Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Úvod k diskusi o koncepci povinného předškolního...

Ikona informativni

Úvod k diskusi o koncepci povinného předškolního vzdělávání

Autor: Kateřina Smolíková
Anotace: Zveme vás k účasti v právě probíhající anketě k povinnému PV.
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

Na pořadu úvah a diskusí se objevilo téma povinné docházky do mateřské školy aspoň v posledním roce před vstupem do školy. K eventuálnímu zavedení povinné předškolní docházky je možno slyšet řadu podpůrných argumentů, ale stejně tak i mnoho odmítavých, různě zdůvodněných stanovisek. A jak je to s povinným předškolním vzděláváním pětiletých dětí v zemích EU?

Přibližně v 15 státech jsou děti povinně „zaškolovány" dříve než v šesti letech (např. Bulharsko, Finsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Řecko, Švédsko, Kypr), většinou platí tato povinnost od pěti let, ve výjimečných případech dokonce od čtyř. Naproti tomu je řada zemí, kde se děti povinně vzdělávají až od 7 let, před sedmým rokem věku dítěte je docházka do institucí nepovinná. Povinné vzdělávání pětiletých dětí probíhá většinou jako předškolní vzdělávání, a to v mateřské škole či v základní škole, výjimečně je součástí školního vzdělávání. V některých zemích se situace různí podle oblastí či kantonů (Švýcarsko, Velká Británie). Specificky řeší problém Lichtenštejnsko. Zde je předškolní vzdělávání sice nepovinné, avšak pro děti, jejichž první jazyk není němčina, je od pěti let povinné.

Odborníci se shodují v tom, že předškolní období je nesmírně důležité pro rozvoj dítěte. V tomto období se totiž vytvářejí základy prakticky všech dovedností, formuje se vztah dítěte ke světu, k druhým lidem a ke vzdělání, i jeho celkové životní nasměrování. A to je důvodem k tomu, aby se dítěti a jeho rozvoji věnoval v tomto období dostatek péče a pozornosti. Veřejnost i odborníci však nezastávají jednotný pohled na to, zda má žádoucí rozvoj dítěte v předškolním období zajišťovat instituce či rodina a zda včasné povinné zaškolování je tím správným řešením. Jaký názor zastáváte vy?

Anketa k povinnému PV

Anotované odkazy:
Anketa k povinnému předškolnímu vzdělávání Vážení pedagogové, ministerstvo školství uvažuje o tom, zda by děti od pěti let věku, tedy v posledním roce před vstupem do základní školy, měly či neměly do mateřské školy chodit povinně. Jednalo by se tedy o snížení věkové hranice vzdělávací povinnosti z dnešních 6 let věku dítěte na 5 let. Výsledkem tohoto opatření by mělo být zajištění lepšího a úspěšnějšího startu do života i vzdělávání srovnatelně pro všechny děti. V některých státech EU je povinné vzdělávání od 5 let zavedeno. Pro většinu dětí a jejich rodičů u nás by samotné zavedení této povinnosti Oslovujeme Vás proto, abychom znali také Váš názor. Snažte se vyjádřit ke všem položkám. Vyberte vždy jednu z níže nabízených možností, popř. upřesněte svoje odpovědi na konci dotazníku.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 06. 2009
Zobrazeno: 4118krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Úvod k diskusi o koncepci povinného předškolního vzdělávání. Metodický portál: Články [online]. 01. 06. 2009, [cit. 2020-07-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/3154/UVOD-K-DISKUSI-O-KONCEPCI-POVINNEHO-PREDSKOLNIHO-VZDELAVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.