Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona informativni

Návštěva z Norska

Autor: Alžběta Palatinová
Anotace: Informace o fungování norských předškolních vzdělávacích zařízení.
Klíčová slova: klíčové kompetence, osobnostní a sociální výchova, informace, kooperativní výuka, Norsko, výměna zkušeností
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V pátek 13. listopadu 2009 nás navštívila skupina 13 učitelů z Norska. Zajímalo je prostředí našich MŠ, organizace podmínek, vybavenost škol, vzdělávání dětí i samotné děti.

Co jsme se od nich dozvěděli?

V Norsku jsou instituce denní péče (mateřské školy) součástí evropské tradice. V současné době tyto instituce zajišťují vzdělávání dětí i péči o jejich vývoj. Je naprosto přirozené, že ve školkách pracují i muži. Konkrétně ve Stavangeru, odkud skupina pedagogů přijela, pracuje ve školce 5 předškolních učitelů-mužů. Jeden učitel má na starosti maximálně 5 dětí.

Práce v „kindergarten“ se řídí Zákonem o institucích denní péče. Rodina a instituce denní péče zastávají vůči dítěti různé postavení. Rodina je domovem s hlubokými emocionálními vazbami. V institucích denní péče se děti rozvíjejí, vzdělávají, získávají další zkušenosti, nové zážitky. Společnost v Norsku, zejména „government“, je zodpovědná za zajišťování dobrých a bezpečných podmínek, v nichž děti vyrůstají. Tato péče zahrnuje i dostatečný počet mateřských škol. V institucích denní péče jsou také děti mladší tří let, které u nás spadají do kategorie jeslí.

Odpovědnost institucí denní péče i zodpovědnost rodičů by měly být v souladu, jak řekla S. Thommassen: o děti a jejich zájmy je třeba pečovat.

Na co se klade velký důraz?

Důraz je kladen na výuku pravidel společenského chování, interakci dítěte s ostatními dětmi, venkovní hru, zdraví dítěte a fyzickou aktivitu.

Vývoj dítěte je chápán jako pevné spojení vzájemného působení fyzické i mentální existence. Je samozřejmostí, že ve školkách jsou i děti handicapované, děti z nestálých i složitých rodinných podmínek. Vzdělávání těchto dětí je podporováno v každodenní interakci, je činnostní, odehrává se prostřednictvím strukturované práce. Venkovní hra, zdraví dítěte a fyzická aktivita spolu souvisejí, děti venku tráví hodně času.

Co se očekává od učitelů?

Vedoucí učitel nese odpovědnost za plánování, rozvoj činností a uplatňované metody. Kvalita instituce denní péče závisí nejenom na podmínkách, ale také na vůli učitelů dosáhnout určitého cíle. Hlavní učitel je zodpovědný za vedení všech zaměstnanců i za spolupráci s rodiči, plány schvaluje obec - „government“.

V naší mateřské škole se norským učitelům líbilo, zejména to, jak se děti projevovaly, chovaly mezi sebou i ve styku s cizinci. Jejich návštěvu nám budou připomínat dva usměvaví trollové se špičatými nosy, které nám přivezli a věnovali na památku.

Trollové
Trollové
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 02. 2010
Zobrazeno: 6288krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Návštěva z Norska. Metodický portál: Články [online]. 12. 02. 2010, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/7901/NAVSTEVA-Z-NORSKA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 15. 02. 2010 08:40
Dobrý den, zaujalo mě hned několik věcí. Například počet mužů v takovém zařízení je obdivuhodný. A myslím, že i počet dětí na učitele umožňuje rozvíjet složky, které si předsevzali. V poslední době sleduji u našich dětí sníženou fyzickou aktivitu, nechuť k pobytu venku. A tak si kladu otázku - Co dělají venku děti v Norsku? Co nabízejí dětem naši učitelé se můžete dočíst v diskuzi http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=351&t=2849&sid=3df8cb4295f610c774bb5df724917fdc.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.