Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Cestujeme bezpečně

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Adéla Procházková
Tento článek vznikl jako studentská práce
Anotace: Střednědobý projekt je zaměřen na bezpečnost v dopravních prostředcích. V rámci integrovaného bloku je poskytován dostatečný prostor k rozvoji dětského myšlení a rozvíjení poznatků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 3. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace » vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: výtvarný a pracovní materiál, obrazový materiál k dopravním prostředkům, pomůcky k dramatizaci (3 komíny pro vlaky, návlek na ruku pro semafor, zobáčky pro vrabečky), pracovní listy k danému tématu
Klíčová slova: cestování, bezpečnost, doprava, dopravní prostředky

1. den: SEZNÁMENÍ S DOPRAVNÍMI PROSTŘEDKY

○ Hádanky o dopravních prostředcích (motivace);

„Na slunci i ve stínu, vždy po stopách zločinu. Zločinec se těžko skryje, před auťákem.......“ (POLICIE)

„Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na....“ (KOLE)

„Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom....“ (VLAK)

„Dlouhý je, má čtyři kola, cestující k sobě volá, pak je sveze cesty kus. Víš co je to?.......“ (AUTOBUS)

„Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí........“ (TRAMVAJE)

„Křídla, trup a podvozek – pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli.......“ (LETADLO)

„Brázdí moře, oceány, vozí dámy, taky pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje ...“ (LOĎ)

„Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají.........“ (AUTOMOBIL)

POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hádám, hádáš, hádáme. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-292-8. 

○  Rozhovor:  čím už děti cestovaly a kterým dopravním prostředkem by chtěly cestovat?

○  Pracovní činnosti s obrázky: pracovní list, v jednom sloupci jsou obrázky dopravních prostředků, v druhém  sloupci jsou místa, kam těmito prostředky můžeme cestovat.

 • děti obrázky vybarví, rozstříhají na kartičky;
 • na levou stranu vytřídí dopravní prostředky, na pravou obrázky míst, kam budou cestovat;
 • seřazování dopravních prostředků podle rychlosti, oblíbenosti...
 • vymýšlejí výhody a nevýhody jednotlivých prostředků. 

○  Grafomotorický cvik: nejprve kreslíme do vzduchu, na dlaň, … až pak na papír (různé formáty); Obtáhni dopravní prostředky, spojování teček, vedení přesné linie, správné držení tužky; 

○  Vycházka do okolí, pozorování dopravních prostředků. 

2. den: CESTUJEME PO MĚSTĚ (AUTOBUS, TRAMVAJ)

○  Pohádka : Cestujeme tramvají;

ADAMOVSKÁ, M. Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha : Rotag, 2004. ISBN 80-903175-3-7.

● zodpovězení otázek k pohádce;

● hraní scének – cestování autobusem, vlakem, tramvají (bezpečná jízda, role starších lidí, správné nastupování a vystupování). 

○  Grafomotorický cvik: kreslíme kruhy semaforu, kreslíme barevnými pastelkami, cvik na uvolnění zápěstí; 

○  Zahájení kolektivní práce: výroba křižovatky, děti namalují silnici na karton, plochy trávy, chodníky, dolepí přechod, práci doplní domy, auty, dopravními značkami (možnost použití krabiček, látek, korku, špejlí, modelovací hmoty, …). V práci pokračujeme po celou dobu bloku, při hrách a odpoledních činnostech.

3. den: CESTUJEME PO MĚSTĚ (AUTOBUS, TRAMVAJ)

  Naučení písničky k pohádce (píseň Tramvaj);

ADAMOVSKÁ, M. Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha: Rotag, 2004. ISBN 80-903175-3-7. 

○ Pohybová hra: Autobusy – po třídě rozmístíme zastávky autobusů. Zvolíme řidiče několika linek a určíme jim trasu. Děti se rozdělí na zastávky a libovolně do autobusů nastupují i z nich vystupují. Děti se drží při jízdě za boky – v autobuse se taky musíme držet, abychom neupadli. Při nastupování se nesmějí strkat, chováme se slušně a bezpečně;

 Grafomotorický cvik: opakování nácviku vodorovné čáry. List s nákladním autem, děti na korbu automobilu kreslí vodorovné čáry – klády, které auto převáží. 

4. den: CESTUJEME AUTEM 

Výroba plakátu: společná koláž dětí na téma: Jezdíme autem bezpečně. Námět si vymyslí děti, např. upozornění řidičů na používání dětských autosedaček, dodržování rychlosti v obci, používání bezpečnostních pásů, ... (technika stříhání, lepení); 

Hra s dopravními značkami: ve třídě rozmístíme dopravní značky, vyznačíme silnice (např. pěnovými puzzly). Děti si hrají na řidiče, musejí jezdit dle předpisů. Dopravu také může řídit policista (učitel, dítě). Před hrou je nutné dětem vysvětlit význam jednotlivých dopravních značek; 

○ Práce s vystřiženými obrázky aut: děti obrázky třídí podle: barvy, velikosti, ... Také mohou auta porovnávat (větší x menší) nebo je počítat; 

Grafomotorický cvik: kreslíme závodní dráhu pro auta – ležatá osmička.

5. den: CHODCI, ÚČASTNÍCI DOPRAVNÍHO PROVOZU 

○ Výroba přechodu pro chodce: ze čtvrtek vyrobíme pruhy přechodu, které připevníme na koberec, nacvičujeme s dětmi formou hry bezpečné přecházení. Stavíme děti do role chodců, policistů i semaforů. Jak přecházejí nevidomí? Seznámení dětí s rolí slepeckého psa a zvukového signálu semaforu. Dobrovolníci si mohou vyzkoušet přejít přechod se zavázanýma očima. Zvuk semaforu vytvoříme pomocí dřívek. Rozhovor s dětmi o tom, jak poznají nevidomého člověka, jak jim mohou na přechodu pomoci; 

○ Vybarvování semaforu pro chodce; 

○ Básnička;

Co máš dělat na červenou?

Co máš dělat na červenou,
když se kolem auta ženou?
Na chodníku klidně stát,
Do ulice nevbíhat!

Co znamená tahle změna,
teď je žlutá rozsvícena?
Připrav se a pozor dej,
čekej, nikam neběhej.

A když svítí zelená,
co to děti znamená?
Malí jako velicí,
rychle přejdou ulici.

ADAMOVSKÁ, M. Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha : Rotag, 2004. ISBN 80-903175-3-7.

 Grafomotorický cvik: kreslíme přechod pro chodce, trénujeme kresbu vodorovné čáry.

6. den: CESTUJEME VLAKEM 

Pohádka: Eduard Petiška: O semaforu, který přestal cvičit;

PETIŠKA, E. Pohádkový dědeček. Praha : Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2002. ISBN 80-7181-504-7. 

Dramatizace pohádky: pomůcky – 3 komíny pro vlaky, návlek na ruku pro semafor, zobáčky pro vrabečky; 

Rozhovor: bezpečné přecházení – přejíždění kolejí. Co nám signalizuje, že jede vlak? 

Pohybová hra: Na barevné vlaky – každý roh třídy barevně označíme, bude představovat DEPO pro vlaky. (DEPO: budova, kde se vlaky udržují a opravují). Učitelka střídá v ruce barevné šátky, jako jsou barvy dep. Na daný pokyn vyjíždí vlak z depa a opět zajíždí. Vlaky se nesmí roztrhnout nebo srazit. Vedoucí vlaku si musí hlídat, kdy může jet a kdy ne. Když vlak zajede do depa, mění se strojvedoucí – zařadí se na konec vlaku; 

 Grafomotorický cvik: list s vlakem, kreslíme kouř vlaku, nácvik spirály.

7.den: LETEM SVĚTEM  

Rozhovor: kdo už letěl letadlem? Kam letadlem můžeme cestovat? Kdo řídí letadlo? Kde sedí pilot a kde cestující? Bojíte se cestovat letadlem? 

 Hra Na letušku: letuška musí umět přivítat cestující, musí je seznámit s předpisy při letu (připoutání, použití záchranných vest a dýchacího přístroje); 

 Malování letadla:  upevnění techniky malování, ztvárnění představy, využití celé plochy čtvrtky; 

 Grafomotorický cvik: list s parašutistou, nácvik svislé čáry (seskok parašutisty z letadla na zem).

8. den: PO ŘECE AŽ DO MOŘE 

Jedeme na vodu: výroba lodě z molitanu – rozhovor v lodi: Kdo byl na vodě s rodiči? Jak se zdraví vodác? Co vodák potřebuje k bezpečné jízdě? Která nebezpečí se mohou na řece objevit? 

 Výroba lodiček z papíru: skládání – technika skládání, pečlivost při překládání, správné zarýhnutí, postup dle slovní instrukce; 

Závod lodiček: lodičky se pohybují foukáním; 

 Rozvoj poznání, rozhovor: které známe druhy lodí? Co převážejí? Kde kterou loď můžeme vidět (kanoe – řeka, trajekt, ponorka – moře); 

 Grafomotorický cvik: list s lodí, nácvik vlnky. 

9. den: CO VŠE UŽ ZNÁME 

 Test: dopravní výchova, děti odpovídají na otázky učitelky;

 • Jaká barva na semaforu svítí, když můžeme přejít silnici?
 • Co uděláš v autobuse, když nastoupí starý člověk?
 • Mohou děti jezdit v autě na předních sedadlech?
 • Jak svou bezpečnost chrání cyklisté, co nosí na hlavě? ........ 

 Vydání řidičských průkazů, jejich vybarvení; 

Výlet na dopravní hřiště.

Citace a použitá literatura:
[1] - PETIŠKA, E. Pohádkový dědeček. Praha : Ottovo nakladatelství v divizi Cesty, 2002. ISBN 80-7181-504-7. 
[2] - ADAMOVSKÁ, M. Děti v dopravním provozu, aneb o klukovi z počítače. Praha : Rotag, 2004. ISBN 80-903175-3-7. 
[3] - PŘIKRYLOVÁ, M. Dopravní školička. Kroměříž, 2005.  
[4] - POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hádám, hádáš, hádáme.. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-292-8. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 08. 2011
Zobrazeno: 40648krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PROCHÁZKOVÁ, Adéla. Cestujeme bezpečně. Metodický portál: Články [online]. 08. 08. 2011, [cit. 2020-10-27]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/8247/CESTUJEME-BEZPECNE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 08. 08. 2011 20:11
Autorka zpracovala velmi pečlivě aktuální a náročné téma. Článek obsahuje vhodné motivační kontexty, což velmi usnadní vlastní realizaci projektu. Dobře zvolená literatura, čtivé a srozumitelné. Doporučuji k zařazení do "inspiromatu" všem předškolním pedagogům (i učitelům přípravných tříd).
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.