Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Jak využíváme Metodický portál v naší MŠ

Jak využíváme Metodický portál v naší MŠ

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Věra Stehlíková
Autorka popisuje nejen zkušenost s metodickým portálem, ale i situaci vzdělávání pedagogů v MŠ.

Jsem ředitelkou mateřské školy DUHA, o.p.s., v Mladé Boleslavi. Jako soukromá mateřská škola jsme od roku 1991. První zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení bylo v roce 1993. V roce 1999 jsme byli transformováni z nadace na obecně prospěšnou společnost.

Poprvé jsem se s pojmem Metodický portál setkala v dubnu 2004 a poté na školení ředitelek MŠ okresu Mladá Boleslav 1. - 2. 6. 2004 v Dolní Bukovině. Paní inspektorka Mgr. Zuzana Bečvářová nás informovala o spuštění Metodického portálu k 1. 9. 2004, přiblížila nám jeho budoucí strukturu. Seznámila nás i s možností přispívat projekty, s jejich strukturou a podmínkami. S nadšením jsme uvítali tuto možnost, hlavně nabídky „kuchařky" pro naši další práci.

O tom, že bychom mohli přispět našimi projekty, jsem velmi přemýšlela. To vše bylo v době, kdy začínalo i vzdělávání pedagogických pracovnic v oblasti počítačové gramotnosti. Této možnosti jsme využili maximálně, dotované kurzy jsme doplnily i dalšími, placenými z vlastních zdrojů - ze školného. To vše přineslo své ovoce. První projekty z portálu jsme tiskli a postupně se seznamovali se strukturou Metodického portálu.

Jak to vypadá v naší MŠ dnes, po 3 letech? Učitelky mají ve sborovně k dispozici počítač, který je propojen s dalšími dvěma PC.

  • Stránky Metodického portálu sledujeme pravidelně, nové příspěvky, které bychom mohli využít - nebo jejich část, vytiskneme a zařadíme podle témat (jedna pedagogická pracovnice má toto na starost).
  • Další možnosti - učitelky hledají na Metodickém portálu a samy vybírají, které téma by mohly využít, popřípadě kterou část zpracovaných projektů - nabídky činností - písně, básničky apod. Vybírají tak z projektů dlouhodobých i krátkodobých, speciálně zaměřených. Vybírají v mateřské škole, popřípadě doma a vybraný projekt pošlou e-mailem na adresu MŠ, vytisknou a dále zpracují v TVP, dle potřeby dané třídy a individuálních zvláštností dětí. Pracujeme nejen s metodickým portálem - v MŠ máme celkem širokou nabídku odborné literatury, kde pedagogické pracovnice vyhledávají, využíváme i služeb Městské knihovny. Učitelky se dále vzdělávají formou samostudia, účastní se vzdělávacích akcí a nově získané poznatky a dovednosti uplatňují v praxi.)
  • Metodický portál využívám i v řídící práci ředitelky MŠ. Sleduji novinky v oblasti řídící práce i další příspěvky. Pomohly mi např. příspěvky při psaní vlastního hodnocení školy a evaluace. Sledovala jsem vydání nové metodiky: Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV.
  • První naše projekty vznikaly na základě zkušeností s projekty z metodického portálu. Dalším mezníkem v naší práci bylo zveřejnění naší práce na Metodickém portálu.
Ukázky naší práce

Rytířské hrátky - Hana Sobotkováwww.rvp.cz/clanek/1669
Hrajeme si na indiány - Zdeňka Benešováwww.rvp.cz/clanek/1610
Život u Eskymáků - Marcela Janšováwww.rvp.cz/clanek/484
Ježci - Zdeňka Benešová - www.rvp.cz/clanek/1380
Brouci - Zdeňka Benešováwww.rvp.cz/clanek/1678
Doprava v našem městě - Věra Stehlíkováwww.rvp.cz/clanek/1237
Voda v okolí Mladé Boleslavi - Pavlína Šimůnková - www.rvp.cz/clanek/1693
Jaký jsi? - Pavlína Šimůnková, Věra Stehlíkováwww.rvp.cz/clanek/1531

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek