Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Každý z nás je jiný a každý je důležitý

Každý z nás je jiný a každý je důležitý

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Autor Miroslava Strakatá

 

Seznamování s knihou Why?

Pomůcky: kniha Why? (Proč?)

Popis činnosti

Seznámení dětí s novou knihou „Why?" od slovinské autorky Lily Prap.  Obsahem knihy jsou zvířata - slon, žirafa, zebra, velbloud, nosorožec, krokodýl a další. Ke každému zvířeti je krátký text s jeho charakteristikou a otázka „Proč", například:

 • Proč mají velbloudi hrby?
 • Proč mají žirafy dlouhé krky?
 • Proč nemají hadi nohy?

S knihou děti seznámíme a průběžně jim čteme o jednotlivých zvířátkách, klademe zmíněné otázky „Proč?". Není důležité, aby děti vystihly pravý význam odpovědi, ponecháme jim prostor pro jejich fantazii a představivost. Je důležité, aby si prostřednictvím četby a otázek uvědomovaly rozdíly mezi zvířaty - vizuální popis a různý způsob života jednotlivých zvířat. Zmíněná kniha je v anglické verzi, je součástí činností v našem mezinárodním projektu Comenius. Tuto činnost však můžeme realizovat s jakoukoli knihou o zvířatech.

z
 
 
Kde žijí zvířátka z knihy Why?

Pomůcky: Mapy, atlas, globus, obrázky z Afriky.

Popis činnosti

Pomocí map, atlasu a globusu s dětmi zjistíme, kde leží Afrika, domov pro zvířátka z knihy Why?. Zjišťujeme její velikost v poměru s ostatními kontinenty, geografický povrch apod. V následujících dnech děti nosí do mateřské školy různé knihy a obrázky z časopisů z tématem o Africe, přidáme knihy, které máme ve školce. Knihy a časopisy podrobně prohlížíme, popřípadě čteme krátké související texty o kontinentu a vyprávíme si o životě v Africe - která tam žijí zvířata, jak vypadá africká krajina, ale i jak vypadají afričtí lidé (barva pleti, vlasy, oči apod.).

Jedeme na výlet do Afriky

Pomůcky: velký formát papíru, obrázky zvířat, přírodniny, vodové nebo temperové barvy, štětce, pastelky, lepidla.

Popis činnosti

Z knih a časopisů děti zjistily základní informace o životě na africkém kontinentu. Do Afriky si uděláme malý výlet prostřednictvím společné práce - koláže. Nejprve si děti společně pomalují vodovými nebo temperovými barvami velký arch papíru (naše Afrika se rozkládá na formátu 60cm x 120cm), základní barva je okrová. Děti vystříhají zvířátka, popřípadě lidi nebo některé prvky africké krajiny z časopisů, se kterými jsme pracovali. Obrázky nejprve děti rozloží na plochu papíru a společně se dohadují, kde která zvířátka, lidé nebo prvky krajiny budou umístěny. Poté obrázky na papír nalepí a postupně pastelkami dokreslují další krajinu (keře, stromy, řeku, apod.). Na závěr dolepují přírodniny, které nasbíraly během vycházky - kamínky, suchou trávu, větvičky a další.

Afriku jsme vyráběli několik dnů a opravdu se povedla. Přiložili jsme ještě krátký text skládající se z několika zajímavých odpovědí dětí. Například:

 • Proč mají žirafy dlouhé krky? Aby se mohly dívat na ptáčky. Aby se mohly podívat na zem na berušku.

Proč krokodýli pláčí?

 • Protože se bojí do vody? Protože jim vyschla voda v řece.
 • Proč mají sloni chobot? Aby mohli troubit. Protože nemají nosy.
  z
   
   

   

 

z
 
 

 

 

z
 
 
Říkadla o zvířatech

Pomůcky: knihy s říkadly, písmenková abeceda - skládanka, další související obrázky.

Popis činnosti

Z knih vybereme několik různých říkadel o zvířátkách z Afriky a pracujeme s nimi. Dětem čteme různá říkadla, dle výběru dětí se některá učí nazpaměť, u některých s dětmi uděláme obsahový rozbor, dále říkadla využíváme k rytmizaci - rytmizují jednotlivá slova, nebo verše. Děti vybírají z jednotlivých říkadel předem určená slova - např. slova, která začínají na určitou hlásku, slabiku apod., vymýšlejí další slova, která začínají stejně a konkrétní písmeno vyhledávají z abecedy (abeceda - písmenková skládanka).
Příklad říkanek:

Žirafa

Nikdo v noci ani ve dne tuto dámu nepřehlédne.
Pod africkou oblohou svět jí leží u nohou.
Klidně spásá větve stromů, klidně míjí stádo slonů.
Lvům pokazí snídani - klidně se jim ubrání.

Velbloud

Kde se autům kola boří, velbloud kráčí v pohodě.
V horkém písku - sypkém moři - je jak ryba ve vodě.
Člověk by ve žhavé poušti kamaráda nehledal.
Velbloud lidi neopouští, karavana šlape dál...

Pohybová hra „Na zvířátka v Africe"

Pomůcky: lano, lavička, obruče, kuželky další pomůcky dle potřeby.

Popis činnosti

Krátké zopakování charakteristiky zvířat žijících v Africe - způsob jejich života. Zvířata v Africe musejí zdolávat spoustu překážek, vyzkoušíme si, zda bychom to také uměli. Překážková dráha - plazíme se jako hadi (plížení pod překážkou, např. pod lanem), plížíme se tiše jako lvi, kteří stopují svou kořist (pomalu a potichu našlapujeme, abychom nevyplašili svou kořist - určitý úsek), skáčeme jako opičky (proskakování obručí, přeskoky snožmo přes lavičku apod.), běžíme rychle jako antilopy (vytyčený úsek), chodíme jako sloni (chůze mezi kuželkami  - dáváme pozor, abychom při chůzi žádnou kuželku neshodili), apod. Hru jsme různě obměňovali a dle zájmu dětí jsme ji hráli ve třídě a venku při vycházce.

Hry s obrázky

Pomůcky: Knihy a obrázky se zvířaty, modelína, pastelky, čtvrtky.

Popis činnosti

Děti si prohlížejí knihy a obrázky se zvířaty, která se snaží správně pojmenovat a určují, čím se od sebe navzájem liší. Děti porovnávají velikost různých zvířat, barvu povrchu těla, stavbu těla (slon má chobot, had nemá nohy....). Určují například, které ze zvířat je největší, nejmenší, které umí rychle běhat, které se naopak pohybuje pomalu, které žije jen na souši, které na souši i ve vodě apod. Na závěr této činnosti děti zvířátka dle své volby kreslí nebo modelují. Z hotových výkresů a výrobků si uděláme výstavu.

Pohádka „Ošklivé káčátko"

Pomůcky: kniha, obrázky k pohádce.

Popis činnosti

Učitelka pomocí obrázků vypráví dětem příběh ošklivého káčátka, zdůrazní, jak špatně se k němu chovala ostatní zvířátka jenom kvůli tomu, že bylo jiné, že se lišilo od ostatních káčátek.  Následuje rozbor pohádky a rozhovory s dětmi. Děti se snaží charakterizovat a hodnotit chování ostatních zvířátek k „ošklivému káčátku", snaží se charakterizovat pocity „ošklivého káčátka", jak mu asi bylo, když mu ostatní zvířátka ubližovala a nikdo s ním nechtěl kamarádit, nikdo si s ním nechtěl hrát. Závěr - proč bylo jiné než ostatní káčátka a kde našlo nakonec své kamarády.

Činnost ještě rozvineme - děti se učí vystihnout a pojmenovat své pocity. Učitelka se ptá dětí, zda byly někdy smutné, veselé, zda se něčeho báli, na něco se těšily, měly z něčeho radost,.... Děti se snaží zhodnotit konkrétní situace, kdy byly smutné, veselé,...co se stalo, proč to tak bylo a jak situace dopadla.

Každý jsme jiný

Pomůcky: kniha, obrázky.

Popis činnosti

Učitelka seznámí děti s knihou „Odkud jsou" a vypráví si s nimi o lidech různých národností (Češi, Eskymáci, Laponci, Srbové, Angličané, Řekové, Afričané  a další) - způsob života, oblékání, jejich národní zvyky, barva pleti, různé jazyky  (v Číně jedí hůlkami, ledové království Eskymáků, lidé z Afriky mají tmavou pleť  apod.).

Rozhovory v komunitním kruhu: stejně jako se od sebe liší zvířátka, liší se od sebe i lidé. Každý člověk je jiný, každý je ale něčím zajímavý pro druhé lidi a proto je každý důležitý. Rozhovory s dětmi o rozdílech mezi lidmi - nejprve vizuální popis. Děti ve skupině slovně popisují, jak vidí své kamarády (Honzík má světlé vlasy, Patrik tmavé, Tomášek má také tmavé vlasy a má modré oči, Anička má zelené oči a je malá, ale Zuzanka je větší než Anička apod.) Po té učitelka vybere pokud možno dvě vizuálně rozdílné děti, které se postaví před ostatní. Ostatní děti hledají a popisují konkrétní rozdíly mezi nimi (barva očí, barva vlasů, délka vlasů, výška, stavba těla...). Jednotlivé dvojice dětí mohou vybrat ostatní děti, hra se opakuje dle zájmu dětí.

Pohádka „O neposlušných kůzlátkách"

Pomůcky: maňásky nebo loutky k pohádce.

Popis činnosti

Učitelka zahraje dětem maňáskovou nebo loutkovou pohádku „O neposlušných kůzlátkách". Děti krátce zopakují děj pohádky, učitelka se zaměří na vychytralost vlka - jakým způsobem se chtěl dostat ke kůzlátkům, co podstoupil, aby ho kůzlátka nepoznala. Nejen zvířátka mají různé hlasy, ale každý člověk se liší svým hlasem. Poznají děti hlas své maminky, tatínka, sourozenců? A poznají hlas svých kamarádů ve školce?  Děti sedí na koberci, jedno s dětí se k ostatním otočí zády. Učitelka ukazuje na jednotlivé děti, které promluví na svého kamaráda (dle domluvených pravidel - např. jen jedno slovo - mohou to být názvy květin, zvířat, anebo krátká slovní spojení, která si děti vymyslí - jednoduché otázky nebo sdělení). Dítě, které je otočeno a na ostatní děti nevidí, se snaží říct jméno kamaráda, který právě promluvil. Pro děti je zajímavé, když se do hry zapojí také učitelka nebo ostatní personál školky. Děti se v poznávání hlasů svých kamarádů střídají. Učitelka domluví s dětmi pravidla, aby vždy mluvilo pouze jedno dítě, ne více najednou.

Ten umí to a ten zas tohle

Pomůcky: zvuková nahrávka, obrázky k písni, obrázky profesí.

Popis činnosti

Učitelka pustí dětem zvukovou nahrávku nebo zazpívá píseň od Jana Wericha z filmu Císařův pekař a pekařův císař „Ten umí to a ten zas tohle". Následuje vyprávění s dětmi, že lidé se liší nejen tím, jak vypadají a jak mluví, ale také tím, co dovedou. Každý dospělý i dítě mají jiné zájmy, něco ho baví více, něco méně, něco zná nebo umí lépe než ostatní, stejně jako se o tom zpívá v písni - o kterých řemeslech se v písni zpívá - vysvětlení významu konkrétních řemesel, zejména těch méně známých (zedník, tesař, havíř, kočí, kominík, kejklíř,...), vysvětlení významu obsahu písně (ta peče cukroví, ta pěstuje růže, ten látá kalhoty, ten dláždí ulice, ten šije kalhoty,...). Všichni jsou pro ostatní důležití tím, co umí, co mohou jiným předat a stejně důležité je od ostatních umět něco přijmout, něčemu se naučit, vážit si toho, co umí ostatní.

Hra pokračuje ve skupině - učitelka pomůže doprovodnými otázkami týkající se zájmových a charakterových vlastností dětí. Děti říkají, co rády dělají (malují, sportují, prohlíží si knihy apod.), hodnotí vzájemně chování a dovednosti kamarádů - Péťa mě včera rozzlobil - zbořil mi hrad, Pavlínka mi pomohla zavázat tkaničky, je hodná protože mi pomohla, Verunka krásně zpívá, apod. 

Učitelka uzavře hru vysvětlením, že každý člověk (dítě i dospělý) umí něco lépe, něco hůře a každý má někdy dobrou náladu a někdy se mu příliš nedaří. A právě proto je každý člověk důležitý a správní kamarádi by si měli pomáhat a učit se od ostatních to dobré a zajímavé.

Můj kamarád

Pomůcky: relaxační hudba, pastelky, čtvrtky.

Popis činnosti

V komunitním kruhu si učitelka s dětmi připomene povídání o dovednostech a charakterových vlastnostech kamarádů z předchozí činnosti. Po stručném zopakování si děti zahrají hru „Na snění". Děti si lehnou na koberec, zavřou oči a každé dítě si v duchu představuje jednoho konkrétního kamaráda a přemýšlí, jaké má kamarád vlastnosti, jak vypadá, co umí apod. Učitelka dětem při „snění" pustí relaxační hudbu a nechá jim chvilku na přemýšlení. Po chvíli děti „probudí". Děti si opět sednou a každé dítě řekne jméno kamaráda, na kterého myslelo (ponecháme ale dětem právo jméno nesdělovat a déle o něm mluvit pouze symbolicky „můj kamarád") a snaží se ho charakterizovat (vizáž, vlastnosti, dovednosti) a nakonec řekne, za co si ho nejvíce váží, proč ho má rád. Na závěr každé dítě pro svého kamaráda nakreslí obrázek (libovolné téma) a pokud je kamarád ze skupiny ve třídě, předá mu ho a řekne mu, že ten obrázek nakreslilo pro něj, protože ho má rád. Děti, které myslely na svého kamaráda mimo mateřskou školku, vezmou si obrázek domů a předají svému kamarádovi.  

Profese lidí

Pomůcky: obrázky profesí, hračky a pomůcky k námětovým hrám.

Popis činnosti

Povídali jsme si o tom, že každé dítě zajímá něco více a něco méně, a stejně tak je to i u dospělých. Rozhovor s dětmi, jakou profesi má jejich tatínek a maminka, popřípadě další příbuzní nebo známí, jaké další profese ještě znají (lékař, zvěrolékař, učitel, zedník, lakýrník, truhlář, novinář, herec,...). Učitelka rozloží na koberec kartičky s jednotlivými profesemi, děti si vybírají kartičky a snaží se profese charakterizovat a určit, proč je každá konkrétní profese důležitá (lékař léčí nemocné lidi, zedník staví dům, učitel učí děti číst, psát a počítat, spisovatel píše pohádky pro děti nebo příběhy pro dospělé....). Otázky pro děti - čím bys chtěl být a proč? Následují námětové hry dle volby dětí - na lékaře, na obchod, na poštu. Hry probíhají průběžně v následujících dnech dle zájmu dětí.  

Porovnej obrázky - hledej rozdíly

Pomůcky: velký obrázek ze života v lese, šišky, košík, dvojice téměř stejných obrázků s malými rozdíly.

Popis činnosti

Učitelka si s dětmi vypráví o životě zvířat v lese pomocí velkého obrázku:

 • popis prostředí, ve kterém zvířátka žijí
 • co vše můžeme vidět v lese (stromy, šišky, keře, houští, paseky, pařezy, různé lesní plody, houby...)
 • která zvířátka žijí v lese
 • jaká si staví zvířátka obydlí (jezevec, liška bydlí v noře, ptáčci si staví hnízda v korunách stromů, divoké prase se ukrývá v houští....)

Děti slovně popisují, co vidí na obrázku. Následuje krátká pohybová chvilka

Na koberci jsou rozmístěny šišky, děti - veverky je na povel učitelky sbírají a dávají do skrýše na jedno předem určené místo (například do košíku, do obruče, k obrázku smrku,...). Hra končí, když jsou všechny šišky vysbírané a uložené v úkrytu. Děti nesoutěží mezi sebou, kdo nasbírá více šišek, naopak, snaží se spolupracovat, aby měly všechny veverky velkou společnou zásobu šišek na zimu. Hra se může několikrát opakovat. Poté děti utvoří dvojice, každá dvojice dostane u stolečku dva téměř stejné obrázky (stejné téma, které řešily společně - život v lese). Úkolem každé dvojice je najít rozdíly mezi jednotlivými obrázky a označit je.  Rozdílů na obrázku je celkem 10. Úspěšná je každá dvojice, která vyhledá co nejvíce rozdílů.

Použitá literatura

Andersenovy pohádky, nakladatelství Šolc a Šimáček, Praha, 1923
HULPACH Vladimír: Odkud jsou, Corvina Press, 1976, ISBN 963 13 0596 1
STŘEDA Ludvík: Medvěd na plovárně, Vydavatelství Delta Macek, Kladno, 2004, ISBN 80-7351-073-1
PRAP Lila: Why?, Mladinka knjiga, Ljubljana, 2003, ISBN 86-11-16547-0
TETAUROVÁ Marie: Svět plný sluníček, Vydavatelství Delta Macek, Kladno, ISBN 80-86091-59-7

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám