Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Bylinky pro zdraví

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Autor Marie Kotková
Spoluautor: Ivana Vacková
Projekt "Bylinky pro zdraví" umožňuje dětem přímá pozorování a zpracovávání bylinek. Prohlubuje jejich smysly, zdokonaluje hrubou a jemnou motoriku. Rozvíjí hudební, výtvarné i pracovní činnosti.

Projekt vychází z integrovaného bloku "Barevný podzim", který je součástí vzdělávací nabídky našeho ŠVP s názvem "Hrajeme si celý rok", a je zaměřen na schopnosti chránit si své zdraví.

Příprava projektu

Na základě dlouhodobého přímého pozorování bylinek v přírodě jsme si vytvořili na školní zahradě bylinkové zátiší, o které děti pečují pod dohledem učitelek. Projekt jsme rozpracovali do jednoho týdne, ale může být samozřejmě delší a lze ho realizovat i v jiném ročním období. Na projekt můžeme navázat dalším tématem - význam zdraví pro člověka, lidské tělo apod.

V našem projektu jsme využili poznatků, ale i námětů získaných z návštěv seminářů, pracovních dílen apod.

Po ukončení projektu následuje evaluace.

Konkrétní vzdělávací nabídka
 • poslech písně "Chválím tě Země má"

 • pozorování (při vycházkách ve školní zahradě) - keře (šípek, trnka), bylinky, ptáci na keřích

 • básničky
  • Šípek
  • Bezinky

 • tanečky
  • Zahradníček
  • Šípková Růženka
  • Na trnky

 • sluchové hry
  • Růženko, kde jsi?
  • Bylinková

 • pohybové hry a chvilky
  • Na kopřivu
  • Haha, huhu
  • Kde je šípek?

 • slovní hra
  • Šla bába kořenářka

 • modelování - miska, košíček (hlína, kera plast, modelína)

 • logopedická prevence - foukání čaje

 • vaření čajů z bylinek - ochutnávka (máta citronová, šípek, kopřiva)

 • pohádky
  • "O Šípkové Růžence"
  • "Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj"

 • činnosti s papírem
  • Šípkový keř - prohlížení knih a časopisů
  • Trnkový keř
  • Hrneček na bylinky - hra pexeso s motivy plodů

 • činnosti s přírodninami
  • Pařezová chaloupka

 • činnosti s textilem
  • Šípková Růženka

Doplňkové činnosti:

 • počítání šípků, tvoření souborů - pojmy mnoho, málo, nic;
 • navlékání šípků, vpichování do sádry - obrázek, sestavování ornamentů;
 • cvičení s citronem - děti si ho vyrobí zmačkáním žlutého papíru do tvaru koule.
Metodický postup jednotlivých činností

Básničky:

Šípek

Kdo má chřipku, ať jde k červenému šípku.
Šípek dává zdravé plody, nejlepší jsou pro marody.
Kdo má chřipku, ať jde k červenému šípku.
Z šípku navař čaj, hrnkům po okraj.

Bezinka

Letos, loni, včera, dnes
roste, voní černý bez.
Já ho poznám po paměti,
přestože jsem malinký.
Každý rok má tisíc dětí
a všem říká bezinky.

Tanečky:

Zahradníček

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou,
(děti jdou v kruhu za sebou - 2x zatleskat)
vykopal tam rozmarýnu velikou, velikou.
(opakovat)
Nebyla to rozmarýna byl to křen, byl to křen,
(děti se chytí za ruce a jdou do středu kruhu - 2x zadupat)
vyhodil ho zahradníček z okna ven, z okna ven.
(děti jdou ze středu kruhu - 2x zadupat)

Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou,
vykopal tam levanduli velikou, velikou.
Levandule převelice voněla, voněla,
až se celá zahrádečka divila, divila.

Poznámka:

Děti mohou napodobovat píseň pohybem (vyjadřovat obsah písně) nebo učitelka může zvolit jiný taneček či sama vymyslet pohyby, o kterých ví, že je děti zvládnou. Taneček může být v řízené činnosti i prioritní.

Na trnky

Pojďte, holky, do oborky, chlapci půjdou s námi,
(jedna řada dětí jde osmi malými krůčky vpřed, druhá řada couvá)
půjdeme se podívati, jsou-li trnky zralý.
(řada, která šla vpřed, nyní couvá a naopak)
Nejsou zralý, jsou kyselý,
(všechny děti 4x tlesknou)
půjdem na ně až v neděli.
(děti naproti sobě se chytnou za ruce a točí se)

Poznámka:

Celý text písně a návod, jak nacvičit taneček, najdeme v knize Hry se zpěvem. V naší škole jsme tanec upravili s ohledem na pohybové schopnosti dětí.

Šípková Růženka

Růženka byla líbezná, líbezná, líbezná,
Růženka byla líbezná princezna.

(děti jdou po kruhu, Růženka jde v kruhu v protisměru)

Ó jak jsem krásná, spanilá, spanilá, spanilá,
ó jak jsem krásná, spanilá princezna.

(děti se pustí a předvádějí, jakoby si držely sukýnku, pohupují se v kolenou a mírně se natáčejí vpravo, vlevo)

Tu přijel jeden krásný princ, krásný princ, krásný princ,
tu přijel jeden krásný princ, pravil jí:

(děti tleskají do rytmu, princ přijíždí na koni)

Růženko milá, pozor dej, pozor dej, pozor dej,
Růženko milá, pozor dej na babu.

(princ i děti ukazovákem do rytmu varují Růženku, poté princ odjíždí)

Tu přišla jedna baba zlá, baba zlá, baba zlá,
tu přišla jedna baba zlá, pravila:

(děti zpívají podbarveným hlasem, zamračené, baba přichází kulhavou chůzí)

Růženko, usni na sto let, na sto let, na sto let,
(baba čaruje před Růženkou, i děti napodobují pažemi čarování)
Růženko, usni na sto let, všechno spí.
(Růženka i děti do dřepu a pomalu usínají, baba se zařadí do kruhu k dětem)

A rostlo trní do výše, do výše, do výše
a rostlo trní do výše, vysoko.

(Růženka stále spí, děti pomalu vstávají, ruce do vzpažení, stoj na špičky)

Až přijel zas ten krásný princ, krásný princ, krásný princ,
až přijel zas ten krásný princ, pravil jí:

(děti tleskají do rytmu, princ přijíždí před sedící Růženku)

Růženko milá, probuď se, probuď se, probuď se,
Růženko milá, probuď se z toho snu.

(princ hladí Růženku po vlasech, Růženka se pomalu probouzí, vstává, protáhne se, děti se rovněž protáhnou)

A byla svatba veliká, veliká, veliká
a hrála při ní muzika, muzika.

(děti se točí dokola - může být i cval, pokud jej zvládnou - princ a princezna se točí uprostřed kruhu)

Poznámka:

Základní postavení - kruh. Děti stojí v kruhu, jedno uvnitř (Růženka), další dvě děti (baba a princ) v určeném místě dál od kruhu.

Pomůcky:

Kůň pro prince, korunka pro princeznu (možno vyrobit při hrách), šátek pro babu. Zpěv písně ve 2/4 taktu, tučně označené jsou noty půlové.

Sluchové hry:

Bylinková

Děti mohou sedět na zemi v kruhu, učitelka uprostřed chodí a vymýšlí si různé věty, ve kterých někdy zazní název bylinky. Na název bylinky děti udělají předem dohodnutý úkon - tlesknutí, dupnutí, dřep apod.

Růženko, kde jsi?

Děti jsou v prostoru herny, jedno dítě má zavázané oči a ptá se: "Růženko, kde jsi?" Děti v prostoru stojí a určená Růženka se ozývá. Dítě k ní po sluchu přichází. Ostatní děti musí vydržet být chvilku potichu. Hra se může hrát i venku, vhodnější pro starší děti.

Pohybové hry a chvilky:

Haha, huhu

Haha, huhu, co mi dáš,
(poskoky dětí snožmo s vyrobeným papírovým hrnkem)
haha, huhu, trnku.
Haha, huhu, kde ji máš?
Haha, huhu, v hrnku.

Na kopřivu

Kopřivo, kopřivo, stojíš pěkně nakřivo. Postav se rovně!
Co je ti po mně? Já se jen tak válím, a když chci, tak pálím.

(Kruh, uprostřed "kopřiva", která má v ruce srolovaný zelený papír nebo stuhu. Po odeznění říkanky začne kopřiva děti honit a šlehat. Koho šlehne, ten zůstane stát. Hra je ukončena, když jsou "vyšlehány" všechny děti.)

Kde je šípek, Křemílku? (Vochomůrko)

Děti utvoří kruh, jedno dítě (Křemílek) uprostřed spí. Ostatní si předávají za zády šípek. Učitelka probudí Křemílka a ten hádá, kdo má šípek. Uhodne-li, děti se vymění. Neuhodne-li, může opakovat, nebo učitelka určí jiné dítě.

Slovní hra:

Šla bába kořenářka

Děti sedí v kruhu, pexeso plodů je uprostřed, jedno dítě má košík a říká: "Šla bába kořenářka a natrhala šípek." Poté předá košík. Druhé dítě říká bezinky, předá košík atd.

Hra je určena spíše mladším dětem.

Činnosti s papírem:

Hrneček na bylinkový čaj

Vyrobíme z roliček od toaletního papíru - polepíme je barevným papírem, zdobíme buď vystříhanými malými tvary různých barev, nebo můžeme použít tvary z razniček, popř. zdobíme kresbou. Přilepíme ucho (proužek papíru) a dno (větší papírový kroužek; lepíme do vnitřní strany).

Děti si vystřihnou předem nakreslený hrneček na čtvrtce a zdobí jej dle vlastní fantazie nebo podle předlohy.

Šípkový keř, trnkový keř

Předkreslená šípková nebo trnková větvička. Děti mačkají hedvábný papír nebo krepový papír do malých kuliček a vlepují místo plodu (lépe trnky nebo šípek namačkat předem).

Činnosti s přírodninami:

Pařezová chaloupka

Kůra ze stromů, špejle, dřívka, lepidlo Herkules, kamínky, rostlinky, větvičky, listy, mech a jiné přírodniny. Vytvořit chaloupku dle vlastní fantazie.

Činnosti s textilem:

Šípková Růženka

Hedvábná látka, krajky, vata na výplň hlavy, pod hlavou zavázat a můžeme nechat volně splynout látku. Hlavu zdobíme šípkovými korálky. Obličejovou část dokreslíme (odpolední činnosti).

Vaření čaje, ochutnávka:

Děti pozorovaly ve skleněné konvici, jak se chovají bylinky v horké vodě - pomalé klesání bylinek, zbarvení vody, sladili jsme medem (je třeba předem u rodičů zjistit, zda někdo není alergický na některou bylinku nebo med).

Hádanky:

Co je žluté, kyselé a dává se do čaje?
(citron)

Roste, roste stromeček, pichlavý jak bodláček,
Kulatý jak jablíčko, červený jako líčko.
Co je to?

(šípek)

Evaluace
 • metody: pozorování
 • oblasti: schopnost dětí spolupracovat a chápat jednotlivé aktivity (průběžně jsme pozorovali, jak děti reagují na naše podněty, zda chápou principy jednotlivých činností a aktivit. Všímali jsme si toho, jak spolupracují starší děti s mladšími, zda jim pomáhají, zda se s nimi dokáží domluvit.)
Závěr

Je možné říci, že projekt děti zaujal. Bylo zde mnoho podnětů pro pohybový rozvoj, hudební a výtvarný projev, což děti bavilo. Radovaly se z výrobků, které vytvářely, ať už samostatně, nebo s pomocí učitelek, celkově byly zvídavé a zajímaly se o další činnosti. Čaj z bylinek jsme si vařili nejen po dobu tohoto projektu, ale děti jej vyžadovaly ještě několikrát (např. ráno při příchodu do mateřské školy, při volném kreslení).

Vzdělávací nabídku (myšlenkovou mapu) jsme postupně doplňovali dle potřeb dětí a vzniklých podmínek. Mnoho činností jsme tvořili při hrách a odpoledních činnostech. Projekt přinesl mnoho radosti nejen dětem.

Informační zdroje:
Václav Čtvrtek - Pohádky z pařezové chaloupky
František Hrubín - Malý špalíček pohádek
V. Mišurcová - Hry se zpěvem
KHS Č.B udějovice - Metodický materiál ABC výživy dětí
Metodický materiál ze seminářů - DVPP
MC nahrávka - Uhlíř, Svěrák - Zpěvník

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám