Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Welcome to our country

Welcome to our country

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Základní škola, Karviná - Nové Město, Komenského 614, příspěvková organizace navázala ve školním roce 2006/2007 mezinárodní spolupráci se speciálními školami v rámci tříletého projektu Evropské unie Socrates - Comenius.

Základní škola, Karviná - Nové Město navázala v tomto školním roce mezinárodní spolupráci se speciálními školami, a to v rámci tříletého projektu Evropské unie Socrates - Comenius Integrace a podpora vzdělávání žáků z odlišného sociokulturního prostředí (jeho pracovní název je Žijme společně, učme se jeden od druhého). Do společného projektu se zapojila také speciální škola Astrid-Lindgren-Schule Lemgo z Německa a Isparta Ilkogretim Okulu Ve is Okulu z Turecka.

Naše škola se ujala funkce pořadatele prvního pracovního setkání v listopadu 2006. Žáci s lehkým mentálním postižením připravili pro zahraniční hosty a širokou veřejnost divadelní představení v anglickém jazyce Welcome to our country (Vítejte u nás), které představilo Českou republiku a město Karviná. Vzhledem k tomu, že škola ověřuje prvky ŠVP S mojí školou mě baví svět, je v ní výuka anglického jazyka zařazena již od 3. ročníku.

foto

Druhé pracovní setkání se uskutečnilo ve dnech 29. dubna - 6. května 2007 v Ispartě, městě růží, které je považováno za srdce Turecka. Od října 2006 se i turecké školy mohou zapojovat do projektů Evropské unie. Pracovního setkání se zúčastnili tři speciální pedagogové ze Základní školy, Karviná - Nové Město, Komenského 614 a šest kolegů ze speciální školy Astrid-Lindgren-Schule, Lemgo (Německo). Oficiálního přivítání všech účastníků projektu Socrates se ujal vedoucí regionálního odboru školství a také starosta města Isparty. Oba činitelé při neformálním rozhovoru s českými speciálními pedagožkami připomněli historické události, v nichž se Turci i Češi vzájemně setkali. Poté následoval velmi zajímavý program folklórního souboru prezentující kulturní tradice a zvyky Turecka. Děti v místních krojích z partnerské speciální školy obohatily program o vlastní vystoupení.

Plán návštěvy města Isparty a jeho okolí byl sestaven tak, aby partneři z Německa a České republiky měli co nejvíce příležitostí se seznámit se vzdělávacím systémem v Turecku a úrovní poskytované péče o děti s postižením. Lze jen konstatovat, že úroveň školství je na vyšší úrovni než ostatní oblasti, zejména oblast sociální a ekonomická. Pro děti a mládež s těžším zdravotním postižením jsou budována centra, která svým klientům poskytují všestrannou péči - lékařskou, vzdělávací a sociální. Všechny děti plnící povinnou školní docházku nosí školní uniformy, sociálně slabým a zdravotně postiženým financuje uniformy stát.

foto

foto

Přestávky žáci využívají k pohybovým aktivitám na hřišti (nepřezutí, ve školních uniformách)

Výuce anglického jazyka je i u žáků s postižením věnována pozornost, neboť výuka angličtiny je na všech školách prioritou. Překvapivé je i velmi dobré vybavení škol a center informačními technologiemi. Systém školních poradenských zařízení není zatím dostatečně vybudován. Kvalitní speciálně pedagogická péče se nedostává dětem žijícím v rozsáhlých horských oblastech.

V oblasti prevence patologických jevů nemusí učitelé zatím u svých žáků řešit přestupky s požíváním alkoholu a drog. Vzhledem k tomu, že tabakismus je téměř součástí životního stylu každého tureckého muže, žákovské experimentování s cigaretou není považováno za příliš nebezpečné či patologické.

Ve školním roce 2006/2007 proběhly v projektu již tyto aktivity: Představ svou zemi, Národní písně a tance, Společná píseň. Byla zpracována Video reportáž ze zájmové činnosti škol a dotazník s názvem: Jak se mi žije v ČR, Německu a Turecku.

Pro školní rok 2007/2008 již plánujeme další činnosti. Chtěli bychom vytvořit vícejazyčný obrázkový slovník, mezinárodní kuchařskou knihu, společné internetové stránky, školní časopis, brožuru o projektu, rozšířit e-mailové dopisování a on-line komunikaci (Skype) žáků i učitelů a představit tradiční řemeslné výrobky každé země.

Pokud Vás naše reportáž zaujala, více se dozvíte na těchto internetových stránkách http://www.live-together.eu/

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek