www.sos-souhtyn.cz/esf/." /> Jak usnadnit integrovaným žákům přechod na střední školu?

Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Jak usnadnit integrovaným žákům přechod na...

Ikona informativni

Jak usnadnit integrovaným žákům přechod na střední školu?

Autor: Milan Hanuš
Anotace: Základním záměrem projektu bylo na jednom místě přehledně shromáždit a zpřístupnit informace pro výuku a rady potřebné k překonávání obtíží plynoucích ze specifických poruch učení a chování integrovaných žáků. Tvůrci projektu si kladou za cíl vytvořit do roku 2008 přes dvě stě prezentací s přehledy učiva pro žáky se SVP dostupných na nových webových stránkách www.sos-souhtyn.cz/esf/.
Klíčová slova: projekt, integrace, SPU, přechod na SŠ
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Nepřehlédněte zajímavé internetové stránky, které mohou pomoci při výuce Anglického a německého jazyka i matematiky na středních školách ve třídách s integrovanými žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.

Usnadnit těmto žákům přechod ze základní na střední školu pomáhá například společný projekt Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Horšovském Týně, Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň, pracoviště Domažlice, Úřadu práce v Domažlicích a tachovské Střední průmyslové školy. Projekt se začal rodit v roce 2005 jako reakce na výzvu Evropského sociálního fondu a MŠMT. Autorem je jedenáctičlenný tým z uvedených škol a pracovišť.

Základním záměrem projektu bylo přehledně shromáždit a zpřístupnit na jednom místě informace pro výuku a rady potřebné k překonávání obtíží plynoucích ze specifických poruch učení a chování integrovaných žáků. Tvůrci projektu si kladou za cíl vytvořit do roku 2008 přes dvě stě prezentací s přehledy učiva pro žáky se SVP dostupných na nových webových stránkách www.sos-souhtyn.cz/esf/. Dále pak chtějí prostřednictvím seminářů informovat své kolegy o možnostech zkvalitnění vzdělávání žáků se SVP. V neposlední řadě usilují o zlepšení vybavení učitelů výukovým freewarem, výpočetní technikou, o její běžné využívání ve výuce a v přípravě žáků na vyučování. Postupně jsou vyučujícími předávány průběžně s výkladem vznikající aktuální prezentace a přehledy učiva. Žáci tyto novinky přijímají jako užitečné rozšíření výuky a díky svému pozitivnímu vztahu k multimédiím jako přirozenou a nenásilnou metodu interaktivního vzdělávání, protože počty integrovaných žáků nejsou malé.

Na uvedených webových stránkách můžete například nalézt jak gramatická pravidla, tak způsob tvorby vedlejších vět v angličtině i němčině, v sekci matematiky prezentace představující výroky, mocniny i analytickou geometrii. Další prezentace neustále přibývají. Je potěšitelné, že na webové stránky reagují i sami žáci a rodiče a aktivně se do nich zapojují. Doufejme, že projekt po skončení finanční podpory bude rozvíjen i nadále.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 03. 07. 2007
Zobrazeno: 5917krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HANUŠ, Milan. Jak usnadnit integrovaným žákům přechod na střední školu?. Metodický portál: Články [online]. 03. 07. 2007, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1479/JAK-USNADNIT-INTEGROVANYM-ZAKUM-PRECHOD-NA-STREDNI-SKOLU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.