krok: Obvod listu uhladíme pomocí houbičky namočené ve vodě.

5. krok: Dále z uštípnutého kousku hlíny modelujeme hádka, který nám nahradí stopku listu.

6. krok: Vymodelovanou stopku připevníme naškrábáním hliníkovou jehlou a přetřením šlikrem k samotnému listu. Takto dekorovaný list ponecháme uschnout k přežahu.

7. krok: Po přežahu výrobku použijeme k barevnému dekorování glazurních barev různých odstínů.

Poznámky

Výrobek lze rovněž vytvořit z alternativního materiálu – slané těsto (2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek soli, ¾ hrnku studené vody). Pro barevné ztvárnění lze využít např. vodových barev (viz fotografie níže). U výrobku bylo rovněž využito dalšího přírodního materiálu – větviček, na ztvárnění stopky.
 
Výrobek rovněž můžeme doplnit vytvořením dírky k zavěšení, pomocí slámky (brčka) či děrovačky. 
 
Pro efekt „pomačkaný list“ jeho okraje mírným tlakem modelujeme do požadovaného tvaru.
 

Anděl se skleněnou drtí

Doba přípravy: 40 – 45 minut
Stupeň náročnosti: náročné

Pracovní postup

1. krok: Z hlíny vyválíme plát silný 0,5  cm, který často obracíme, aby se nepřilepil k podložce. Velikost plátu by měla odpovídat velikosti papírové šablony anděla, kterou vykrojíme pomocí hliníkové jehly (špejle).

2. krok: Obvodové strany anděla očistíme namočenou houbičkou. Poté okraje a hlavu anděla naškrábeme pomocí hliníkové jehly.

3. krok: Z uštípnuté hlíny modelujeme hádka, který nám bude tvořit okraje a vlasy anděla. Rovněž vymodelujeme kuličku, kterou  pevně připevníme na místo hlavy. Všechny tyto připevňované části je nutné potřít šlikrem!

4. krok: Křídla anděla lze ozdobit pomocí uzávěru fixu (hvězdičky). Takto připraveného anděla je nutné ponechat uschnout k přežahu.
UPOZORNĚNÍ: všechny nalepené části musí být pevně připevněny a uhlazeny pro dekorování skleněnou drtí!!!
 
5. krok: Přežahnutého anděla lze barevně dekorovat hrubými barvami – oxidy: burel, fepren, … . Nejdříve anděla natřeme štětcem, poté barvu vymýváme houbičkou.
 
6. krok: Dalším krokem po přežahu je nasypání skleněné drtě do ohraničeného místa anděla. Skleněná drť musí být na výrobku nanesena rovnoměrně a nesmí přečnívat přes okraj anděla!!! Mohlo by dojít k nevratnému poškození keramické pece!!!

Poznámky

Pro výrobu anděla je vhodné použít melírovanou keramickou hlínu, která ve spojení s křišťálovou skleněnou drtí, je velmi efektní.

Pokud budeme chtít anděla pověsit na stěnu, musíme před uložením k sušení vytvořit v oblasti vlasů děrovačkou či slámkou patřičnou velikost díry.

 

Mistička

Doba přípravy: 20 – 25 minut
Stupeň náročnosti: jednoduché

Pracovní postup

1. krok: Pro snadné vyklopení, vyjmutí vyrobené mističky nejdříve natrháme pruhy novinového papíru, kterými vyložíme připravenou formu.

2. krok: Z připravené hlíny uštipujeme kousky, z kterých následovně modelujeme požadované kuličky. Velikost modelovaných kuliček závisí na individuálních možnostech každého žáka.

3. krok: Dále připravené kuličky vkládáme do připravené formy, kde je mírným tlakem přitlačíme ke stěnám.

4. krok: Po naplnění formy lze vnitřní část mističky uhladit navlhčenou houbičkou.

5. krok: Po zavadnutí hlíny vyjmeme mističku z formy a ponecháme ji zaschnout k přežahu.

6. krok: Úprava povrchu: mistička po přežahu přetřena burelem a vymyta houbičkou.

Poznámky

Pro terapeutické účinky práce s keramickou hlínou – rozvoj hmatového vnímání – doporučena šamotová hlína s ostřivem.

Vytvářet kuličky jde rovněž náročnějším způsobem určeným zručnějším žákům: uštípnutí většího kusu hlíny – vymodelování hada – krájení nožem na kousky – následné modelování kuliček z nakrájených kousků.

