Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kdo nám pomáhá

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Alžběta Palatinová
Anotace: Uplatněním situačního učení byly dětem poskytnuty srozumitelné ukázky ze života postižených. Stěžejním cílem bylo vytváření prosociálních postojů (respektu, tolerance, rozvoj sociální citlivosti a ohleduplnosti), seznámení se se Střediskem výcviku vodicích psů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Poznámka editora

Následující příspěvek obsahuje pouze stručné poznámky k činnostem spojeným s návštěvou Střediska výcviku vodicích psů. V každé mateřské škole se budou podmínky lišit i s ohledem na navštívenou instituci. Berte prosím následující řádky především jako inspiraci pro vlastní činnost, nikoliv jako její podrobný popis.


Vzdělávací nabídka

Práce s obrázkem

 • popis jednotlivostí a situací na obrázku
 • beseda o tom, že jsou mezi námi lidé s různým postižením
 • hry dětí (i když jsem rozdílní, hrajeme si stejně rádi)
 • poslech příběhu na téma mezilidských vztahů

Příprava na návštěvu Střediska výcviku vodicích psů

 • seznámení s cílem návštěvy
 • určování trasy cesty
 • chování na silnici a ve středisku

Návštěva Střediska výcviku vodicích psů v Jinonicích

 • seznámení s prostředím
 • poslech vyprávění psovoda
 • seznámení se s novými pojmy a zvukovými signály
 • ukázka výcviku psů
 • prohlídka fotografií, dokumentace a pomůcek

Společné činnosti a hry

 • námětové hry Na pejsky s podporou dětských přátelství, rozdělování rolí a respektování přání druhého
 • sociální hra Přechod přes lávku - spolupráce dětí s využitím předchozích získaných zkušeností
 • vyjádření pocitů, prožitků výtvarným způsobem - kresbou a modelováním zvířete
 • modelování psa
Reflexe dětí

Vyprávění o zážitcích a dojmech s použitím návodných otázek jako např:

 • Co bylo pro tebe nejzajímavější?
 • Jak se ti líbila společná hra?
 • Co bylo pro tebe těžší: když jsi měl zavázané oči a vedl tě tvůj kamarád, anebo když jsi mu pomáhal a vedl ho ty?
 • Jak můžeme pomáhat postiženým lidem?
Hodnocení dětí
 • Po získání zprostředkované zkušenosti z příběhu přímým kontaktem se světem, životem, měly děti možnost rozvíjení bezprostředního zážitku a vlastní zkušenosti.
 • Kontakt s dospělou osobou byl pro děti zdrojem informací i vzorem chování.
 • Děti měly příležitost přemýšlet i řešit problém.
Hodnocení realizace

Formy, metody i způsob, kterým se učení uskutečnilo, byly přiměřené věku dětí; mělo přitažlivý a zajímavý charakter, bylo efektivní a srozumitelné. Časový rozsah byl optimální. Návštěva stanice výcviku slepeckých psů umocnila prožitky dětí a umožnila jim získat novou zkušenost.

Obrázek

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 11. 2005
Zobrazeno: 9579krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PALATINOVÁ, Alžběta. Kdo nám pomáhá. Metodický portál: Články [online]. 21. 11. 2005, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/395/KDO-NAM-POMAHA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.