Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Šachy při vyučování?

Šachy při vyučování?

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Šachovnice a šachové figurky přinášejí zajímavé možnosti v rozvíjení dětské představivosti, logického úsudku a strategického myšlení. Mohou se stát též zajímavou učební pomůckou. Od letošního roku je na několika školách ověřován projekt podporovaný Evropským sociálním fondem a hlavním městem Praha Figurková školička. Jeho autorkami jsou M. Kořenová a P. Rožková. Pilotního projektu se jako partneři mimo jiné účastní Jedličkův ústav, Církevní ZŠ logopedická Don Bosco z Prahy 8, ZŠ pro sluchově postižené v Praze 2 a Soukromá ZŠ Integrál pro děti s SPU.

Šachovnice a šachové figurky přinášejí zajímavé možnosti v rozvíjení dětské představivosti, logického úsudku a strategického myšlení. Mohou se stát též zajímavou učební pomůckou. Od letošního roku je na několika školách ověřován projekt podporovaný Evropským sociálním fondem a hlavním městem Praha Figurková školička. Jeho autorkami jsou M. Kořenová a P. Rožková. Pilotního projektu se jako partneři mimo jiné účastní Jedličkův ústav, Církevní ZŠ logopedická Don Bosco z Prahy 8, ZŠ pro sluchově postižené v Praze 2 a Soukromá ZŠ Integrál pro děti s SPU.

Hry se šachovnicí rozvíjejí schopnost orientaci na ploše, pomáhají žákům vytvářet jednoduché algoritmy a řešit nové situace. Pomáhají tak i žákům se sluchovým či řečovým postižením nebo s poruchami učení a chování rozvíjet nonverbální myšlení pomocí souboru cvičení. Na šachovnici objevují směr, učí se, že má střed a kraje, že se dá chodit rovně, šikmo nebo skákat. Hledají nejkratší cestu k cíli, staví ohrady kolem překážky, pohybují postupně jednotlivými figurkami, čímž se učí tvořit první jednoduché algoritmy. Pro žáky s poruchami chování je vhodný pohyb na velké šachovnici, který jim umožňuje hravou formou pohyb dle pravidel. Při hře mohou kreslit, nebo sami představovat věže a dámy, které obcházejí les.

A co projektu říkají sami učitelé? Na mé otázky odpovídala Mgr. Kateřina Špačková z CZŠL Don Bosco.

Jak pokračuje projekt Figurková školička ve vaší škole?
S Figurkovou školičkou jsme začali na začátku 2. pololetí tohoto školního roku, od té doby ji spolu s dětmi ověřujeme a zkoušíme, vymýšlíme doprovodné akce, jako například různé výtvarné projekty a výlety inspirované šachovou hrou atp. S koncem školního roku se nám blíží také konec zkušebního programu Figurky, takže se chystají veliké věci na rozloučenou. V rámci Dne dětí proběhlo na našem internátě soutěžně hravé figurkové odpoledne a na úplný závěr projektu chystáme Figurkovou školu v přírodě, kde dojde i na bojovou šachovou hru, na šachový turnaj a slavnostní ukončení.

V čem vidíte jeho největší přínos?
Projekt Figurková školička přinesl do naší školy a každé třídy především hravost. Učí nás prostřednictvím zajímavých pohádkových úloh hledat a nacházet řešení pohádkových problémů. Věříme, že schopnost umět se zamýšlet a řešit pohádkové problémy vede ke schopnosti umět se poprat s problémy většími.

Které pomůcky využíváte při práci a jak jste s nimi spokojená?
Jako pilotní škola máme k dispozici všechny pomůcky, které společnost Figurka nabízí: od cvičebnic, přes speciální magnetické tabule a figurky, látkové šachovnice s dřevěnými rozkládacími figurkami, nášlapné šachovnice, až po šachová pexesa a hudební nahrávky figurkových písniček. Všechny pomůcky jsou užitečné a pro žáky velice atraktivní.

Co říkají projektu děti?
Většina žáků je nadšená, výuka Figurkové školičky je pro ně ve škole vítanou změnou. Pracuje se zde hodně s prostorovou představivostí, kombinatorickými schopnostmi, s neverbální inteligencí, což některým žákům, kteří mají větší logopedické problémy, přináší možnost vyniknout. Také rodiče projekt uvítali, někteří již zakoupili svým dětem zbrusu nové šachy.

foto

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek