Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Akce Soukromé základní školy Integrál

Ikona informativni

Akce Soukromé základní školy Integrál

Autor: Dana Vršecká
Anotace: Soukromá základní škola se vzdělávacím programem Integrál uspořádala víkendový seznamovací výjezd, jehož cílem bylo rozvinout a prohloubit sociální vazby.
Klíčová slova: Integrál, zlepšení atmosféry, změna prostředí

Soukromá základní škola se vzdělávacím programem Integrál, jehož koncepce je vhodná pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, ale i s jinými lehčími poruchami individuálního vývoje, poskytuje vzdělání žákům 1. - 9. ročníku. Pro zlepšení atmosféry ve třídě škola uspořádala pro žáky 6. ročníku víkendový seznamovací výjezd, jehož cílem bylo rozvinout a prohloubit sociální vazby, pokusit se včlenit třídního učitele a nově příchozí žáky do třídy jako skupiny.

Neopomenutelnou a důležitou stránkou takovýchto výjezdů je změna prostředí, a tím i jednání a chování všech zúčastněných, čehož nelze dosáhnout v rámci vyučování. V letošním roce se v 6. třídě sešlo patnáct žáků, z nichž je pět nových. Problémy byly zaznamenány ve vzájemných vztazích. Z žáků s LMD a poruchami z toho vyplývajících je v této třídě devět potenciálně problémových. Třídní učitelka je ve škole nová, žáci ji neznali z předchozích let, a proto ji třída vnímala jako autoritu s odstupem.

Zjistili jsme velké množství výrazně negativních sociálních vazeb vůči hyperaktivním žákům, jeden z nich byl vnímán jako osamocený, bez přátelských vazeb. Žáci nedokázali diferencovat a ocenit pozitivní vlastnosti spolužáků, s nimiž nekamarádí (černobílé vnímání). Noví žáci měli problémy se začleněním do kolektivu. Akce se zúčastnilo třináct žáků. Důležitou součástí bylo seznamování s novou třídní učitelkou, a proto byly především užity techniky prohlubující sociální vazby. Skupina byla po celou dobu velice vstřícná, spontánní a spolupracovala s mimořádným zájmem. V rámci zátěžového programu došlo pouze k jedné krizové situaci, kterou se podařilo úspěšně zvládnout.

Díky výjezdu došlo k výrazné změně ve vnímání třídní učitelky, která se stala skutečnou součástí kolektivu, jako osoba pomáhající a podporující. Mezi žáky vznikla nová přátelství a černobílé vnímání bylo opomenuto. Žáci si začali všímat plasticity osobností spolužáků s důrazem na dobré vlastnosti, a to i u těch, se kterými neměli tolik přátelských vazeb. Významně se zlepšil postoj k hyperaktivním spolužákům. Žák, který byl před výjezdem vnímán jako osamocený, se poměrně dobře začlenil do kolektivu.

Po návratu proběhlo celkové zhodnocení se třídou v rámci třídnické hodiny a poté následně s rodiči dětí v rámci konzultačních hodin. V obou případech byla akce vnímána jako velmi přínosná a vydařená. Výchozí situaci (klima ve třídě) se podařilo posunout směrem k optimu. U jednoho z žáků došlo k pozitivním změnám ve vztazích pouze krátkodobě, opět se prosadily dlouhodobé znevýhodňující stereotypy. Většina žáků konstatovala, že se ve třídě cítí lépe. Všichni projevili přání konat více podobných akcí.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 18. 10. 2007
Zobrazeno: 5712krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VRŠECKÁ, Dana. Akce Soukromé základní školy Integrál. Metodický portál: Články [online]. 18. 10. 2007, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1662/AKCE-SOUKROME-ZAKLADNI-SKOLY-INTEGRAL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.