Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Jarní čarování - Slet čarodějnic

Jarní čarování - Slet čarodějnic

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Aneta Burešová
Projekt je součástí školního programu "Od jara do zimy", který je mimo jiné zaměřen i na tradice související s ročním obdobím.
Hlavním cílem je seznámení dětí s tradicemi "Slet čarodějnic" a pochopení symbolu dobra a zla.

Hlavní cíl:

 • seznámení dětí s tradicí "Slet čarodějnic";
 • pochopení mravního symbolu dobra a zla;
 • příprava školní slavnosti.

Další cíle:

 • vyhledávání dobra a zla ve vlastnostech hrdinů předčítaného a vyprávěného příběhu;
 • vyprávění podle vlastní fantazie;
 • domýšlení důsledků vlastního chování;
 • seznámení se s některými léčivými a jedovatými rostlinami a jejich účinky na zdraví člověka;
 • tvořivé využití různých materiálů při hrách a výtvarných činnostech.

Přínos pro dítě:

 • seznámení s lidovými tradicemi;
 • poznání síly společného prožitku;
 • využití tvořivých schopností dětí v oblastech dramatické výchovy, estetických činností a jazykových dovedností;
 • využívání dovedností ze sociálního učení - cítění;
 • využívání svých volních vlastností;
 • domýšlení důsledků svého jednání a chování;
 • poznatky o ochraně vlastního zdraví - nebezpečnost požití jedovatých a neznámých rostlin + PROTIDROGOVÁ VÝCHOVA.

Přínos pro rodiče:

 • propojení života rodiny s činností mateřské školy;
 • poznání, jaký mají význam výchovně - vzdělávací činnosti mateřské školy;
 • posílení sounáležitosti - společné aktivity a prožitky s dětmi.

Oblasti spolupráce s rodinou a dalšími skupinami:

 • příprava a realizace slavnosti - klub rodičů;
 • zveřejnění akce - místní tisk, infocentrum města, plakáty vlastní výroby.

Návrh nabízených činností rozpracovaných do časového harmonogramu 14 dnů

I. etapa
Úvod

1. den

Motivace dětí k tématu:
Čtení úvodního příběhu z knihy "Malá čarodějnice" (knihu děti najdou na okně třídy, bude v ní přiložen dopis od hlavní hrdinky a jejího přítele havrana, poprosí děti, aby si knihu přečetly a staly se jejími kamarády, protože je sama a chtěla by mít také kamarády, když pro čarodějnice není školka).

Činnosti dětí:

 • přemýšlejí, jak to vypadá, když se čarodějnice cítí sama (je jí smutno, nemá si s kým hrát, od koho si půjčovat hračky ...);
 • děti si čarodějnici představují a vymýšlejí, jak čarodějnici namalovat nebo z čeho ji vyrobit - hledají s učitelkou vhodný materiál na výrobu čarodějnice a připravují vše potřebné na druhý den (stará trička, chemlon, vlny, barvy, novinový a barevný papír, ramínko ...).

Hlavní část - Čarodějnice

2. den

Od rána každé dítě tvoří vlastní čarodějnici. S pomocí učitelky děti malují na stará trika zavěšená na ramínku - výběr barev charakterizuje postavu čarodějnice. Hlava je z kartonu, děti na něj namalují obličej - znázornění mimiky obličeje (mračí se, směje se ...). Nakonec děti přilepí vlasy z chemlonu a vlny.

3. den
 • vymýšlíme jméno pro svoji čarodějnici:
  • hra o tom, jak se čarodějnice představuje - dle vlastní fantazie nebo hledáme inspiraci v pohádkách;
  • hra se slovy - sluchový rozklad slova na slabiky, zabarvení hlasu, zmelodizování, podbarvení rytmickými nástroji (zvukomalba);
 • charakteristika čarodějnice:
  • rozlišování velikostí a vlastností - malá, velká, zlá, hodná ...;
  • co umí čarodějnice - létat na koštěti, kouzlit ...;
  • co to znamená kouzlit - přeměňovat věci; děti říkají slova s opačným významem nebo hledají ve třídě předměty, které čarodějnice přemění a říkají si, co by chtěly vykouzlit, zda by jim to v něčem pomohlo, jestli by to ostatním neublížilo; závěr - pokud něco chci mít, přemýšlím, jestli to pomůže i ostatním nebo jestli mé přání neublíží někomu jinému;
 • výtvarné čarování:
  • své přání si děti nakreslí - téma "Co bych si vyčaroval(a), kdybych byl(a) čaroděj nebo čarodějnice" - výtvarná technika dle výběru dětí, některé děti svou představu tvoří z modelíny (výsledky tvořivé činnosti vystavíme ve třídě).
4. den
 • tvoření chýše pro čarodějnici:
  • tvoříme z donesených velkých kartónových krabic, které děti pomalovaly barvami, polepily textilem a dotvořily přírodninami nasbíranými venku;
  • hodnotíme své dílo - bude se tam Malé čarodějnici líbit? Co ještě schází? - řešíme, co bychom ještě k životu v chýši potřebovali (do chýše umístíme židličku, stůl, nádobíčko ...);
  • Malá čarodějnice se nastěhuje do chýše, ale je jí tam smutno, zveme tedy na návštěvu kamarády (každý si na chvíli zahraje na Malou čarodějnici a zve si k sobě kamaráda tak, že neřekne jeho jméno, ale pokusí se ho popsat - ostatní se dohadují, kdo má jít na návštěvu, dítě v roli Malé čarodějnice zůstane, dokud ostatní neosloví jménem toho, kdo má jít na návštěvu; vystřídají se všechny děti).
5. den

Děti čtou s učitelkou další dopis od Malé čarodějnice, kde jim děkuje za domeček, ale chtěla by mít ještě pavučinky s pavoučky, kocoura, netopýra a hada a prosí děti, jestli by jí toto přání mohly splnit, protože ještě neumí vše vyčarovat. Na základě tohoto dopisu s dětmi kreslíme pavučinku (grafomotorika), vyrábíme pavoučka z papíru na nitce, vystřihujeme z papíru kocoura a netopýry. Některé děti přinesly druhý den z domova své vlastní plyšové kočky na hraní pro čarodějnici. Čarodějnice všechny děti odměnila omalovánkou. Všechny vyrobené a přinesené věci jsme umístili do chýše a okolo chýše.

II. etapa

6. den

Malá čarodějnice posílá děti na bylinky, aby mohla vařit čarodějné lektvary - děti přinesly z okolí školky různé rostlinky, které jsme "vařili" a vymýšleli názvy kouzelných čajů a kouzelných účinků (čaj na dobrou náladu, čaj proti zlobení, čaj pro spaní, čaj na lenost …). Pak jsme si prohlíželi obrázky rostlin a rozdělili si je na léčivé a jedovaté. Přečetla jsem dětem pohádku z knížky "O víle Amálce", kde neposlušný beránek snědl zakázané rostlinky a bolela ho hlava - děti se seznámily s účinky jedovatých rostlin a poučily se, že i krásná kytička může být pro jejich zdraví nebezpečná. Vžili jsme se do situace beránka, kterému neznámé rostlinky chutnaly, byly krásně barevné a beránek neodolal a snědl je. S dětmi jsme rozehráli situaci, kdy je jim nabízeno něco, co neznají a děti si zkouší zdůvodnit, proč si to nevezmou (program protidrogové výchovy), co by se jim mohlo stát, kdyby něco takového snědly. Ve školce si tvoříme malý herbář léčivých rostlin, které si děti nakreslily tuží a bretonem - herbář jsme věnovali Malé čarodějnici, aby vařila jenom zdravé čaje. Na závěr si zahrajeme hru "Na věneček" - procvičujeme jména léčivých rostlin.

7. den

Po vaření čajů si s dětmi vymýšlíme různá zaříkávadla na zvýšení účinku kouzla - hra se slovy, rytmizace říkadel s čarodějnickou tematikou, vymýšlení rýmů, poslech a zpěv písní na téma čarodějnice, vyjádření hudby pohybem a podbarvení dětskými hudebními nástroji, práce s hlasem.

8. den

Malá čarodějnice posílá dětem své nové košťátko a vybízí je, aby si takové vyrobily. Dopis provází hádanka o koštěti a návod na zhotovení a využití koštěte - vyhánění zlých duchů a létání. Vyrobili jsme si košťátka z nastříhaného novinového papíru a dřevěné tyčky. Hned jsme koště vyzkoušeli - "létali" jsme po třídě i školní zahradě - procvičovali pravolevou orientaci, lokomoční pohybové dovednosti atd. K dopisu od Malé čarodějnice byla také přiložena pohádka "Jak Mína lítala" (o neposlušné kočce jedné čarodějnice, která si bez dovolení vypůjčila létající koště a sama se potrestala pádem z výšky).

9. den

Pohádku jsme si přečetli a rozehráli situaci, kdy něco moc chceme, ale je to pro nás nebezpečné - např. chlapci by chtěli sami řídit auto, děvčata by chtěla sama vařit ... a domýšleli jsme konce takových příběhů. Pomocí metody z dramatické výchovy "ulička" jsme zkoušeli našeptávat jednomu z dětí různé důvody, proč se má tak nebo onak zachovat. Na závěr hry děti poradily kočce Míně, aby se příště do takových dobrodružství nepouštěla a věnovaly jí malé košťátko na hraní, které ji neublíží.

10. den
 • příprava školní zahrady na slavnost:
  • instalace všech výrobků dětí v areálu zahrady - aktivní účast všech dětí;
  • rozvěšení loutek na keře;
  • vytvoření čarodějné lékárny - obrázky bylinek, hrnků na čaje;
  • výstava létajících košťat, přehlídka pavouků, kocourů a hadů (výtvarné činnosti);
  • příprava programu s písničkami a tancem (pásmo písní a říkadel s čarodějnickou tematikou a průvodem čarodějnic, taneční rej).
11. den
 • příprava a zhotovení kostýmů pro děti a učitelky - věci si děti většinou přinesly z domova;
 • příprava občerstvení na oslavu - spolupráce rodičů a provozního personálu školky (pečení cukroví, vaření čajů a nápojů ...);
 • odpoledne - školní slavnost - Slet čarodějnic - účast dětí, učitelek a rodičů;
 • po části programu, který si připravily děti s učitelkami, následovalo vystoupení zpěvačky Inky Rybářové s programem písniček, soutěží a tanců pro děti i rodiče.
12. den
 • tematická kresba, malba - zážitek ze školní oslavy, děti kreslily převážně sebe nebo svého kamaráda v kostýmu čarodějnice;
 • ze všech prací k tématu čarodějnic jsme uspořádali ve školce a na školní zahradě výstavu pro veřejnost;
 • po celou dobu realizace projektu jsme dětem při odpoledním odpočinku předčítali z knížky "Malá čarodějnice".
Evaluace

Během tohoto projektu jsme ocenili aktivní přístup rodičů k uspořádané akci, aktivní přístup dětí, které měly v maximální míře možnost uplatnit svou fantazii a tvořivost ve všech oblastech. Dále se podařilo velmi dobře zařadit část protidrogového programu z našeho ŠVP.

Celý projekt velmi dobře zapadá do našeho školního vzdělávacího programu "Od jara do zimy", který obsahuje témata zabývající se ročními obdobími a tradicemi, které se k nim váží. Dané filosofii tento projekt odpovídá.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek