Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání > AQUATERAPIE ve speciálním školství

AQUATERAPIE ve speciálním školství

V článku Aquaterapie ve speciálním školství je popsána aquaterapie jako součást ucelené rehabilitační a terapeutické péče. V teoretické části jsou obecně popsány cíle aquaterapie (tělesný, psychický, sociální rozvoj jedince), pedagogická složka aquaterapie a faktory, které tento typ terapie ovlivňují. Část praktická se již stručně zabývá vstupem do vody, potápěním, dýcháním, splýváním, skoky do vody a plaveckými záběry. Konkrétní ukázky cvičení jsou z dechové gymnastiky, kloubní pohyblivosti, posilování a protahování ve vodě. Posledním bodem příspěvku je legislativa ve speciálním školství při aquaterapii. Celý text je doplněn autorskými fotografiemi.

AQUATERAPIE ve speciálním školství

Aquaterapie je terapeutická metoda zařazená do komplexu Ucelené rehabilitační a terapeutické péče, která využívá ke svému působení na jedince vodu.

 • Jde o samostatný či asistovaný pobyt a pohyb ve vodě
 • S nebo bez využití plaveckých a kompenzačních pomůcek

  Aquaterapie

  Autor © Radka Šindílková

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A) Cíle aquaterapie

  1. Tělesný rozvoj
  2. Psychický rozvoj
  3. Sociální rozvoj

    1. Tělesný rozvoj

    • Kondiční schopnosti
    • Silové schopnosti
    • Vytrvalostní schopnosti
    • Rychlostní schopnosti
    • Koordinační schopnosti
    • Obratnostní schopnosti
    • Částečně rychlostní schopnosti (dané úrovní nervosvalové koordinace)
    • Částečně pohyblivost (z druhé části dána stavbou kloubu)

     2. Psychický rozvoj

     Z hlediska psychického a psychologického uplatňujeme při aquaterapii hlavně tyto psychické procesy:

     (Psychické procesy vyjadřují hlavní typy duševních činností, tedy jak vnímáme, myslíme, cítíme, …)

     • Poznávací procesy (čití, vnímání, představování, myšlení, …)
     • Emocionální procesy (strach, naděje, radost, hněv, zármutek, …)
     • Motivační procesy (láska, uznání, sebeuplatnění, …)
     • Procesy paměťové a učení
     • Procesy integrační a regulační (pozornost, vůle, hodnocení, …)

     3. Sociální rozvoj

     Na socializaci jedince v hodinách aquaterapie má velký vliv nejen skupina samotná, ale i terapeut, trenér, pedagog, vychovatel či asistent.

     • Role a status
     • Vůdce
     • Pěšák
     • Kašpárek
     • Harmonizátor
     • Hodnotitel
     • Zapisovatel
     • Komunikace
     • Verbální
     • Neverbální
     • Alternativní

     B) Aquaterapie ovlivňuje

     • Kosterní soustavu
     • Svalovou soustavu
     • Nervovou soustavu
     • Trávící soustavu
     • Vylučovací soustavu
     • Dýchací soustavu
     • Oběhovou soustavu
     • Soustavu žláz

     Aquaterapie tyto tělesné soustavy ovlivňuje, ale zároveň tyto soustavy ovlivňují aquaterapii samotnou.

     Ovlivňování pohyblivosti u handicapovaných jedinců

     • Uvolňování spastických svalových skupin
     • Aktivizace hypotonických svalových skupin
     • Zvyšování kloubní pohyblivosti a kloubních rozsahů

     C) Pedagogická složka aquaterapie

     • Socializace člověka
     • Individualizace – člověk se vyvíjí především jako osobnost
     • Socializace – člověk se současně vyvíjí jako člen určitého společenství
     • Výchova – jde o vliv a působení na člověka tak, aby u něj vznikal aktivní vztah ke světu tj. k přírodě, společnosti a sobě samému.
     • Výchova rozumová
     • Výchova pracovní
     • Výchova estetická
     • Výchova tělesná
     • Výchova mravní

