Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Dopravní výchova v základní škole praktické...

Dopravní výchova v základní škole praktické - III

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Romana Tůmová
Série článků zdůrazňuje důležitost dopravní výchovy a první předlékařské pomoci v základních školách, a to v široké škále učebních předmětů
DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU

Chodec a chodec jako účastníci provozu na pozemních komunikacích

Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by se mohli samostatně pohybovat v provozu na pozemních komunikacích na kole. Proto je již třeba se zabývat pravidly pro cyklisty. To znamená seznámit žáky s povinnou výbavou jízdního kola, ochrannými pomůckami, důležitými dopravními značkami pro cyklisty a pravidly bezpečné jízdy na jízdním kole. V této souvislosti by měli navštívit dětské dopravní hřiště a vyzkoušet si jízdu na jízdním kole podle pravidel provozu na pozemních komunikacích.

Přesto je stále důležité věnovat se opakování, upevňování a rozšiřování znalostí z oblasti pravidel provozu na pozemních komunikacích z hlediska chodců. Znát důležitá telefonní čísla a blížeji se seznámit s profesemi záchranáře, umět poskytnout první pomoc při jednoduchých úrazech, například při odřenině.

Pracovní listy pro 4. ročník jednak prohlubují učivo z předešlých ročníků (dopravní značky, světelná znamení, důležitá telefonní čísla apod.), ale nově je zařazen pracovní list o vybavení lékárničky a křížovka. Závěr pracovních listů tvoří jednoduchý test pro chodce a cyklisty. Otázky může vyučující obodovat a následně zhodnotit úsilí jednotlivých žáků. Hodnocení by mělo být především motivující k dalším činnostem.

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické
Ročník: 4.
Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup
ZÁŘÍ - LISTOPAD

Nebezpečná místa pro chodce v okolí školy a bydliště
Přecházení silnice, kde není vyznačen přechod pro chodce

Znalost nebezpečných míst pro chodce v okolí školy, místa bydliště a na známých trasách

Opakování zásad správného chování chodce na silnici a v místech, kde není přechod pro chodce

Opakování a upevňování učiva z předcházejících ročníků

Vycházka:
Pravidla pro přecházení vozovky
Nejprve se musím na přehledném místě rozhlédnout vlevo, potom vpravo a znovu vlevo, abych se ujistil, že nejede žádné auto - praktický nácvik

Český jazyk - sloh:
Kterými dopravními prostředky jsem o prázdninách cestoval?

Světelná znamení pro chodce:
"Stůj", "Volno"

Opakování dopravních značek:
Přechod pro chodce
Pozor, přechod pro chodce
Zákaz vstupu chodců
Jiné nebezpečí
Nemocnice
První pomoc
Telefon

Vycházka - praktický výcvik

Odpovědi na otázky

Nástěnka

Pracovní listy č. 01
A, B, C, D

Chodec a dopravní ruch. Kdo je účastník provozu na pozemních komunikacích?

Silnice klidná - rušná ve vztahu k okolí školy

Vycházka:
Pozorování dopravního ruchu, poznávání zvuků vozidel (auta osobní, nákladní, motocykly apod.)
Názorné příklady pro vymezení pojmu "účastník silničního provozu"
Vycházka

Bezpečné hry dětí na podzim


Vhodná místa pro hry


Vliv počasí na bezpečnost dětí
Mlha a déšť

Význam pestrého oblečení - odrazky na obuvi, školní brašně, oděvu, kole, na automobilu

Čtení: Budou závody!

Prvouka:
Ulice není místo pro hraní
Vyprávění podle předlohy, co dělají děti na obrázku špatně
Tvoření vět
Upozornění na vliv povětrnostních podmínek na vozovku a bezpečnost chodců, cyklistů i řidičů

Výtvarná výchova:
Nakresli svou školní brašnu

Vyprávění

Pracovní list č. 02

Výkres

PROSINEC - ÚNOR

Dopravní značky příkazové a upravující přednost

Dopravní značky, které nám něco přikazují

Bezpečnost při zimních hrách

Český jazyk:
Druhy vět, věty rozkazovací

Dopravní značky příkazové a upravující přednost:
Stůj, dej přednost v jízdě!
Dej přednost v jízdě!
Pozor děti! Přikázaný směr jízdy

Geometrie:
Které geometrické obrazce ti dopravní značky připomínají?

Nástěnka

Důležitá místa v obci

Bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích v zimě

Prvouka:
Plán, mapa
Orientace v obci
Umístění důležitých budov a staveb (pošta, obecní úřad, lékař, lékárna, nemocnice, nádraží, budova policie apod.
Umístění telefonního automatu
Výroba plánku okolí školy
Proč houká houkačka?
Vozidla s právem přednosti v jízdě:
Rychlá zdravotní pomoc
Hasiči
Policie
Výstražná znamení těchto vozidel
Význam těchto znamení pro ostatní účastníky silničního provozu

Přírodověda:
Když dojde k úrazu - zlomeniny, podvrtnutí, odřeniny
Přivolání první pomoci
První pomoc při jednoduchých úrazech (odřenina)
Vědět, kde je nejbližší lékař
Důležitá telefonní čísla

Lékárnička - její výbava. Jak ošetřím odřeninu?

Pracovní list č. 03

Pracovní list č. 04

KVĚTEN - ČERVEN
Dopravní ruch v rekreační dny a o prázdninách:
Autobusová doprava
Železniční doprava
Letecká doprava
Vlastivěda:
Doprava v krajině - síť silnic a železnic
Jízdní řády - jak se v nich orientujeme?
Vyhledávání spojů v jízdních řádech s pomocí vyučujícího
Internet - pomocník při vyhledávání spojů
Nácvik činnosti - orientace v jízdních řádech
Návštěva dopravního hřiště Praktický nácvik jízdy na jízdním kole, dodržování pravidel silničního provozu, jízda zručnosti Výuka na dopravním hřišti

Jízda na dětském kole - základní pravidla

Za jakých podmínek se smí jezdit na jízdním kole - věk, schopnosti k jízdě, ochranná přilba

Přilba ti může zachránit život!

Matematika:
Záměna činitelů při násobení
Jednoduché slovní úlohy

Čtení: Dostal jsem kolo

Návštěva prodejny a opravny jízdních kol, beseda s pánem, který provádí servis kol

Pracovní list č. 05

Exkurze

Jak se chovat na silnici
Co má mít jízdní kolo?
Jezdím na správně vybaveném kole!
Před jízdou je třeba kolo zkontrolovat!
Řídím se dopravními značkami a pravidly silničního provozu!
Vhodné oblečení na kolo, vhodná obuv (pevné boty) s reflexními prvky.

Vlastivěda:
Popis dopravní situace na předloze
Pojmy: chodec x cyklista, policista, světelná znamení, křižovatka

Pracovní vyučování:
Poznávání příslušenství jízdního kola, jeho součástí
Péče o jízdní kolo
Dopravní značky: Zákaz vjezdu jízdních kol
Stezka pro chodce / Konec ....
Stezka pro cyklisty / Konec ....

Pracovní list č. 06

Pracovní listy č. 07
A, B, C

Jak se děti účastní silničního provozu?
Pravidla pro chodce
Pravidla pro cyklisty
Dopravní značka:
Zákaz vjezdu jízdních kol

Vlastivěda:
Jdu pěšky - jsem chodec, jedu na kole - jsem cyklista
Dopravní značky - opakování a procvičování všech dosud poznaných dopravních značek

Tělesná výchova:
Dopravní stezka - chůze městem, děti říkají názvy dopravních značek, které cestou vidí, dodržují pravidla silničního provozu - přecházejí přes přechod, jmenují účastníky silničního provozu apod.

Pracovní list č. 08
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek