Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Ptáčkování

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Ivana Chalupníková
Anotace: S přicházejícím zimním obdobím jsme do činností zařadili seznámení s ptactvem. Společně s dětmi jsme poznávali některé druhy ptáků, kteří u nás přezimují. Pozorovali jsme návštěvníky krmítka a pravidelně je krmili.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
  1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
  2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » všímat si změn a dění v nejbližším okolí
  3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Kreslící materiál, tužky, pastelky, fixy, vodové barvy, temperové barvy, tuž, archy papíru, ingoust, zmizík, lepidlo, nůžky, klacíky nebo špejle, silonová punčocha, tavná pistole, peří, zrní (slunečnice, proso), šiška, kolíčky, provázek, rytmické nástroje, modelína, barevné papíry, barevné drátky, keramická hlína, glazury, burel
Klíčová slova: živočich, ptactvo, pták, zimní období, krmítko, budka
Kresba
Kresba

Se začátkem zimy jsme z okna pozorovali ptáčky, kteří vyhledávali něco dobrého k zobu na naší školní zahradě. V publikacích jsem si zakládali stránky s ptactvem a vyhledávali informace o jejich výskytu, krmivu, rozmnožování a zvycích.

Děti přinášely obrázky s ptactvem, obrázky jsme vystříhávali a vyvářeli z nich výstavku, naučnou tabuli s různými popisky.

Opakováním si děti zapamatovaly ptáčky, kteří u nás přezimují (kos černý, vrabec domácí, sýkora modřinka a koňadra, hýl obecný, zvonek zelený, brhlík lesní ) a ptáčky, kteří na podzim odletěli do teplých krajin (čáp bílý,vlaštovka obecná).

V šatně naší mateřské školy jsme vystavili vycpané ptáky a děti je následně měly možnost porovnávat (velikost: malý x velký) a všímat si rozdílů (barvy peří, drápků, zobáku, křídel).

Ptactvo
Ptactvo
Ptactvo
Ptactvo

V kruhu a při relaxaci jsme dětem četli příběhy a pohádky (např. Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek: Veliký sníh; Pohádkový dědeček: O nenasytném vrabci; Ekologická výchova v mateřské škole: Jiříkovo zimní trápení; Kosí bratři).

Také jsme se naučili veselé básničky a říkanky (Mráz; Típ, típ, típ; F. Hrubín: Ptáček v zimě).

Následně jsme si vyprávěli, jak se o ptáčky v zimě starat. Rodiče nám přinesli krmivo, kterým jsme ptáky přikrmovali. Zdálky jsme netrpělivě pozorovali krmítko. Každý přílet děti komentovaly a radovaly se, jak ptáčkům chutná. Postupně se děti naučily, že musí zůstat tiše, aby je svým křikem nevyplašily. O ptáčcích jsme se naučili řadu písniček, které jsme využívali při hrách a činnostech v průběhu dne. Mateřskou školou nám zněly písničky: Písnička o vrabci (Zima, Opravilová, str. 49); Bude zima bude mráz; pohybová hra Vrabec a sýkorka (Skřivánek, str. 42); písnička Huboval vrabčák; Usnul vrabec; O čížkovi; Zima je tu děti.

O čížkovi

Na okénko pro ptáčky, sypu, sypu drobečky.
Ty je čížku, ty je rád, pojď si s námi také hrát.
Za malinkou chvilenku, čížek přilét k okénku.
Nazobal se drobečků, zpíval dětem písničku.

Potom ptáček čížeček, tančil dětem taneček.
Tančil dětem pro radost, zasmáli se všichni dost.
A když tanec skončili, čížka z kola pustili.
Leť si ptáčku čížečku, líp ti bude v hnízdečku.

Mrzne
(Autor: Martina Lietavcová, http://clanky.rvp.cz/clanek/140/1753)

Mrzne a mrzne a mrzne,
ten kdo se neschová zmrzne.
Ten kdo se neschová rychle a hned,
je z něho vločka, rampouch a led.

Také se nám naskytla příležitost naučit se rozlišovat semena slunečnic, prosa a máku. Využili jsme jich při výrobě ptáčků. Nejprve jsme vystřihli ptáčka ze čtvrtky, pak ho polepili lepidlem a obalili v semenech. Výsledné kosáky a vrabce jsme si zavěsili na suchou větev, která se stala poutavou dekorací školní chodby.

Krmivo pro ptáky jsme si také prohlíželi a řekli si, co do krmítka patří (slunečnice, proso, mák, ovesné vločky a pšenice) a co do krmítka nesmíme dávat (zbytky jídla, čerstvé pečivo, uzeniny, brambory).

Při kresbě ptáčků měly již děti dostatek vizuálních a hmatových informací. S radostí se chopily pastelek, aby zachytily podobu ptáčka. A nezůstalo u jednoho. Hned se objevila celá ptačí hejna. Ve svých kresbách děti nezapomněly na krmítka plná semínek.

Obměnou při výtvarném tvoření byla inkoustová technika a kresba zmizíkem. Děti následně ke svým obrázkům přilepily krmítka z tyček od zmrzliny. Jejich obrázky jsme vystavili na schodišti. Ptáčky jsme nejen kreslili a malovali vodovými barvami a temperou, ale i vytvářeli jinými způsoby k dekoraci mateřské školy.

Silonovou punčochu jsme vycpali papíry a rozdělili ji na hlavu a tělo. Následně jsme tavnou pistolkou přilepili křídla, ocas, oči a zobák. Drátky posloužily jako nohy a ptáček byl hotov. Tak vznikl vrabec v hnědém provedení, sýkorka ve žlutém a kos v černé barvě. Děti si je posílaly po kruhu, zpívaly jim písničky, cvičily s nimi, hrály pohybové hry i dramatizovaly pohádku. Výroba keramických ptáčků byla doplněním našich činností. Ptáčky děti vyráběly podle své zručnosti. Malé děti vyválely plát na podkladu se strukturou a starší děti vyrývaly křídla, oči, zobáček a peříčka. Vypálené výtvory starší děti glazovaly a mladším dětem jsme je vytřeli burelem.

Ptactvo
Ptactvo

Grafické cviky ruky byly v duchu ptáčkování. Ptáčci vyzobávali semena z krmítka – děti tužkou na pracovní list dělaly tečky, když ptáček poskakoval – kreslily horní oblouk, nebo se ptáček prolétl z krmítka do krmítka – děti kreslily let ptáčka volným tahem tužky po papíře.

Kresba
Kresba

Krmítka jsou různá. To si naše děti vyzkoušely. Vytvořily papírového ptáčka na kolíčku a také krmítko – obalenou šišku ve ztuženém pokrmovém tuku posypanou semeny slunečnic a prosa. Tyto šišky si následně děti zavěsily na větve stromů na zahradě. Někteří rodiče nám vyrobili dřevěná krmítka, která jsme zavěsili v prostoru školy. V závěru společného odpoledne si děti odnášely domů papírové ptáčky, sešit s pracovním listem a pohádkou na dobrou noc. Samozřejmě s pohádkou o ptáčkovi. Dnes můžeme říci, že povědět rozdíl mezi budkou a krmítkem je pro naše děti snadné. Krmítko je přece na krmení ptáčků v zimě a budka se věsí na stromy zjara, kdy ptáčkové zahnízďují.

Keramika
Keramika

Keramika
Keramika

Doufáme, že se nám u dětí různorodými činnostmi – pozorováním, prací s knihou a informacemi, výtvarnými činnostmi, podařilo zakotvit pocit odpovědnosti za krmítko a jeho živočichy na zahradě mateřské školy.

Citace a použitá literatura:
[1] - CHALUPOVÁ, Petra. Ekologická výchova v mateřských a základních školách . Pardubice : Ekocentrum Paleta, 2002. ISBN 80-239-0386-1 . 
[2] - KALABIS, Viktor. Skřivánek. Praha : Panton, 1980.  
[3] - HRUBÍN, František. Dětem. Praha : Albatros, 1974.  
[4] - MACHOLDOVÁ, Taťjana. Výtvarné práce s pohádkami . Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-019-4 . 
[5] - OPRAVILOVÁ, Eva. Zima v mateřské škole . Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-268-8. 
[6] - STŘEDA, Ludvík. Kosí bratři . Praha : Sid & Nero, 2003. ISBN 80-85886-90-1. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 12. 2009
Zobrazeno: 28036krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CHALUPNÍKOVÁ, Ivana. Ptáčkování. Metodický portál: Články [online]. 09. 12. 2009, [cit. 2020-11-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/7111/PTACKOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.