Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Prožitkové učení

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor Jitka Veselá
Příklady realizace témat přes prožitkovou metodu. Plánování obsahu předškolního vzdělávání, které vychází ze života dětí. Nabízené aktivity jsou pro ně zajímavé a jejich realizace poskytuje dětem hlubší prožitek.

Naší snahou je poskytnout dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje. Tvorbě integrovaného bloku ve školním vzdělávacím programu proto vždy předchází promyšlení a stanovení aktivit, které žádoucí prožitek dětem skutečně poskytnou. Aby děti věděly, co znamenají a symbolizují slova Velikonoce, pomlázka, jidáše, kraslice, řehtačky, Morana, nestačí si ve třídě připravit obrázky, fotografie či zástupné předměty. Ale pomlázku si upleteme, kraslice vyzdobíme, jidáše za pomoci paní kuchařky upečeme a Moranu za spolupráce rodičů vyrobíme. Lidovou tradici dětem nepřiblížíme u tabule, ale Moranu do řeky vyneseme sami. Je samozřejmé, že všechny činnosti doprovodíme zpěvem lidových písní, říkadly, popěvky, připomeneme si lidová rčení apod. Nezapomeneme na pohyb. Lidových tanečků známe celou řadu a můžeme si je zatancovat i na louce.

Ani při seznamování dětí s profesemi dospělých nedáme přednost pomůckám či různým doplňkům ve třídě. V blízkosti mateřské školy se nachází pošta. Navštívíme pracoviště a pošleme samy sobě balík. Na jeho vypravení se podílí každý a všichni také mají radost, když ho paní doručovatelka skutečně do školy doručí. Na jarmarku děti obdivují šikovné ruce řemeslníků. Pozveme mezi nás tatínka, který se zabývá výrobou šperků. Ten přinese s sebou nástroje - kulatý dřevěný kruh, pilníčky, měděné drátky, kleště. Chvíli pozorujeme, jak pod jeho rukama vzniká prstýnek. Poté si samy několik šperků vyrobíme. Co radosti prožijí děti, když se jim dílo podaří a ještě i potěší dárečkem své blízké. Je zcela logické, že děti využijí poznatky a dovednosti získané v praktických činnostech ve hrách. Například obohatí svými nápady námětovou hru na poštu, z drátků si samy zhotoví potřebný doplněk.

Seznamování dětí s přírodou v naší mateřské škole probíhá v přírodě. Ano, encyklopedii zvířat, atlasy rostlin, fotodokumentaci, makety zvířat a další didaktický materiál mají děti ve třídě rovněž k dispozici. Pomocí něho srovnáváme, třídíme, porovnáváme, všímáme si detailů, cíleně rozšiřujeme či doplňujeme poznatky získané v reálném prostředí. Ale to podstatné o přírodě se dovídáme v její bezprostřední blízkosti. Snažíme se uplatňovat situační učení. Poprvé letos sněží? Je bouřka? Honem k oknu, na terasu nebo na zahradu. Přímé pozorování, které je pro děti skutečným zážitkem, využijeme v následujících didaktických aktivitách. Jak se děti rozhovoří, když jim po bouřce položíme otázku: „Co by se stalo, kdyby...".

Naším přáním je, aby děti pokud možno neprožily negativní prožitky spojené s nemocí či úrazem. Avšak nemoc kamaráda, úraz osoby, kterou děti znají, nehodu v blízkém okolí, lze využít k seznámení s důsledky nebezpečného chování a k vyvození poučení (jak chránit vlastní zdraví, jak je nebezpečné manipulovat se zápalkami apod.). Tyto vzdělávací záměry by měly nabízet integrované bloky v každém ŠVP. Realizaci bloků volíme s ohledem na aktuální situaci v reálném prostředí a jejich časové trvání podle síly prožitku, zájmu a množství podnětů. Den, dva dny, týden či měsíc? To závisí na tom, jak dlouho je nabídka pro děti stále ještě zajímavá a zda jim poskytuje dostatek podnětů k žádoucím a smysluplným činnostem.

Možná považujete uplatňování prožitkového učení v předškolním vzdělávání za zásadní a samozřejmé. Ale i po téměř ročním zákonném naplňování ŠVP probíhalo seznamování 3 -4letých dětí ve třídě jedné mateřské školy se znaky jara pomocí maličkých obrázků. Učitelka držela jeden v ruce a zlobila ji „nekázeň" dětí. Protest „Já nic nevidím" odbyla větou: „Teď vidět nic nemusíš, já ho potom zvednu". A za okny krášlily rozlehlou, sluncem zalitou zahradu rozkvetlé stromy. Nevěříte? Ale dle věrohodných zdrojů se tak stalo.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf365 kBFotogalerie
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek