Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Choreografie rytmické gymnastiky II.

Choreografie rytmické gymnastiky II.

Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Choreografie rytmické gymnastiky II. slouží jako didaktická pomůcka pro učitelky mateřských škol pro výuku tanců, a to jak při vzdělávací nabídce v běžném provozu MŠ, tak při různých kroužcích (taneční, pohybový, dramatický). Jedná se o rozvoj dovednosti vyjádřit hudbu pohybem na píseň „Mravenčí ukolébavka” autorů Svěráka a Uhlíře.

Choreografie rytmické gymnastiky II. je má vysokoškolská studentská práce z předmětu „Didaktiky rytmické gymnastiky”. Choreografii této tanečně-pohybové skladby jsem nacvičoval ve finálním provedení s 8 žáky z 1. třídy základní školy a ve počátečním nácviku s 12 až 14 dětmi ve věku 5 až 6 let. Skladbu jsme nacvičovali jak v tělocvičně, tak v prostoru třídy v mateřské škole.

Motivace

V rámci environmentální výchovy jsem s dětmi probíral život v lese. Tento nácvik jsem tedy namotivoval vyprávěním o životě mravenců v lese.

Zpracování teoretické části, popis nácviku vlastní skladby

Vlastní tanečně-pohybovou skladbu jsem nacvičoval s dětmi na hudbu autorů Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Mravenčí ukolébavka”.

Skladba začíná předehrou, na kterou děti zaujmou základní postavení, tj. chytí se za ruce do kruhu a pohupují jimi. Poté následuje první sloka písničky.

Na úvodní dvoj verš „Slunce šlo spát za hromádku klád” děti stojí v kruhu a ruce sepjaté si dají postupně pod levou a pravou tvář (předvádí spánek).

Na další verš „Na nebi hvězdy klíčí” děti pořád ve stoje pomalu dávají natažené ruce nad hlavu a třepetají prsty (předvádějí hvězdy).

Následuje verš „Už nepracuj, mravenečku můj”, v této fázi tance děti ruce, které mají nad hlavou, předpaží a dlaněmi kývají do stran (předvádí zápor).

V posledním verši první sloky „Schovej se do jehličí” se pak všichni schoulí do klubíčka. Následuje opakování první sloky se stejnými tanečními prvky.

V refrénu, který se skládá ze čtyř veršů, se v úvodu zpívá „Máš nožičky uběhané, den byl tak těžký” a děti si lehnou na záda a třepou nohama a rukama (předvádí unavené nožičky).

Následuje pak závěr refrénu, který zní „Pojď, lůžko máš odestlané, v plátku od macešky” si děti na první verš lehnou na pravý bok a při druhém verši na levý.

Následuje druhá sloka, která začíná veršem „Spinká a sní, mravenec lesní”. V této fázi děti opět stojí v kruhu a dávají ruce sepjaté postupně pod levou a pravou tvář a poté vztyčenými prstíky předvádějí mravenčí tykadla.

Na verš „V hromádce u kapradí” děti ukážou oběma rukama před sebou hromadu.

Na následující verš „Nespinká sám, s maminkou je tam” děti otáčejí hlavou a rukama (vyjadřují zápor), pak se chytnou ve dvojicích za obě ruce čelem proti sobě a rukama kmitají.

Na poslední verš druhé sloky „Tykadlama ho hladí” se děti v daných dvojicích pustí a hladí se protilehlou rukou po hlavě, nejprve obě pravou a potom levou.

V této fázi písničky přichází mezihra, ve které děti vytvoří vnější větší kruh a vnitřní menší. Děti ve vnějším kruhu se pak točí ve směru doprava a děti v menším kruhu pak v protisměru doleva. Následuje refrén, ve kterém se opakují prvky jako v prvním případě. Opět následuje opakování, tentokrát druhé sloky a i v tomto případě se taneční prvky opakují. V závěru skladby následuje krátká dohra, kdy se všechny děti chytí za ruce do kruhu a pohupují rukama dopředu a dozadu.

Závěr

Děti mne při nacvičování této skladby velice mile překvapily. Větší děti ve věku 7 let neměly s nácvikem sebemenší problémy. U mladších dětí ve věku 5 až 6 let hodnotím velice pozitivně fakt, že ve velmi krátké době zvládly chůzi po vnějším a vnitřním obvodu kruhu. Velice pěkná koordinace pohybů. Větší pozornost jsem při nácviku věnoval faktu, že dětem je potřeba vše předvádět z jejich pohledu, protože jinak opakují pohyby zrcadlově. Určitě doporučuji tuto skladbu s dětmi vyzkoušet. Písničky autorů Svěráka a Uhlíře jsou nenapodobitelné.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám