Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP –...

Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP – II.

Informativní příspěvek
Autor Monika Vítková
Autorka informuje o potřebné míře dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV) a charakteru a míře úprav podmínek po různé skupiny žáků se SPV při skládání nové maturitní zkoušky (v rámci zkoušek zadávaných MŠMT).

Autorka je pracovnicí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Úspěšné složení písemných zkoušek je podmíněno řadou dovedností, se kterými se u žáka běžné (většinové, intaktní) populace automaticky počítá. Jedná se např. o dovednost číst standardně vytištěný text, správně čtenému textu porozumět a zapsat odpověď podle stanovených pokynů a ve stanoveném čase, schopnost soustředění, dovednost řešit samostatně úlohy různého typu atp.

Pokud má žák zjevné potíže v některé z těchto oblastí, patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a v rámci maturitní zkoušky je k jeho potřebám přihlíženo. Žáci se SVP jsou pro potřeby maturitní zkoušky rozděleni do skupin podle charakteru a míry úprav podmínek testování. Zařazení žáka do skupiny je v kompetenci ředitele školy a předpokládá se v této souvislosti jeho spolupráce se školským poradenským zařízením.

Tato problematika je značně obsáhlá, a proto zde zmíníme jen dvě základní pravidla:

  • skupinu úprav vybírat přísně individuálně, vždy podle charakteru a míry nabízených uzpůsobení – nejedná se tedy o klasifikaci postižení z čistě medicínského hlediska ve vazbě na konkrétní diagnózu, ale spíše o zhodnocení funkčních důsledků při práci s písemnými didaktickými testy a zvolení adekvátních podmínek;
  • vybírat pro žáka skupinu s takovou úpravou podmínek, na kterou je za dobu svého studia zvyklý.

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že žáci se SVP vykonávají zkoušku v jiné/samostatné učebně (tj. odděleně od intaktních spolužáků), což může mít na některé vliv pozitivní, a na jiné naopak vliv negativní; toto opatření je však vynuceno celou řadou okolností.

Aktualizované znění Pravidel pro zařazení žáků se SVP do skupin podle rozsahu úprav podmínek konání MZ naleznete na internetové stránce http://www.cermat.cz/novamaturita/st/dokumenty_pravidla.php.

Zdroj: časopis EDA 2/2006

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám