Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Stromy na podzim

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Dana Moravcová
Příspěvek se vztahuje k tematice podzimu.
1. den

Práce s obrazovým materiálem (demonstrační obrázky):

 • procvičování vizuální paměti („Povíš mi, co bylo nakresleno na obrázku?")
 • procvičování barev („Do jaké barvy můžeme vidět zbarvené listy?")
 • verbální hádanky („Na který strom myslím?")
 • procvičování smyslového vnímání - rozlišování plodů, listů, jehličí, atd. - rozlišování hmatem, čichem

Práce se slovem:

 • procvičování vyčlenění hlásky na počátku slova
 • rozklad slova na slabiky

Procvičování početních operací:

 • počítaní plodů stromu
 • přiřazování plodů stromu k jeho listům
2. den
 • lisování listů
 • práce s encyklopedií, prohlížení knih - vyhledávání informací o stromech, listech, podzimu, práce s knihou
 • využití PC - práce s programem Lexikon ohrožených druhů strašidel (naladění podzimní tapety, určení názvů stromů, práce se slovem - odvození názvu strašidel, atd.)
 • využití PC - program Kidsmart, oddíl Samův vědecký dům - pododdíl Dubový rybníček (naladění podzimu, plnění úkolů dle instrukcí, vyhledání pojmů v encyklopedii apod.), oddíl Hančin dům místa a času (pododdíl Hodiny s kalendářem - nastavení podzimu - pozorování změn v přírodě v jednotlivých měsících)
 • využití audiovizuální techniky - program Kostičky - Jak žije les
 • rozhovor s dětmi o shlédnutém programu
 • kresba wax pastelem na základě prožitku
3. den
 • děti si přinesou přírodní materiál, který nasbíraly s rodiči
 • z přírodnin vytvoříme „koutek podzimní přírody"
 • výroba zvířátek z kaštanů, žaludů a bukvic - vytvoříme výstavku s popiskami, co který výrobek představuje
4. den
 • hra s přírodním materiálem - vytváření mozaik, obrazců
 • obtiskování vylisovaných listů - děti potřou listy temperovou barvou a obtiskují je na čtvrtku
5. den
 • nalepování vylisovaných listů - kolorování tuší dle představy dítěte (např. list jako sukýnka panenky, dva listy proti sobě - křídla ptáka, atd.)
 • obkreslování listů přes průklepový papír pastelkami (děti položí vylisovaný list, na něj průklepový papír, pastelkou překreslí strukturu listu, list vystřihnou a nalepí na barevný papír)
 • vycházka do parku, pozorování podzimní přírody
6. den
 • podzimní větvička - vytrhávaní z barevného papíru, napichování vytrhaného papíru na holou větvičku
 • list - vytrhávání tvaru listu z barevného papíru, nalepování vytrhaných listů do koruny namalovaného stromu
7. den
 • nácvik a práce s písněmi Sedí liška pod dubem, Listopad, Před dubem za dubem
 • zpěv písně
 • hudební hádanky
 • hra na tělo
 • doprovod hudebními nástroji z Orffova instrumentáře
 • výtvarné vyjádření obsahu písně
 • pohybové vyjádření písní
 • práce s pracovním listem - procvičování jemné motoriky - dokreslování struktury listu tužkou, dokreslování druhé poloviny listu
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek