Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Smíšené skupiny

Ikona odbornost
Autor: Martina Kupcová
Anotace: Věkově smíšené skupiny v mateřské škole – pro a proti

Téma příspěvku:RVP / ŠVP
Klíčová slova: Smíšené skupiny
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

O prospěšnosti či nevýhodnosti věkově smíšených skupin se dlouhodobě vedou ostré diskuse. Já sama se již na začátku musím přiznat k jisté zaujatosti, protože se má dosavadní několikaletá praxe odehrávala převážně v mateřských školách, ve kterých se tímto způsobem s dětmi pracovalo. Přesto, či snad právě proto, předkládám jakýsi výčet předností a rizik, které s věkově smíšenými skupinami souvisejí.

Přednosti

Pro smíšené skupiny hovoří celá řada faktorů. Dále se zmíníme jen o některých. Je velmi pravděpodobné, že mnohé z vás jistě napadnou i další...

Lepší adaptace dětí
Starší děti pomáhají těm mladším, pomohou jim lépe se orientovat v novém prostředí. Mladší děti se mají na koho obrátit s případnými prosbami o pomoc a starší tak, ve většině případů zaslouženě, získávají pocit užitečnosti.

Rozmanitější sociální zkušenosti
Dítě prožívá život ve skupině, má možnost nápodoby různých sociálních rolí. Vzniká tak struktura velké "rodiny", do jisté míry nahrazující absenci sourozeneckých vztahů.

Předávání poznatků a zkušeností
Děti lépe přijímají nové poznatky a zkušenosti od svých "téměř" vrstevníků. Ti, kteří své poznatky předávají, si tak ověřují jejich správnost, případně je dále rozvíjejí.

Rozvoj jazyka a komunikace
Rychlejší rozvoj pasivní i aktivní slovní zásoby a komunikačních dovedností mladších dětí.

Základy postojů a schopností
Při různorodých činnostech děti získávají, případně rozvíjejí, schopnost spolupráce. Nelze opominout ani solidaritu, souhru, soucítění či vzájemnost.

Při práci se smíšenou skupinou musí být učitelka velmi flexibilní a kreativní. Cesta k jejímu úspěchu vede přes dobře připravené prostředí a pomůcky. Ty musí vyhovovat dětem všech věkových kategorií. Snaha učitelek však může přijít nazmar, pokud nebude vhodně nastaveno i organizační zajištění - překrývání učitelek na dopolední a polední činnosti.

Rizika

Je třeba si uvědomit i určitá rizika, která se smíšenými kolektivy souvisejí. Je třeba se vyvarovat přetížení nebo nevytížení dětí, těm mladším zamezit v přílišném spoléhání na pomoc starších (mnohdy může hraničit až s vydíráním) a starším naopak nedovolit zneužití jejich postavení v roli pomocníků a "učitelů". To se může projevovat direktivností a rozkazovačností. Mimo žádoucích vzorců chování zde samozřejmě existuje možnost přenosu i těch nevhodných. Některé děti mohou nést svoji roli ochránce mladších a slabších sice velmi zodpovědně, ale tak těžce, že je tento fakt učiní nervózními, upjatými, a tudíž nepřirozenými.

Další rizikovou oblastí jsou pohybové činnosti. Starší děti potřebují pro zdokonalování svých pohybových dovedností stále více pohybu, při kterém dokáží vybít svou energii. Naproti tomu mladší děti, které nutně ve srovnání se staršími působí nedokonale a mnohdy i bojácně, spíše upřednostňují klidnější aktivity. I zde se potvrzuje důležitost již výše zmíněného "překrývání" učitelek.

V poznatkové oblasti (při poznávání věci kolem sebe, při vysvětlování jevů a dějů našeho okolí aj.) se lépe pracuje se skupinou dětí na stejné intelektuální úrovni, tedy většinou stejně věkově starými. S takovou homogenní skupinou můžeme jít více do hloubky problému. Děti většinou podobně reagují a prožívají problémy na základě svých dosavadních zkušeností. Při práci se smíšenou skupinou jsme nuceny, pokud jsme ve třídě samotné, nabízet "zlatou střední cestu".

Věkově smíšená skupina dětí bezesporu prospívá sociálnímu rozvoji každého dítěte. Vyžaduje to ovšem velmi náročnou práci učitelek, dobře připravenou a tématicky vhodnou i eliminaci zmíněných rizik.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 25. 06. 2004
Zobrazeno: 9873krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUPCOVÁ, Martina. Smíšené skupiny. Metodický portál: Články [online]. 25. 06. 2004, [cit. 2020-07-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/8/SMISENE-SKUPINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.