Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Dny Země (školní projekt)

Ikona prakticky

Dny Země (školní projekt)

Ikona inspiraceIkona dlouhodobe
Autor: Jaroslava Kopecká
Spoluautor: Naďa Kudrnáčová
Anotace: Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.

Časový rozsah: 1 rok

Věková skupina: Bez omezení
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Pomůcky jsou uvedeny u jednotlivých měsíců v obsahové námětové části projektu.

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na poznávání přírody a ochranu životního prostředí. Klade důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání praktickou činností. Vede děti k ekologickému myšlení a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností.
Časový rozsah: 1 rok
Věková skupina: Bez omezení

Školní projekt
DNY ZEMĚ ANEB KAŽDÝ DEN POZNÁVÁME V PŘÍRODĚ NĚCO NOVÉHO
Hlavní cíle projektu

Vzdělávací projekt Dny Země je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole. V projektu se odrážejí, vzájemně prolínají a ovlivňují všechny výchovné činnosti a oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání:

 • poznáváním rozvíjíme rozumovou, citovou a mravní výchovu;
 • vycházky a pohyb v terénu plní poslání tělesné výchovy;
 • vnímání krásy , barevnosti a rozmanitosti přírody využíváme k rozvoji estetické výchovy;
 • poslechem zvuků, hlasů v přírodě naplňujeme cíle hudební výchovy;
 • výtvarné a pracovní činnosti se odrážejí v manipulaci s přírodninami, zachycují prožité události.
Časový rozvrh projektu

Jedná se o celoroční ekologický projekt zaměřený na seznamování s přírodou a její ochranou. Stěžejní část probíhá v měsíci dubnu, vyvrcholení je 22.dubna v den oslav Den Země.

Příprava a realizace projektu
 1. Seznámení rodičů, veřejnosti, zaměstnanců školy s projektem formou nástěnek, letáků, školním časopisem, individuelně.
 2. Zapojení rodičů dětí do realizace projektu.
 3. Zajištění fotodokumentace z jednotlivých akcí.
 4. Zajištění sponzorů projektu.
Organizace projektu
 • Projekt bude realizován ve všech třídách mateřské školy při výchovných činnostech s dětmi v průběhu celého školního roku.
 • Každá třída si vytváří svou vlastní specifickou organizaci v dubnovém týdnu ke svátku Den Země. Výjimku tvoří společně organizované akce dle rozpisu.
Pomůcky

Pomůcky jsou uvedeny u jednotlivých měsíců v obsahové námětové části projektu.

Literatura a zdroje:

 • Metodické listy RAABE
 • Časopis Informatorium 3-8
 • Časopis Ekologická výchova na škole
OBSAHOVÁ ČÁST NÁMĚTŮ A ČINNOSTÍ

Září - Na léto jde stáří
Říjen - V teplíčku - pozorujeme kytičku
Listopad - Lísteček do vody spad
Prosinec - Vánoce a nadílka pro zvířátka
Leden - Zemi pozorujeme dalekohledem
Únor - Únor bílý - pole sílí
Březen - Zimu vyneseme
Duben - Chránit přírodu budeme
Květen - Cesta za pokladem
Červen - Indiánská šoulačka aneb Hledání pramene vody

Článek je v těchto kolekcích:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 20. 09. 2005
Zobrazeno: 30582krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOPECKÁ, . Dny Země (školní projekt). Metodický portál: Články [online]. 20. 09. 2005, [cit. 2020-01-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/290/DNY-ZEME-SKOLNI-PROJEKT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.