Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > ŠVP ve školách při zdravotnických zaříze...

Ikona informativni

ŠVP ve školách při zdravotnických zařízeních

Autor: Eva Brychnáčová
Anotace: Stručná informace k tvorbě ŠVP na základě opakujících se dotazů.
Klíčová slova: školy při zdravotnických zařízeních
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24 653/2006-24, kterým se doplňuje RVP ZV v části D kapitola č. 8 se mimo jiné stanoví:

Ředitel školy nebo školského zařízení může upravit školní vzdělávací program, případně organizaci vzdělávání obecně stanovenou v RVP ZV, podle konkrétních podmínek, vzdělávacích potřeb a možností žáků.

Školy při zdravotnických zařízeních musí zpracovat svůj ŠVP, ale mohou jej upravit.

 • Musí zpracovat:
  • identifikační údaje školy
  • charakteristiku školy - popsat specifiku školy, podmínky školy a především specifiku vzdělávaných žáků, materiální, personální, ekonomické podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  • charakteristiku ŠVP
 • Zaměří se na:
  • stanovení cílů,
  • rozpracování klíčových kompetencí a výchovných a vzdělávacích strategií
   (které klíčové kompetence bude škola především rozvíjet a jakými metodami a formami práce),
  • organizaci vzdělávání
   (prvořadost léčebného režimu, snížený počet vyučovacích hodin, individualizované vyučování),
  • využití průřezových témat především v mimoškolních činnostech.

Při dlouhodobém pobytu bude škola ve vzdělávacím obsahu vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP kmenové školy především v ČJ a L, M, CJ, případně dalších předmětů podle vzdělávacích potřeb žáků.

Od 1. 9. 2007 základní školy zahajují výuku podle ŠVP v 1. a 6. ročníku. V ostatních ročnících se postupuje podle dosavadních vzdělávacích programů. Zajištění plynulého chodu školy při souběhu ŠVP a dobíhajících vzdělávacích programů zajistí ředitel školy na základě § 185 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 20. 06. 2007
Zobrazeno: 5603krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BRYCHNÁČOVÁ, Eva. ŠVP ve školách při zdravotnických zařízeních. Metodický portál: Články [online]. 20. 06. 2007, [cit. 2020-06-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1440/SVP-VE-SKOLACH-PRI-ZDRAVOTNICKYCH-ZARIZENICH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.