     D) Průběh aquaterapie

     • Individuálně = Terapeut x klient
     Individuální aquaterapie
     • Skupinově = Terapeut x skupina
     Aquaterapie skupinová

     Autor © Radka Šindílková

     E) Faktory ovlivňující aquaterapii

     Konkrétní

     • Bazén (velikost bazénu, hloubka bazénu, bariérovost či bezbariérovost, barvy a motivy bazénu a okolí, bazén venkovní či vnitřní, povrch bazénu a okolí, …)
     • Voda (teplota vody, sladká či slaná voda, množství a druh dezinfekčních prostředků vody, …)
     • Pomůcky (tyče, destičky, puky, míče, kroužky, obruče, plovoucí desky, ploutve, kompenzační pomůcky, bederní pásy, činky, …)
     • Oblečení (plavky, neopreny, čepice, brýle, boty na břeh bazénu, protiskluzová obuv do bazénu, …)

     Obecné

     • Počet klientů
     • Počet terapeutů
     • Zdravotní stav klientů
     • Diagnózy klientů
     • Aquaterapeutické hodiny probíhají v bazénu samostatně
     • Aquaterapeutické hodiny probíhají s účastí široké veřejnosti či rodinných příslušníků

     F) Aquaterapie se zabývá složkami

     • Vstup do vody
     • Potápění
     • Dýchání
     • Splývání
     • Skoky do vody
     • Plavecký záběr
     • Rehabilitační cvičení
     • Aquaterapeutické hry

      I. Aquaterapie – VSTUP DO VODY

      Bezbariérový vstup do vody
      Bariérový vstup do vody

      Autor © Radka Šindílková

      II. Aquaterapie – POTÁPĚNÍ

      1. Ponořit celý obličej
      2. Potopit celou hlavu pod hladinu
      3. Překonat pod hladinou určitou vzdálenost
      4. Otevírání očí pod hladinou
      5. Potápění v hlubší vodě (po krk i hlubší)
      6. Spojit pohyb pod hladinou s orientací
      7. Bezpečné potápění v hloubce
      8. Orientace v hlubší vodě
      Potápění

      Autor © Radka Šindílková

      III. Aquaterapie – DÝCHÁNÍ

      1. Vědomý mohutný výdech do vody
      2. Nádech nad vodou a výdech do vody
      3. Nádech nad vodou a výdech do vody opakovat v pravidelném rytmu
      4. Rytmické dýchání ve spojení s pohybem nohou
      5. Dýchání v poloze na zádech a na prsou s otáčením hlavy stranou
      6. Účelné dýchání při potápění, skocích do vody a splývání
      7. Souhra dýchání s pohybem paží a nohou u kraulu a u znaku
      Dýchání

      Autor © Radka Šindílková

      IV. Aquaterapie – SPLÝVÁNÍ

      1. Vznášení na vodě v poloze na znak i na prsou (uvědomění si statického vztlaku)
      2. Splývání na hladině (uvědomění si dynamického vztlaku)
      3. Po odrazu splývání v poloze na prsou i na znak ve vodě po prsa až po ramena (důraz na správnou polohu těla)
      4. Splývání v hloubce v poloze na prsou i naznak
      5. Zdokonalování splývání v poloze na prsou i naznak
      Splývání

      Autor © Radka Šindílková

      V. Aquaterapie – SKOKY DO VODY

      1. Poskoky na mělčině (voda po pás až po prsa)
      2. Skok po nohou z nízkého postoje (voda po prsa)
      3. Skok po hlavě z nízkého postoje
      4. Skok po nohou do hlubší vody
      5. Skok po hlavě z okraje bazénu do hlubší vody
      6. Skok do po nohou z vyvýšeného místa (startovní blok)
      7. Zábavné skoky do vody
      8. Pády do vody
      9. Skoky po nohou z rozběhu
      10. Skoky po hlavě z vyvýšeného místa (startovní blok)
      Skoky do vody

      Autor © Radka Šindílková

      VI. Aquaterapie – PLAVECKÝ ZÁBĚR

      1. Chůze vpřed a vzad s připojenými pohyby paží ve vodě po pás až po prsa (poznání a využití odporu vody)
      2. Seznámení s kraulovým pohybem nohou v poloze na prsou i na znak
      3. Kraulový pohyb nohou v poloze na prsou a na znak
      4. Seznámení s kraulovým pohybem paží v poloze na prsou i na znak
      5. Znak – souhra v hrubé formě
      6. Kraul – souhra v hrubé formě
      7. Pak již výcvikové formy jednotlivých plaveckých stylů i modifikovaných (znak, kraul, delfín, prsa)
      Plavecký záběr

      Autor © Radka Šindílková

      VII. Rehabilitační cvičení

      A) Ukázka cviků – DECHOVÁ GYMNASTIKA

      Dlouhý prodloužený výdech

      1. splývavá poloha v lehu na břiše, rukama přidržování žlábku, nádech
      2. splývavá poloha v lehu na břiše, rukama přidržovat žlábku, ponoření obličeje a hlavy do vody, dlouhý a bublavý výdech
       Dlouhý prodloužený výdech

       Autor © Radka Šindílková

       Nácvik tzv. „Hříbečka“

       1. nádech, schoulení se do hříbečku
       2. dlouhý výdech do vody již v hříbečku
       Nácvik tzv. Hříbečka

       Autor © Radka Šindílková

       B) Ukázka cviků – KLOUBNÍ POHYBLIVOST

       Levý ramenní kloub

       1. stoj, pravá HK předpažit, opora o žlábek, levá HK volně podél těla
       2. kroužky levým ramenem dopředu
       3. kroužky levým ramenem dozadu
       Levý ramenní kloub

       Autor © Radka Šindílková

       Pravá kyčel, pravé koleno

       1. stoj, předpažit, opora o žlábek
       2. pokrčit přednožmo pravou, nádech
       3. přinožit pravou, výdech
       Pravá kyčel, pravé koleno

       Autor © Radka Šindílková

       C) Ukázka cviků – POSILOVÁNÍ

       Přímé břišní svaly

       1. stoj, zády se opřít o žlábek
       2. chytit se rukama žlábku, nádech
       3. přitáhnout snožmo kolena k hrudníku, výdech
       Přímé břišní svaly

       Autor © Radka Šindílková

       Svaly levé DK

       1. stoj, upažit pravou, opora o žlábek
       2. unožovat a přinožovat levou
       3. přednožovat, přinožovat levou
       4. zanožovat, přinožovat levou
       Svaly levé DK

       Autor © Radka Šindílková

       D) Ukázka cviků PROTAHOVÁNÍ

       Svaly přední strany stehna

       1. stoj, předpažit, opora o žlábek, nádech
       2. skrčit zánožmo pravou, pravou rukou přitáhnout patu
       3. co nejblíže k hýždím, výdech
       4. přinožit
       Svaly přední strany stehna

       Autor © Radka Šindílková

       VIII. Aquaterapeutické hry

       Hry v bazénu s dostupným dnem

       Hry v bazénu s nedostupným dnem

        

        


        

        

        

        

        

        

       Autor © Radka Šindílková

       IX. Aquaterapie a legislativa ve speciálním školství

       • 2005/73 Sb.
       • Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
       • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 7 odst. 3, § 19, § 23 odst. 3, § 26 odst. 4 a § 56 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
       • Zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání
       • Péče o bezpečnost a zdraví žáků
       • (1) V jedné skupině žáků se zdravotním postižením při koupání a plaveckém výcviku neplavců se zdravotním postižením připadají na 1 pedagogického pracovníka nejvýše 4 žáci; vyžaduje-li to zdravotní stav žáka, je možné ve škole při zdravotnickém zařízení a s žáky s těžkým zdravotním postižením konat plavecký výcvik individuálně.
       Přílohy:
       NáhledTypVelikostNázev
       doc23 kBDoporučená literatura I
       doc26 kBDoporučená literatura II
       V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
       Napište nám