Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > AQUATERAPIE ve speciálním školství

Ikona teoreticky

AQUATERAPIE ve speciálním školství

Ikona odbornost
Autor: Radka Šindílková
Anotace: V článku Aquaterapie ve speciálním školství je popsána aquaterapie jako součást ucelené rehabilitační a terapeutické péče. V teoretické části jsou obecně popsány cíle aquaterapie (tělesný, psychický, sociální rozvoj jedince), pedagogická složka aquaterapie a faktory, které tento typ terapie ovlivňují. Část praktická se již stručně zabývá vstupem do vody, potápěním, dýcháním, splýváním, skoky do vody a plaveckými záběry. Konkrétní ukázky cvičení jsou z dechové gymnastiky, kloubní pohyblivosti, posilování a protahování ve vodě. Posledním bodem příspěvku je legislativa ve speciálním školství při aquaterapii. Celý text je doplněn autorskými fotografiemi.
Téma příspěvku:Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova: aquaterapie, plavání ve speciální škole, plavání handicapovaných, plavání pro postižené, terapie ve vodě

AQUATERAPIE ve speciálním školství

Aquaterapie je terapeutická metoda zařazená do komplexu Ucelené rehabilitační a terapeutické péče, která využívá ke svému působení na jedince vodu.

 • Jde o samostatný či asistovaný pobyt a pohyb ve vodě
 • S nebo bez využití plaveckých a kompenzačních pomůcek

  Aquaterapie

  Autor © Radka Šindílková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A) Cíle aquaterapie

  1. Tělesný rozvoj
  2. Psychický rozvoj
  3. Sociální rozvoj

    1. Tělesný rozvoj

    • Kondiční schopnosti
    • Silové schopnosti
    • Vytrvalostní schopnosti
    • Rychlostní schopnosti
    • Koordinační schopnosti
    • Obratnostní schopnosti
    • Částečně rychlostní schopnosti (dané úrovní nervosvalové koordinace)
    • Částečně pohyblivost (z druhé části dána stavbou kloubu)

     2. Psychický rozvoj

     Z hlediska psychického a psychologického uplatňujeme při aquaterapii hlavně tyto psychické procesy:

     (Psychické procesy vyjadřují hlavní typy duševních činností, tedy jak vnímáme, myslíme, cítíme, …)

     • Poznávací procesy (čití, vnímání, představování, myšlení, …)
     • Emocionální procesy (strach, naděje, radost, hněv, zármutek, …)
     • Motivační procesy (láska, uznání, sebeuplatnění, …)
     • Procesy paměťové a učení
     • Procesy integrační a regulační (pozornost, vůle, hodnocení, …)

     3. Sociální rozvoj

     Na socializaci jedince v hodinách aquaterapie má velký vliv nejen skupina samotná, ale i terapeut, trenér, pedagog, vychovatel či asistent.

     • Role a status
     • Vůdce
     • Pěšák
     • Kašpárek
     • Harmonizátor
     • Hodnotitel
     • Zapisovatel
     • Komunikace
     • Verbální
     • Neverbální
     • Alternativní

     B) Aquaterapie ovlivňuje

     • Kosterní soustavu
     • Svalovou soustavu
     • Nervovou soustavu
     • Trávící soustavu
     • Vylučovací soustavu
     • Dýchací soustavu
     • Oběhovou soustavu
     • Soustavu žláz

     Aquaterapie tyto tělesné soustavy ovlivňuje, ale zároveň tyto soustavy ovlivňují aquaterapii samotnou.

     Ovlivňování pohyblivosti u handicapovaných jedinců

     • Uvolňování spastických svalových skupin
     • Aktivizace hypotonických svalových skupin
     • Zvyšování kloubní pohyblivosti a kloubních rozsahů

     C) Pedagogická složka aquaterapie

     • Socializace člověka
     • Individualizace – člověk se vyvíjí především jako osobnost
     • Socializace – člověk se současně vyvíjí jako člen určitého společenství
     • Výchova – jde o vliv a působení na člověka tak, aby u něj vznikal aktivní vztah ke světu tj. k přírodě, společnosti a sobě samému.
     • Výchova rozumová
     • Výchova pracovní
     • Výchova estetická
     • Výchova tělesná
     • Výchova mravní

     D) Průběh aquaterapie

     • Individuálně = Terapeut x klient
     Individuální aquaterapie
     • Skupinově = Terapeut x skupina
     Aquaterapie skupinová

     Autor © Radka Šindílková

     E) Faktory ovlivňující aquaterapii

     Konkrétní

     • Bazén (velikost bazénu, hloubka bazénu, bariérovost či bezbariérovost, barvy a motivy bazénu a okolí, bazén venkovní či vnitřní, povrch bazénu a okolí, …)
     • Voda (teplota vody, sladká či slaná voda, množství a druh dezinfekčních prostředků vody, …)
     • Pomůcky (tyče, destičky, puky, míče, kroužky, obruče, plovoucí desky, ploutve, kompenzační pomůcky, bederní pásy, činky, …)
     • Oblečení (plavky, neopreny, čepice, brýle, boty na břeh bazénu, protiskluzová obuv do bazénu, …)

     Obecné

     • Počet klientů
     • Počet terapeutů
     • Zdravotní stav klientů
     • Diagnózy klientů
     • Aquaterapeutické hodiny probíhají v bazénu samostatně
     • Aquaterapeutické hodiny probíhají s účastí široké veřejnosti či rodinných příslušníků

     F) Aquaterapie se zabývá složkami

     • Vstup do vody
     • Potápění
     • Dýchání
     • Splývání
     • Skoky do vody
     • Plavecký záběr
     • Rehabilitační cvičení
     • Aquaterapeutické hry

      I. Aquaterapie – VSTUP DO VODY

      Bezbariérový vstup do vody
      Bariérový vstup do vody

      Autor © Radka Šindílková

      II. Aquaterapie – POTÁPĚNÍ

      1. Ponořit celý obličej
      2. Potopit celou hlavu pod hladinu
      3. Překonat pod hladinou určitou vzdálenost
      4. Otevírání očí pod hladinou
      5. Potápění v hlubší vodě (po krk i hlubší)
      6. Spojit pohyb pod hladinou s orientací
      7. Bezpečné potápění v hloubce
      8. Orientace v hlubší vodě
      Potápění

      Autor © Radka Šindílková

      III. Aquaterapie – DÝCHÁNÍ

      1. Vědomý mohutný výdech do vody
      2. Nádech nad vodou a výdech do vody
      3. Nádech nad vodou a výdech do vody opakovat v pravidelném rytmu
      4. Rytmické dýchání ve spojení s pohybem nohou
      5. Dýchání v poloze na zádech a na prsou s otáčením hlavy stranou
      6. Účelné dýchání při potápění, skocích do vody a splývání
      7. Souhra dýchání s pohybem paží a nohou u kraulu a u znaku
      Dýchání

      Autor © Radka Šindílková

      IV. Aquaterapie – SPLÝVÁNÍ

      1. Vznášení na vodě v poloze na znak i na prsou (uvědomění si statického vztlaku)
      2. Splývání na hladině (uvědomění si dynamického vztlaku)
      3. Po odrazu splývání v poloze na prsou i na znak ve vodě po prsa až po ramena (důraz na správnou polohu těla)
      4. Splývání v hloubce v poloze na prsou i naznak
      5. Zdokonalování splývání v poloze na prsou i naznak
      Splývání

      Autor © Radka Šindílková

      V. Aquaterapie – SKOKY DO VODY

      1. Poskoky na mělčině (voda po pás až po prsa)
      2. Skok po nohou z nízkého postoje (voda po prsa)
      3. Skok po hlavě z nízkého postoje
      4. Skok po nohou do hlubší vody
      5. Skok po hlavě z okraje bazénu do hlubší vody
      6. Skok do po nohou z vyvýšeného místa (startovní blok)
      7. Zábavné skoky do vody
      8. Pády do vody
      9. Skoky po nohou z rozběhu
      10. Skoky po hlavě z vyvýšeného místa (startovní blok)
      Skoky do vody

      Autor © Radka Šindílková

      VI. Aquaterapie – PLAVECKÝ ZÁBĚR

      1. Chůze vpřed a vzad s připojenými pohyby paží ve vodě po pás až po prsa (poznání a využití odporu vody)
      2. Seznámení s kraulovým pohybem nohou v poloze na prsou i na znak
      3. Kraulový pohyb nohou v poloze na prsou a na znak
      4. Seznámení s kraulovým pohybem paží v poloze na prsou i na znak
      5. Znak – souhra v hrubé formě
      6. Kraul – souhra v hrubé formě
      7. Pak již výcvikové formy jednotlivých plaveckých stylů i modifikovaných (znak, kraul, delfín, prsa)
      Plavecký záběr

      Autor © Radka Šindílková

      VII. Rehabilitační cvičení

      A) Ukázka cviků – DECHOVÁ GYMNASTIKA

      Dlouhý prodloužený výdech

      1. splývavá poloha v lehu na břiše, rukama přidržování žlábku, nádech
      2. splývavá poloha v lehu na břiše, rukama přidržovat žlábku, ponoření obličeje a hlavy do vody, dlouhý a bublavý výdech
       Dlouhý prodloužený výdech

       Autor © Radka Šindílková

       Nácvik tzv. „Hříbečka“

       1. nádech, schoulení se do hříbečku
       2. dlouhý výdech do vody již v hříbečku
       Nácvik tzv. Hříbečka

       Autor © Radka Šindílková

       B) Ukázka cviků – KLOUBNÍ POHYBLIVOST

       Levý ramenní kloub

       1. stoj, pravá HK předpažit, opora o žlábek, levá HK volně podél těla
       2. kroužky levým ramenem dopředu
       3. kroužky levým ramenem dozadu
       Levý ramenní kloub

       Autor © Radka Šindílková

       Pravá kyčel, pravé koleno

       1. stoj, předpažit, opora o žlábek
       2. pokrčit přednožmo pravou, nádech
       3. přinožit pravou, výdech
       Pravá kyčel, pravé koleno

       Autor © Radka Šindílková

       C) Ukázka cviků – POSILOVÁNÍ

       Přímé břišní svaly

       1. stoj, zády se opřít o žlábek
       2. chytit se rukama žlábku, nádech
       3. přitáhnout snožmo kolena k hrudníku, výdech
       Přímé břišní svaly

       Autor © Radka Šindílková

       Svaly levé DK

       1. stoj, upažit pravou, opora o žlábek
       2. unožovat a přinožovat levou
       3. přednožovat, přinožovat levou
       4. zanožovat, přinožovat levou
       Svaly levé DK

       Autor © Radka Šindílková

       D) Ukázka cviků PROTAHOVÁNÍ

       Svaly přední strany stehna

       1. stoj, předpažit, opora o žlábek, nádech
       2. skrčit zánožmo pravou, pravou rukou přitáhnout patu
       3. co nejblíže k hýždím, výdech
       4. přinožit
       Svaly přední strany stehna

       Autor © Radka Šindílková

       VIII. Aquaterapeutické hry

       Hry v bazénu s dostupným dnem

       Hry v bazénu s nedostupným dnem

        

        


        

        

        

        

        

        

       Autor © Radka Šindílková

       IX. Aquaterapie a legislativa ve speciálním školství

       • 2005/73 Sb.
       • Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
       • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
       • Zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání
       • Péče o bezpečnost a zdraví žáků
       • (1) V jedné skupině žáků se zdravotním postižením při koupání a plaveckém výcviku neplavců se zdravotním postižením připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné ve škole při zdravotnickém zařízení a s žáky s těžkým zdravotním postižením konat plavecký výcvik individuálně.
       Citace a použitá literatura:
       [1] - ERLEBACHOVÁ , A. Metodika výuky plavání na zvláštních a pomocných školách. Liberec : TECH-MARKET, 1997. 108 s. ISBN ISBN 80-86114-14-7. 
       [2] - GRESWELL , A.; SMOUT, H. Leaflet 1. Working with Young Children Using the Halliwick Metod. London : AST, 2000.  
       [3] - Školení trenérů ledního hokeje – vybrané obecné obory. Praha : Český svaz ledního hokeje, 1995. ISBN 80-900063-8-8. 
       [4] - LEWIN, G. Slabikář malého plavce. Praha : Olympia, 1982.  
       Přílohy:
       NáhledTypVelikostNázev
       Odstranitdoc23 kBDoporučená literatura I
       Odstranitdoc26 kBDoporučená literatura II
       Anotované odkazy:
       Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
       Přiřazené DUM:
       Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
       Přiřazené aktivity:
       Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
        
       INFO
       Publikován: 03. 05. 2011
       Zobrazeno: 8421krát
       Hodnocení příspěvku
       Hodnocení týmu RVP:
       Hodnocení článku : 4

       Hodnocení uživatelů:
       Hodnocení článku : 5
       Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

       6 uživatelů Hodnocení článku : 5
       zatím nikdo Hodnocení článku : 4
       zatím nikdo Hodnocení článku : 3
       zatím nikdo Hodnocení článku : 2
       zatím nikdo Hodnocení článku : 1
       Jak citovat tento materiál
       ŠINDÍLKOVÁ, Radka. AQUATERAPIE ve speciálním školství . Metodický portál: Články [online]. 03. 05. 2011, [cit. 2020-02-18]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/10691/AQUATERAPIE-VE-SPECIALNIM-SKOLSTVI.html>. ISSN 1802-4785.
       Licence Licence Creative Commons

       Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


       Komentáře RSS komentářů článku
       1.Autor: Jana KneřováVloženo: 03. 05. 2011 17:22
       Oceňuji, že autorka doplnila svůj zajímavý článek i o legislativní rámec aquaterapie.
       2.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 03. 05. 2011 17:46
       Děkuji za příspěvek, Radko :-). Přála bych všem vidět quadruplegika, kterému je pomoženo z vozíku do bazénu a on pak plave sám přes celý bazén a hodně si to užívá. Nebylo by video třeba s Lukášem? Prosííím
       3.Autor: Hanka ČápováVloženo: 03. 05. 2011 20:51
       Radunko, patří ti velký dík, nikdy bych nevěřila, že se náš Míla přestane bát vody, , že se naučí potápět nebo že se naučí dokonce plavat. Už se celá rodina těšíme na závěrečné plavání s ukázkami všeho co dokážete. Je to super, díky tobě a všem asistentům!!!!!
       Vložit komentář:

       Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.