Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Problematika autoevaluace v Programové nabídce...

Ikona teoreticky

Problematika autoevaluace v Programové nabídce Národního institutu pro další vzdělávání

Ikona odbornost
Autor: NIDV
Anotace: Národní institut pro další vzdělávání nabízí řadu seminářů a školení, které se týkají autoevaluace školy.
Téma příspěvku:Autoevaluace školy
Klíčová slova: autoevaluace, kvalita školy
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

S probíhajícími i připravovanými změnami v naší školské soustavě souvisí obrat pozornosti k autoevaluaci, který lze vysledovat i v programech nové nabídky NIDV. Týká se to především programů vzdělávací oblasti management, rámcové vzdělávací programy, cizí jazyky a kariérní růst.

Nabízené programy:

Řízení kvality a její hodnocení

 • Program je součástí národního projektu Model vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení - Úspěšný ředitel, část třetí Funkční průběžné další vzdělávání.
 • V programu budou probrána kromě jiného i témata hodnocení, evaluace, autoevaluace; autoevaluace a související dokumenty; autoevaluace školy jako plán; autoevaluace školy jako proces.
 • Program je financován z ESF a ze státního rozpočtu ČR a je určen mimopražským ředitelům ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ.

Vlastní hodnocení školy
Pojetí kvality školy a její hodnocení
Autoevaluace školy - Jak začít s vlastním hodnocením školy

 • Programy mají za úkol připravit ředitele škol a školských zařízení na vlastní hodnocení školy, které má podle vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb. každá škola povinnost zpracovat za období jednoho či dvou školních roků.

Řízení mateřské školy v kostce

 • Program se zabývá autoevaluací školy - plánem, procesem, evaluačními metodami a nástroji, závěrečnou zprávou.
 • Lze ho doplnit poznatky získanými z programu českobudějovické nabídky Předškolní pedagog a školní vzdělávací program.

Autoevaluace školy - pro základní umělecké školy

 • Program je určen pro ředitele ZUŠ a jejich zástupce.

Rozvoj školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 • Pro koordinátory tvorby ŠVP i ostatní pedagogy - tematika autoevaluace.

Kroky k vytváření školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Tvorba a realizace školního vzdělávacího programu speciálně pro málotřídní školy

 • Problematika autoevaluace pro středoškolské učitele - pardubická nabídka programů.

Autoevaluace výuky cizích jazyků

 • Autoevaluací výuky cizích jazyků se zabývá i program Tvorba vzdělávacího obsahu cizích jazyků podle RVP ZV.

Studia pro ředitele škol a školských zařízení

 • Program je zařazen v programové nabídce Kariérního růstu.

Bližší informace o zmíněných programech a dalších programech souvisejících s autoevaluací můžete čerpat buď z tištěné podoby Programové nabídky, kterou školy a školská zařízení dostaly na konci srpna, nebo z elektronické podoby umístěné na našich webových stránkách www.nidv.cz.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 10. 2006
Zobrazeno: 6444krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NIDV . Problematika autoevaluace v Programové nabídce Národního institutu pro další vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 02. 10. 2006, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/926/PROBLEMATIKA-AUTOEVALUACE-V-PROGRAMOVE-NABIDCE-NARODNIHO-INSTITUTU-PRO-DALSI-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.