Pro barevné provedení mističky je možno:

 • po zaschnutí hlíny: použití engob – přežah – transparentní glazura – ostrý výpal
 • po přežahu: glazurní barvy
 

Ryba

Doba přípravy: 30 – 35 minut
Stupeň náročnosti: středně těžké

Pracovní postup

1. krok: Z hlíny vyválíme plát silný 0,7 cm, který často obracíme, aby se nepřilepil k podložce. Velikost plátu by měla odpovídat velikosti papírové šablony ryby, kterou vykrojíme pomocí hliníkové jehly (špejle).

2. krok: Obvod celé ryby nejdříve očistíme, zahladíme houbičkou namočenou ve vodě a pomocí hliníkové jehly (špejle) rybě vytvoříme detail – „ústa“.

3. krok: Dále z uštípnutého kousku hlíny vymodeluje kuličku, kterou mírným tlakem zploštíme. Vznikne nám oko ryby, které je nutné naškrábat hliníkovou jehlou společně s místem kam bude upevněno. K připevnění, přilepení oka použijeme rovněž šlikr.

4. krok: Zdobení kapra můžeme provádět obtiskáváním různých předmětů, pomůcek – např. použití víčka od fixu viz obrázek.

5. krok: Následuje vytvoření dalšího detailu – ocasu ryby, na který můžeme použít hliníkovou jehlu či špejlí.

6. krok: Dále rybě uděláme pomocí brčka dvě díry, které nám ji dovolí pověsit na stěnu. Takto upravenou rybu necháme uschnout k přežahu v keramické peci.

7. krok: Po přežahu, k barevnému provedení výrobku použijeme různé odstíny jednotlivých glazurních barev.

Poznámky

Pro výrobu ryby nemusíme používat papírovou šablonu, ale můžeme žákům ponechat vytvořit tvar dle své fantazie.

Dalšími detaily, kterými ozdobíme rybu, mohou být např. ploutve.

 

Dno košíčku (polotovar)

Doba přípravy: 20 – 25 minut
Stupeň náročnosti: jednoduché

Pracovní postup

1. krok: Z hlíny vyválíme plát silný 0,8 cm, který často obracíme, aby se nepřilepil k podložce. Velikost plátu by měla odpovídat velikosti papírové šablony, kterou vykrojíme pomocí hrnčířského nože či hliníkové jehly.

2. krok: Obvod i plochu celého dna nejdříve očistíme, zahladíme houbičkou namočenou ve vodě.

3. krok: Dále vykrojený tvar zdobíme. Můžeme využít různých pomůcek – vidlička (viz fotografie), otiskávání uzávěrů fixů nebo přírodnin, špejle, textil, …

4. krok: Do ozdobeného dna je nutné po jeho obvodě vytvořit pomocí brčka otvory, které budou sloužit k připevnění pedigu.

5. krok: Po přežahu, k barevnému provedení výrobku použijeme různé odstíny jednotlivých glazurních barev.

6. krok: K dokončení výrobku pomocí pedigu je nutné postupovat podle příslušného metodického listu RUKODĚLNÝCH ČINNOSTÍ – PEDIG.

Poznámky 

Pro výrobu dna nemusíme používat papírovou šablonu, ale můžeme žákům ponechat vykrojit tvar kola dle jejich individuálních možností.
 
K výrobě dna je možné použít dalších geometrických tvarů (viz obrázky).
 
Pro barevné provedení dna můžeme rovněž využít různých odstínů engob, které budeme nanášet štětcem na zavadnutý výrobek (před přežahem). Po přežahu můžeme takto upravený výrobek přetřít transparentní glazurou.
 
Dále lze pro dekorování aplikovat surové barvy – burel (černý), fepren (červenorůžový), oxid chromu (zelený), oxid kobaltu (modrý – cibulák).

 

Reflexe

Podzimní listí

Tento výrobek je vhodný pro společnou práci žáků, kdy každý žák vyrobí několik kusů listů, které jsou s ostatními listy připevněny např. lepidlem tavné pistole na karton, na němž je namalován kmen a větve stromu.

Mistička, Ryba

V přílohách jsou k dispozici i částečně vyplněné hodnotící archy, které obsahují komentáře vyučujících s ohledem na výkony jednotlivých žáků.

Dno košíčku

V příloze je velmi podrobně vyplněný hodnotící arch, který může být inspirací.


Tento materiál vznikl v projektu za podpory ESF v ČR, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem: Uplatňování nových forem a metod práce při vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a kombinovaným postižením a autismem v ZŠ speciální a Praktické škole Černovice, reg. č. CZ 1.071.2.3701.0003.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf805 kBPodzimní listí
pdf867 kBAnděl se skleněnou drtí
pdf443 kBMistička
pdf453 kBRyba
pdf486 kBDno košíčku
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek