Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Principy předškolního kurikula, na kterých...

Principy předškolního kurikula, na kterých je postaven RVP PV

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
•Předškolní kurikulum (formulované prostřednictvím RVP PV) je velmi obecné, protože jen tak může být dynamické a dávat dost prostoru pedagogům pro jeho užití v různých podmínkách (tvorba vlastních školních a třídních programů).
  • Předškolní kurikulum (formulované prostřednictvím RVP PV) je velmi obecné, protože jen tak může být dynamické a dávat dost prostoru pedagogům pro jeho užití v různých podmínkách (tvorba vlastních školních a třídních programů).

  • Zdůrazňuje se "otevřenost" kurikula (RVP PV) ve smyslu otevřenosti pro učitele (volný způsob práce s prostorem pro tvořivost, aktualizaci, proměnu, přizpůsobivost možnostem dětí).

  • Zdůrazňuje se "prostor pro dítě", tedy pro jeho aktivity, zájmy, rozhodování, aktivní vtažení do procesu učení (činnostní a prožitkové učení).

  • Zdůrazňuje se holistický přístup ve všech ohledech (integrované vzdělávání zasahující celou osobnost dítěte, vzdělávání soustředěné kolem poznatkových témat, učivo netřídí do výchovných složek - předmětů, oborů, pokrývá společně celou věkovou skupinu dětí 3 -6letých).

  • Kurikulum (RVP PV) obsahuje sociální cíle a současně se soustřeďuje na dítě jako individualitu (rovnováha mezi osobnostními a sociálními cíli).

  • Kurikulum (RVP PV) vymezuje spíše podmínky optimální pro realizaci výchovy a vzdělávání v předškolním věku (zdravé, bezpečné a bohaté prostředí, vhodný sociální kontext, vybavení, personální připravenost).

  • Cílové stavy, resp. výsledky (očekávané dílčí kompetence) stanovuje spíše orientačně, nikoli pro jednotlivá věková období, ale až pro období, kdy dítě ukončuje předškolní vzdělávací etapu.

  • Způsoby, jak výsledků dosahovat (formy, metody, postupy) stanovuje volně a spíše orientačně (připouští různé organizační formy - skupinové, frontální, individuální, věkově homogenní či smíšené skupiny, dovoluje různé metodické postupy).

  • RVP PV nevymezuje přesně učivo, ale pouze rámcově (učivo si stanovuje a uspořádává do tematických celků pedagog sám, plánuje si jej do nabídky činností a příležitostí).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám