Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Metoda Marie Montessori ve třídě základní...

Ikona prakticky

Metoda Marie Montessori ve třídě základní školy speciální

Ikona inspirace
Autor: Ivana Rádková
Anotace: Úvod k uplatnění metodiky Marie Montessori ve výuce žáků s mentálním postižením ve třídě základní školy speciální. Popis použití práce na elipse.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » komunikuje s druhými lidmi přiměřeně svým schopnostem
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Jazyková komunikace » 1. stupeň » Řečová výchova » 1. období » odpovídat na otázky slovem, větou
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: tvar elipsy nalepený kobercovou páskou na koberec položený uprostřed třídy
Klíčová slova: výchova a vzdělávání, žáci s postižením, výuka ve speciální třídě, metoda Marie Montessori

Metoda Marie Montessori ve třídě základní školy speciální

V oblasti speciálního školství se pohybuji již téměř dvacet let a v boji s vyučovacím stereotypem jsem začala v srpnu 2010 studovat diplomový kurz Výchova a vzdělávání metodou Marie Montessori (dále MM) v Praze (viz www.montessoricr.cz, www.nienhuis.com). Kurz začíná tzv. úvodním týdnem, který proběhl na konci prázdnin, a ve dvou zbývajících dnech přípravného týdne jsem svou třídu přebudovala na prostředí, ve kterém jsem se odhodlala vyučovat metodou MM.

O této metodě jsem věděla jen okrajově: z přednášek paní Brunclíkové a paní Zelinkové a z několika brožur a knih. Již před lety jsem však sbírala informace o této metodě, zejména o pomůckách, které používá. Mnohé pomůcky jsem si vyráběla sama z papíru a lepenky a byly u mých žáků velice oblíbené.

Učím žáky s mentálním a kombinovaným postižením a ve třídě, kde se učíme, jsem vyměnila vybavení a pomůcky a přizpůsobila jsem ji podmínkám Montessori pedagogiky. Ocitla jsem se v neobvyklé situaci, kdy jsem musela rodičům svých žáků vysvětlit, že od počátku školního roku bude naše třída fungovat na jiných principech, než sami zažili, než jsem uplatňovala pro jejich žáky dosud, než je známý jako všeobecný způsob vzdělávání na jiných školách. Mluvila jsem o výhodách a nevýhodách, představovala základní vybavení, které jsem stihla připravit ve třídě, a očekávala jsem reakce rodičů svých žáků.

Reakce byly povzbudivé a my jsme začali pracovat podle principů Montessori pedagogiky.

Rodiče souhlasili. Ředitel školy souhlasil. Asistentka pedagoga, která je ve třídě, také byla pro. Já jsem byla nadšená a natěšená.

Ve třídě jsou žáci různého věkového složení. Učím tři žáky základní školy speciální a čtyři žáky základní školy speciální s rehabilitačním programem. Žáci jsou z pěti různých ročníků. Jsou ve věkovém rozpětí od 10 do 16 let. Podmínka věkové a ročníkové různosti požadovaná ve třídách MM byla splněna, aniž by to byla pro rodiče a pedagogy změna.

Třída vypadá jinak. Koberec není v rohu místnosti, ale uprostřed, a na něm je kobercovou lepicí páskou připevněn tvar elipsy. Elipsa slouží jako komunitní kruh, jako místo setkávání, místo pro vnímání a vytváření ticha, místa pro rozvoj hrubé motoriky, koordinace, rovnováhy, soustředění, kooperace, sociálního chování, respektování. Používá se většinou denně a žáci si ji velice oblíbili, včetně všech činností realizovaných na elipse.

Běžné pomůcky byly odstraněny. Zbyl jeden regál v rohu a policový systém. A na policích, na parapetech i na skříňkách jsou připraveny tácky s různým sypkým materiálem, který souvisí s chodem domácnosti. Také přibyla sestava z chemické laboratoře (různé kádinky, pipety, skleněné válce), která bude sloužit na přelévání tekutin. Vše je opravdové, nejlépe skleněné, porcelánové, aby to co nejvíce odpovídalo realitě. Nachystala jsem základní pomůcky na rozvíjení dovedností z oblasti praktického života a smyslové výchovy – dvou oblastí pedagogiky MM. Žádné hračky, náhražky, imitace. Vše slouží k rozvoji jemné motoriky, která je základem pro rozvoj psaní a dalších komunikačních dovedností.

Skupina žáků se znala navzájem z minulého školního roku: sociální vazby byly dány, přesto je možné navozovat větší pohodu ke spolupráci a kooperaci. U žáků s mentálním postižením to není snadné, avšak pomocí elipsy se o to pokoušíme. Elipsa je magie, je to tajemno, které vydává svou energii, a žáci ji přijímají a chápou svým skrytým smyslem, který se objevil a vede je při pomalé chůzi a v tichu.

Jak lze pracovat s žáky ve speciální třídě na elipse, popisuji v příloze, a jak se nám dařilo pracovat s metodou MM v dalších oblastech, popíšu v dalších článcích.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc40 kBChůze na elipse
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 05. 2011
Zobrazeno: 7800krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RÁDKOVÁ, Ivana. Metoda Marie Montessori ve třídě základní školy speciální. Metodický portál: Články [online]. 26. 05. 2011, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/11697/METODA-MARIE-MONTESSORI-VE-TRIDE-ZAKLADNI-SKOLY-SPECIALNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 05. 2011 13:05
Děkuji za zajímavý příspěvek. Při jeho využívání v praxi se učiteli jistě nabídnou další varianty a možnosti užití. Popsaná technika může být s úspěchem využívána i k nácviku koncentrace.
1.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 26. 05. 2011 14:22

Téma vašeho článku i text v příloze mě velmi zaujal, děkuji, určitě budu vaše příspěvky sledovat dál.

2.Autor: Ilona DynterováVloženo: 24. 11. 2011 15:49

Velice zajímavé, děkuji a těším se na další.......

4.Autor: Jana KneřováVloženo: 25. 11. 2011 07:10

Dobrý den Ivano, oceňuji vaši iniciativnost a především to, že jste se dokázala vypořádat ku prospěchu všech s tak rozmanitým složením žáků své třídy. Blahopřeji a i já se těším na další články z prostředí vaší třídy. Pěkný adventní čas.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.