Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Spolupráce mateřské školy se střední odbornou...

Spolupráce mateřské školy se střední odbornou školou

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Anna Caithamlová
Příspěvek se zabývá zkušenostmi se spoluprací s praktikanty ze střední odborné školy v mateřské škole. Současně radí, jak postupovat, aby praktikanti nepedagogického zaměření mohli vykonávat odbornou praxi v MŠ.

Hledání řešení, jak pomoci ředitelkám mateřských škol s obsáhlou administrativou, mě vedlo k myšlence navázat spolupráci MŠ se střední odbornou školou.

Žáci prvních až čtvrtých ročníků oboru veřejné správy u nás získávají praxi potřebnou pro další vzdělání či povolání. Pomáhají nám při administrativních úkonech, s agendou školy, doručováním písemností, prací na počítači, při tvorbě internetových stránek i při mimořádných akcích pro děti (např. Mikulášská nadílka apod.).

Dnes jsou na trhu práce upřednostňováni žadatelé s minimálně roční praxí. Nabízí se zde tedy možnost nabídnout žákům její získání. Domnívám se, že je tato spolupráce nejen pro mateřskou školu, ale i pro žáky velice přínosná. Chtěla bych povzbudit své kolegyně, aby se takovéto spolupráce nebály. V přílohách nabízím rámec smluv, kterými se při zajištění praxe řídíme. Zároveň bych je chtěla vyzvat, aby spolu se mnou hledaly cestu, jak se vyrovnat s tím, aby časem v mateřských školách nepracovali pod tíhou přibývajících nároků vyhořelí pedagogové.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek