Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Za kamarády do Evropy

Za kamarády do Evropy

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autorka představuje integrovaný blok „Za kamarády do Evropy“, který byl realizovaný v rámci projektu Comenius, kdy se děti seznamovaly s partnerskými zeměmi a jejich zvyky.

 

 

Česká republika - náš domov

Pomůcky: mapy, atlas, fotografie, pohlednice, encyklopedie ČR.

Popis činnosti

Učitelka si s dětmi vypráví, kde byla ona o letních prázdninách - hodně cestovala po České republice - ukázky fotografií, pohlednic, prohlížení obrazových encyklopedií ČR, vyprávění dětí, kde byli ony o prázdninách. Pomocí atlasu a mapy Evropy hledáme Českou republiku, snažíme se určit polohu, tvar, hledáme hlavní město a místo, kde žijeme. Vyprávění s dětmi, která města nebo jiná místa v ČR znají, kde byly, kde se jim líbilo, co viděly apod. Naučíme děti znát název hlavního města a poznat naši státní vlaku.

Jedeme na výlet

Pomůcky: lavička nebo molitanové kostky, vlakové jízdenky, razítko, jako peníze můžeme použít různé žetony, plácačka, píšťalka.

Popis činnosti

Učitelka si s dětmi krátce vypráví, kam by chtěly jet na výlet, a čím by tam chtěly jet. Navrhne dětem, že si společně zahrají „Na vlakové nádraží". Nejprve si vysvětlí pravidla, dohodnou se, kdo bude prodávat lístky, kdo bude výpravčí, průvodčí, strojvůdce. Ostatní děti budou cestující. Jako vlak poslouží například lavička. Děti si chodí kupovat jízdenky, přičemž sdělují, kam budou „cestovat". Nastoupí do vlaku, kde během jízdy průvodčí kontroluje jízdenky a také oznamuje, která se blíží stanice - cestující postupně vystupují. Hra se opakuje dle zájmu dětí, přičemž se mění hlavní role. Děti si tak zopakují některá místa v České republice.

Naši kamarádi v zahraničí

Pomůcky: projektové fotografie, dětský atlas světa.

Popis činnosti

Učitelka si s dětmi vypráví o tom, že máme kamarády ve školce, ale také v mateřských školách v jiných zemích. Děti podle projektových fotografií vzpomínají, kde jsou jejich kamarádi - Norsko, Litva, Slovinsko a Chorvatsko (projekt Comenius). Popisují fotky z jednotlivých zemí (děti, prostředí jejich mateřské školy, aktivity, kterým se věnují). Hledání jednotlivých zemí v atlasu.

Země našich kamarádů

Pomůcky: atlasy, mapy, globus, šňůrka.

Popis činnosti

Hledání a zkoumání jednotlivých zemí našich kamarádů pomocí atlasu, map a globusu. Vycházíme vždy od České republiky směrem k našim partnerským zemím. Porovnávání, která země je nejdále x nejblíže (pomocí šňůrky, vlny, tkaničky), která je největší x nejmenší, tvar jednotlivých zemí. Která je přímořská x ve vnitrozemí, geografický povrch - která má řeky, jezera, hory, nížiny - poměr v jednotlivých zemí. Jak se pozná na mapě řeka, jezero, hory...atd.?

Ka
 
 
Výroba mapy

Pomůcky: větší archy papíru, vodové barvy, štětce, pastelky.

Popis činnosti

Děti se rozdělí do menších skupinek a každá skupinka vyrobí mapu nějaké nekonkrétní - vymyšlené země. Každá skupina dostane větší formát papíru a rozmyslí si, jaký tvar by jejich země měla mít. Tvar si na papír znázorní pastelkou, a poté vystřihnou. Tím vznikne „nepopsaná" země, kterou děti nyní vytvoří. Na papír malují vodovými barvami a kreslí pastelkami, přičemž se musí domlouvat, co v jejich zemi bude a kde - hory (znázorní hnědou barvou), řeky, jezera (znázorní modře), města (mohou si vymyslet jejich názvy), silnice a železnice, která budou spojovat jednotlivá města, apod. Když jsou mapy hotové, udělají si děti společnou výstavku a vzájemně představí svou zemi svým kamarádům - ukáží na mapě hory, řeku, města apod.

Výlet za kamarády do Norska

Pomůcky: obrazový materiál Norska, mapy, informace z internetu.

Popis činnosti

Děti si přinesou do školky jakékoli informace o Norsku - obrázky, fotky, pohlednice, knihy, informace z internetu. Zmíněné informace vyhledávaly doma s pomocí rodičů nebo starších sourozenců.

Všechen nashromážděný materiál si rozložíme na koberci ve třídě a v atlasu Evropy hledáme, kde Norsko leží. Uvažování s dětmi, jak se do Norska dostaneme? Je to poměrně daleko a můžeme se tam dostat několika způsoby (letadlem, autem nebo autobusem a pak lodí, vlakem). My ale máme ve školce „kouzelný létající koberec", který nás tam zanese. Děti se posadí na menší koberec (který nám slouží k podobným aktivitám), „za letu" mohou vyprávět, co vidí (zde necháme prostor pro fantazii a představivost dětí) - hory, moře, les, domy, město apod.), až přistaneme v Norsku. Následuje prohlížení přineseného materiálu a vyprávění o Norsku.

Oblast našich kamarádů

Pomůcky: mapa Norska, obrázek norské státní vlajky, čtvrtky, pastelky.

Popis činnosti

Na mapě Norska najdeme oblast, město, vesnici, kam chodí naši kamarádi do školky. Zjišťujeme, zda je město našich kamarádů uprostřed země, na severu nebo na jihu, zda je to velké město nebo malé, zda jsou v okolí hory, řeky apod. Dále vyhledáme hlavní město země, naučíme se jeho název a rovněž se snažíme určit jeho polohu geografickou členitost okolí. Naučíme se poznat státní vlajku Norska - pro lepší zapamatování si ji děti jednotlivě vybarví.

Pohybová hra „Na Trolly"

Pomůcky: průlezky na školní zahradě, strachový pytel, obruče, kuželky, lano, lavička, barevné fáborky, obrázky skřítka Trolla.

Popis činnosti

V oblasti našich norských kamarádů je stezka Trollů. Děti se promění na skřítky Trolly a zkusí si tuto náročnou stezku projít. Hra se odehrává na zahradě MŠ, kde využijeme různé průlezky, které doplníme ještě o další věci, aby vznikl úsek - cesta s různě náročnými překážkami. Směr stezky vyznačíme barevnými fáborky. Děti - Trollové jdou po stezce, přičemž přelézají průlezku, plíží se strachovým pytlem, proskakují obruče, chůze slalomem mezi stromy nebo mezi kuželkami, plíží se, přitahují apod. Po úspěšném zvládnutí náročné Trollí stezky dostane každé dítě obrázek skřítka Trolla. Hra se může stejně dobře realizovat v přírodě, skřítci Trollové mohou hledat například poklad.

Návrat z Norska

Pomůcky: obrazový materiál, mapy.

Popis činnosti

Létající koberec nás přenesl z Norska zpět do naší školky. Společně vzpomínáme na výlet do země našich kamarádů a za pomoci obrazového materiálu si vyprávíme, co se nám v Norsku nejvíce líbilo, co bychom tam chtěli ještě vidět nebo navštívit - opakování základních informací o zemi.

k
 
 
Výlet za kamarády do Litvy

Pomůcky: obrazový materiál Litvy, mapy, informace z internetu.

Popis činnosti

Postupujeme stejně jako při výletě do Norska.

Oblast našich kamarádů

Pomůcky: mapa Litvy, obrázek litevské státní vlajky, čtvrtky, pastelky.

Popis činnosti

Stejný postup jako při získávání poznatků o městě našich kamarádů v Norsku.

Písničky pro naše litevské kamarády
Popis činnosti

Děti v Litvě rády tančí a zpívají (viz foto níže), my jim zazpíváme některé naše dětské lidové písničky, například:

  • Cib, cib, cibulenka
  • Červený šátečku
  • Holka modrooká
  • Maličká su
  • Já jsem muzikant, a další

Písně doprovodíme jednoduchými tanečky, které vymýšlíme společně s dětmi.

Návrat z Litvy

Pomůcky: obrazový materiál, mapy.

Popis činnosti

Zažití základních informací o Litvě podobným způsobem jako o Norsku.

k
 
 

 

Výlet za kamarády do Slovinska

Pomůcky: obrazový materiál Slovinska, mapy, informace z internetu.

Popis činnosti

Obdobný postup získávání informací o Slovinsku jako u předešlých zemí.

Oblast našich kamarádů

Pomůcky: mapa Slovinska, obrázek slovinské státní vlajky, čtvrtky, pastelky.

Popis činnosti

Stejný postup jako u předešlých zemí.

Hra na sportovce

Pomůcky: obrázky Mariborského pohoří.

Popis činnosti

V blízkosti slovinské mateřské školy se rozprostírá Mariborské pohoří, kam chodí mariborští obyvatelé sportovat - prohlížení obrázků z Mariborského pohoří. Vyprávění s dětmi, jaké sporty znají, kterým sportům se věnují se svými rodiči nebo které se jim líbí a chtěli by je zkusit. Na závěr si děti zahrají některé pohybové hry dle své volby.

Návrat ze Slovinska

Pomůcky: obrazový materiál, mapy.

Popis činnosti

Základní informace o Slovinsku zafixujeme u dětí stejně jako u předešlých zemí.

k
 
 
Výlet za kamarády do Chorvatska

Pomůcky: obrazový materiál Chorvatska, mapy, informace z internetu.

Popis činnosti

Podobný průběh jako u předešlých zemí.

Oblast našich kamarádů

Pomůcky: mapa Chorvatska, obrázek chorvatské státní vlajky, čtvrtky, pastelky.

Popis činnosti

Děti - potápěči loví mušličky z moře, sbírají po jedné a dávají na určené místo. Hra končí, když jsou všechny mušle vyloveny, dle zájmu dětí se hra může opakovat, případně různě obměňovat.

Hra na potápěče

Pomůcky: žíněnky, mušličky.

Popis činnosti

Děti v Chorvatsku mají školku blízko moře, kam si chodí hrát. V moři je spousta mušliček, my si zahrajeme na potápěče a mušličky vylovíme. Použijeme mušle od chorvatských kamarádů, které nám zaslali a rozmístíme je po koberci ve třídě, která nám poslouží na chvilku jako mořské dno. Děti utvoří 3 - 4 družstva potápěčů, každé družstvo má své stanoviště-žíněnku, která slouží jako rybářský člun. Na pokyn kapitána - učitelky se vydají děti - potápěči ze svého člunu do moře sbírat mušle. Každý potápěč nosí mušličky na svůj člun, ale pouze po jedné. Když jsou všechny mušle z mořského dna vysbírané, zkouší každá posádka spočítat množství nalovených mušlí. Kapitán jim v počítání pomůže a vyhlásí, která posádka nasbírala mušlí nejvíce a kolik nasbírali ostatní potápěči. Pochváleni a odměněni jsou však všichni potápěči.

Návrat z Chorvatska

Pomůcky: obrazový materiál, mapy.

Popis činnosti

Stejný postup taktéž u poznávání této země.

k
 
 
Hra na cestovatele

Pomůcky: obrazový materiál, mapy, státní vlajky.

Popis činnosti

Vyzkoušíme si, jací jsme zdatní cestovatelé, a co o jednotlivých zemích známe. Na koberec s pomocí dětí rozložíme obrázky, pohledy, knihy, mapy, vlajky apod. z předešlých činností. Učitelka se chce vydat na cesty a potřebuje od dětí poradit - například:

  • ukaž mi některý obrázek zNorska
  • podej mi státní vlajku Slovinska
  • ukaž mi na mapě, kde leží Litva
  • jak se jmenuje hlavní město Chorvatska apod.

Pomocí této činnosti si děti zopakují a zafixují nové poznatky o partnerských zemích.

Použitá literatura:

ŠIMANOVSKÝ, Z; TICHÁ, A.: Lidové písničky. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám