Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP –...

Ikona informativni

Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP – II.

Autor: Monika Vítková
Anotace: Autorka informuje o potřebné míře dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SPV) a charakteru a míře úprav podmínek po různé skupiny žáků se SPV při skládání nové maturitní zkoušky (v rámci zkoušek zadávaných MŠMT).
Klíčová slova: maturita
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Autorka je pracovnicí Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Úspěšné složení písemných zkoušek je podmíněno řadou dovedností, se kterými se u žáka běžné (většinové, intaktní) populace automaticky počítá. Jedná se např. o dovednost číst standardně vytištěný text, správně čtenému textu porozumět a zapsat odpověď podle stanovených pokynů a ve stanoveném čase, schopnost soustředění, dovednost řešit samostatně úlohy různého typu atp.

Pokud má žák zjevné potíže v některé z těchto oblastí, patří mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a v rámci maturitní zkoušky je k jeho potřebám přihlíženo. Žáci se SVP jsou pro potřeby maturitní zkoušky rozděleni do skupin podle charakteru a míry úprav podmínek testování. Zařazení žáka do skupiny je v kompetenci ředitele školy a předpokládá se v této souvislosti jeho spolupráce se školským poradenským zařízením.

Tato problematika je značně obsáhlá, a proto zde zmíníme jen dvě základní pravidla:

  • skupinu úprav vybírat přísně individuálně, vždy podle charakteru a míry nabízených uzpůsobení – nejedná se tedy o klasifikaci postižení z čistě medicínského hlediska ve vazbě na konkrétní diagnózu, ale spíše o zhodnocení funkčních důsledků při práci s písemnými didaktickými testy a zvolení adekvátních podmínek;
  • vybírat pro žáka skupinu s takovou úpravou podmínek, na kterou je za dobu svého studia zvyklý.

Upozorňujeme rovněž na skutečnost, že žáci se SVP vykonávají zkoušku v jiné/samostatné učebně (tj. odděleně od intaktních spolužáků), což může mít na některé vliv pozitivní, a na jiné naopak vliv negativní; toto opatření je však vynuceno celou řadou okolností.

Aktualizované znění Pravidel pro zařazení žáků se SVP do skupin podle rozsahu úprav podmínek konání MZ naleznete na internetové stránce http://www.cermat.cz/novamaturita/st/dokumenty_pravidla.php.

Zdroj: časopis EDA 2/2006

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 02. 2007
Zobrazeno: 5412krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÍTKOVÁ, Monika. Nová maturitní zkouška pro žáky se SVP – II.. Metodický portál: Články [online]. 13. 02. 2007, [cit. 2020-04-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1153/NOVA-MATURITNI-ZKOUSKA-PRO-ZAKY-SE-SVP---II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.