Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Individuální integrace žáka s tělesným postižením...

Ikona informativni

Individuální integrace žáka s tělesným postižením v Masarykově jubilejní ZŠ Hřebeč

Autor: Dana Vršecká
Anotace: Individuální integrace žáka s tělesným postižením do podmínek běžné ZŠ; úprava výuky jednotlivých předmětů; zhodnocení zkušeností s integrací
Klíčová slova: individuální integrace, intaktní žáci

Text článku:

Masarykova jubilejní základní škola byla rozhodnutím MŠMT s účinností od 1. 1. 2006 zapsána do školského rejstříku jako plně organizovaná. Zřizovatelem je obec Hřebeč, která v průběhu dvou let zrekonstruovala školní budovu tak, aby měla bezbariérové přístupy a podmínky vhodné pro integraci žáků s poruchami učení i tělesně postižených. Ve dvou třídách pracují asistentky pedagoga.

Škola integrovala žáka s tělesným postižením, který je zde již třetím rokem. Ten je v péči SPC při Jedličkově ústavu zařazený do režimu speciálního vzdělávání, realizovaného formou individuální integrace. Práci v Čj, M, Prv zvládá samostatně bez asistentky. Ve Vv, Tv, Pč pracuje za pomoci asistentky (organizace pracovního místa, převlékání, dopomoc při některých cvicích apod.). Pro žáka je zpracován individuální vzdělávací plán ve spolupráci s SPC. Je zdůrazněn individuální přístup. Často jsou také do vzdělávacího procesu zapojováni i ostatní žáci, kteří pomáhají s nejrůznějšími činnostmi. Tím se rozvíjí spolupráce, děti se učí přijímat svého spolužáka s postižením a vnímat jej jako kamaráda, nehledět na něj s lítostí, ale podle potřeby mu pomoci.

Příklad konkrétní úpravy v rámci výuky jednotlivých předmětů

Obecně:

 • tolerovat pracovní tempo
 • zajistit dostatek času na procvičování a kontrolu
 • poskytovat pozitivní zpětnou vazbu
 • hodnotit dílčí kroky a ne pouze výsledek práce
 • nehodnotit chyby vzniklé nedokonalým pochopením
 • zohlednit výkyvy ve výkonnosti způsobené zvýšenou unavitelností
 • respektovat poruchy jemné motoriky a potíže v prostorové orientaci
 • používat co nejvíce názorných pomůcek

Psaní:

 • dbát na správné tvary písmen a jejich napojování
 • oddělování slov
 • podle potřeby zařazovat uvolnění ruky
 • relaxační cvičení
 • používat speciální pero Stabilo
 • pro rozvoj jemné motoriky užívat trojhranné tužky, pastelky a omalovánky s různou tematikou

Český jazyk:

 • respektovat tempo
 • pomoci při orientaci v textu i na stránce
 • tolerovat chybějící diakritická znaménka
 • probírat všechno učivo
 • často povzbuzovat

Matematika:

 • tolerovat problémy s grafomotorikou
 • používat názorné pomůcky
 • pomoc při slovních úlohách
 • numerické učivo v plné míře podle osnov

Anglický jazyk:

 • důraz na slovní projev
 • tolerance pracovního tempa
 • motivovace

Vv:

 • práce podle osnov školy
 • případná redukce činností podle aktuálních možností žáka
 • vést k maximální samostatnosti ve výtvarném projevu a uplatňování individuálního přístupu
 • využití jak standardních učebních textů, tak i nejrůznějších výukových PC programů

Nezbytné kompenzační a učební pomůcky:

 • výškově stavitelná židle
 • rehabilitační piškot
 • míče
 • gelový nástavec na tužku

Škole se dobře osvědčila spolupráce s rodiči, mezi žáky a vzájemná spolupráce při různých aktivitách, pedagogická asistence. Nedílnou součástí je i velmi úzká spolupráce se SPC, což lze doporučit i jiným školám.

Přítomnost žáka v běžné třídě se v praxi osvědčuje. Děti bez speciálních vzdělávacích potřeb (intaktní) umí pomoci, dokáží spolužáka brát takového, jaký je, neberou postižení jako něco zvláštního. Stejně tak mnoho výhod přináší integrace samotnému žákovi. Škola i samotní učitelé musí vytvářet takové podmínky, aby žáka ostatní plně přijali do svého kolektivu, což mu pomůže k snazšímu vyrovnání se s postižením, je motivován k učení, k poznávání nových věcí a k získávání nových dovedností.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 28. 11. 2007
Zobrazeno: 5387krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VRŠECKÁ, Dana. Individuální integrace žáka s tělesným postižením v Masarykově jubilejní ZŠ Hřebeč. Metodický portál: Články [online]. 28. 11. 2007, [cit. 2019-01-16]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1735/INDIVIDUALNI-INTEGRACE-ZAKA-S-TELESNYM-POSTIZENIM-V-MASARYKOVE-JUBILEJNI-ZS-HREBEC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.