Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Hlavní kritéria předškolního vzdělávání podle...

Ikona teoreticky

Hlavní kritéria předškolního vzdělávání podle mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED 1997

Ikona odbornost
Autor: Kateřina Smolíková
Anotace: Příspěvek pojmenovává hlavní kritéria, která mají být splněna, pokud má být program kvalifikován jako standardní předškolní vzdělávací program. Uvádíme jej proto, aby bylo zřejmé, že RVP PV těmto požadavkům vyhovuje, čímž se zařazuje mezi předškolní vzdělávací programy jiných států. Dodržení kritérií mezinárodní standardní klasifikace vypovídá o dosažení takové profesionální úrovně předškolního vzdělávání v České republice, které je srovnatelné v mezinárodním kontextu.
Téma příspěvku:Ostatní
Klíčová slova: isced, preprimární, předškolní
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Předškolní (preprimární) vzdělávání je v systému vzdělávání označováno jako vzdělávací úroveň 0

Hlavní charakteristika předškolního vzdělávání

Programy v úrovni 0 představují počáteční stupeň organizovaného vzdělávání. Tyto programy mají vytvářet most mezi domácí a školní atmosférou a uvést dítě do podmínek školního prostředí. Po skončení těchto programů pokračují děti ve vzdělávání v úrovni 1 (primární vzdělávání).

Klasifikační kritéria:

Pro vymezení předškolního vzdělávání, resp. pro určení hranic mezi preprimárním vzděláváním a péčí o dítě nebo mezi preprimárním a primárním vzděláváním, jsou relevantní následující kritéria:

Hlavní kritéria:

  • vzdělávací charakter programů a jejich institucionální zajištění - vzdělávání musí probíhat v instituci (buď ve škole, nebo v centru), vzdělávací charakter nabízených aktivit, prostředí a situací odlišuje předškolní vzdělávání od vzdělávání v primárních školách a od služeb rozvíjených v domácnostech a v rodinném prostředí;
  • minimální věk dětí - předškolní program je určen dětem minimálně tříletým (programy pro mladší děti nesplňují kritéria ISCED);
  • horní věkový limit - horní věková hranice závisí v jednotlivých případech na dosažení úrovně příznačné pro vstup do primárního vzdělávání;
  • pedagogická kvalifikace učitelů (předškolních pedagogů) - tímto požadavkem se odlišuje předškolní vzdělávání od péče o dítě, pro níž je požadována kvalifikace zdravotnická, pečovatelská a nebo žádná;

Vedlejší kritéria:

  • podpůrné podmínky (organizační, personální..)

Preprimární úroveň vzdělávání zahrnuje organizované vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto vzdělávání může být uskutečňováno v nemocnicích, ve speciálních školách či v centrech. V těchto případech není specifikována horní věková hranice.

International Standard Classification in Education, UNESCO 1997
(dostupné na http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm)

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 08. 2004
Zobrazeno: 10467krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Hlavní kritéria předškolního vzdělávání podle mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED 1997. Metodický portál: Články [online]. 19. 08. 2004, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/59/HLAVNI-KRITERIA-PREDSKOLNIHO-VZDELAVANI-PODLE-MEZINARODNI-STANDARDNI-KLASIFIKACE-VZDELAVANI--ISCED-1997.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.