Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Co se děje v babím létě

Co se děje v babím létě

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Miroslava Strakatá
V tomto bloku, jenž vychází z celoročního programu environmentálního vzdělávání, se děti seznamují s ročním obdobím podzim, tzv. babím létem a přírodními jevy s ním spojenými.

Co je to „babí léto"
Pomůcky:
kniha: „Co vyprávěl starý dub", obrázky k tématu.
Popis činnosti:
V ranním komunitním kruhu si učitelka povídá s dětmi o tom, co vše viděly cestou do školky, zda jim byla ráno zima, zda svítilo sluníčko, byla jinovatka, mlha, vítr apod. Rozhovor pokračuje na téma, jaké je nyní roční období, zda je ještě léto, nebo už podzim. Učitelka přečte dětem krátkou pohádku „Jak přišlo babí léto". Následuje rozhovor s dětmi, co je to „babí léto" (suché, málo větrné, slunné a přes den velmi teplé počasí na konci léta a začátku podzimu, noci chladné, mlhavá rána; drobní pavoučci, např.pavučenky, pokrývají trávník svými jemnými pavučinkami, které lidem v minulosti připomínaly šedé „babské" vlasy, odtud dostalo toto období své jméno).

Pletení pavučinky
Pomůcky:
ruličky od toaletního papíru, provázky, papíroví pavoučci, obrázek louky.
Popis činnosti:
Pletení křehkých pavučinek není vůbec jednoduché, zkusíme si uplést pavučinky, jako to dělají pavoučkové, a také si zkusíme, jak pavouček umí šplhat po své pavučině. Každé dítě dostane ruličku od toaletního papíru, rulička je omotaná provázkem, na jehož konci je pavouček (např. papírový). Provázky na jednotlivých ruličkách jsou různě dlouhé - každý pavouček plete svou pavučinku, nezáleží na rychlosti upletení, ale na kvalitě. Nejprve děti na pokyn učitelky „pletou pavučinku" - točí ruličkou tak, aby se celý provázek s pavoučkem vymotal. Po vymotání celého provázku (pavučinky) děti poměřují, jak dlouhou pavučinu upletl jejich pavouček (který provázek je delší, nejdelší, kratší, nejkratší, které jsou stejně dlouhé). Po porovnání délky jednotlivých pavučinek vyšplhá každý pavouček po své pavučině zpět k ruličce - děti točí ruličkou tak, že namotávají zpět provázek s pavoučkem. Po té, co všichni pavoučci vyšplhají až k ruličce, uloží je děti k obrázku louky, kde budou spinkat.

Prolézání pavučinou
Pomůcky:
různě dlouhé provazy a provázky.
Popis činnosti:
Hra probíhá na zahradě mateřské školy. Děti - pavoučci pomohou učitelce uplést velkou pavučinu mezi stromy, do výše asi 80 cm. Za asistence učitelky natahují a různě proplétají provázky mezi několika stromy. Když je pavučina dostatečně velká a pěkně upletená, vyzkouší si děti, zda se v ní budou umět pohybovat. Děti si jednotlivě nebo po malých skupinách zkouší prolézat v libovolných směrech mezi provázky velké pavučiny. Touto pohybovou hrou si děti procvičují především hrubou motoriku, koordinaci pohybů, obratnost a orientaci v prostoru. Hra je jednoduchá, ale zároveň pro děti velmi zábavná.

Pavoučkové si pomotali své nitky
Pomůcky:
kuželky, žebřík, lavičky, pracovní listy, pastelky.
Popis činnosti:
Činnost začíná krátkou pohybovou chvilkou. Děti si zahrají na pavoučky - lezení po třídě nejprve po rovné ploše (koberec), po té přes drobné překážky (přelézání lavičky, lezení po položeném žebříku, mezi kuželkami apod.). Unavení broučci se převalí na záda a protřepou své končetiny. Učitelka ukáže dětem pracovní list, kde jsou znázorněny tři nedopletené pavučinky a tři pavoučci, kteří si pomotali své nitky. Pomohou děti pavoučkům najít cestu k jejich pavučině? Děti zkouší najít cestu nejprve prstem, po té nitky od pavoučků k pavučinám znázorní (každou nit jinou barvou).

Výroba pavučiny
Pomůcky:
čtvrtky, pastelky, lepidla, prstové barvy, semínka.
Popis činnosti:
Učitelka ukáže dětem na obrázcích různé pavučiny. Děti nakreslí libovolnou pastelkou na čtvrtku pavučinu (nejprve kříží čáry na čtvrtce, pak přes ně kreslí kruhy), po té jednotlivé „nitky" (čáry) své kresby pokapou lepidlem (Herkules) a posypou drobnými semínky, zrním nebo pískem. Semínka jemně přimáčknou ke čtvrtce a nechají zaschnout. Po zaschnutí zatřepou čtvrtkou, aby semínka zůstala pouze na pavučině. Prstovými barvami udělají několik puntíků v pavučině - počet závisí na tom, kolik chtějí mít v pavučině pavoučků. Na závěr pastelkou dokreslí pavoučkům nožičky. Vědí děti, kolik má pavouk nohou? Umí počítat do 8?
Tato činnost probíhala v zahradním altánu.

Pozorování pavoučků
Pomůcky:
krabice od bot, kovové ramínko, papírový kapesník, celofán.
Popis činnosti
Při vycházce se děti vydaly hledat pavoučky. Pavoučka nejlépe najdeme, když objevíme jeho příbytek - pavučinu, pavouk bude jistě blízko svého obydlí. Pavoučka, kterého děti našly, opatrně daly do krabičky od sirek a přinesly do školky. Ve školce měly pro pavouka připravenou větší krabici, kam vložily ohnuté kovové ramínko, navlhčený papírový kapesník (aby se mohl pavouček napít) a vpustily pavouka. Krabici zakryly s pomocí učitelky celofánem a špendlíkem udělaly několik otvorů, aby mohl pavouk dýchat. Během dvou dnů děti pozorovaly, jak pavouk mezi dráty ramínka přede novou pavučinu. Po dvou dnech pavoučka děti pustily opět do přírody.

Pletení barevné pavučiny
Pomůcky:
špejle, klubíčka vlny v různých barvách.
Popis činnosti:
Každý pavouček si plete svou pavučinku a každá je trochu jiná. Děti si zkusí uplést pavučinky dle svých představ, tak aby každá byla také jiná. Každé dítě dostane „kostru" pavučiny (několik špejlí, které jsou překřížené a uprostřed pevně převázané provázkem), k dispozici mají klubíčka vlny v různých barvách. Děti namotávají vlnu od středu, proplétají ji různě mezi špejlemi dle své fantazie, přičemž si vybírají různé barvy vlny, které obměňují a různě střídají. Tak vzniknou krásné a zajímavé pavučinky, které se od sebe liší nejen způsobem upletení, ale také svou barevností. Každá pavučinka je jiná. Děti zde uplatnily ve velké míře svoji fantazii a představivost. Tato činnost je také velmi vhodná na procvičení jemné motoriky.

Hledání „babího léta"
Pomůcky:
obrázky k tématu, suchá tráva.
Popis činnosti:
Učitelka s dětmi v krátkosti zopakuje hlavní charakteristiku babího léta. Děti si o babím létě vyprávěly, viděly obrázky a nyní se ho vydají hledat do přírody. Během dopolední vycházky popisují děti vše, co vidí a co by mohlo souviset s babím létem - charakteristika počasí (svítí slunce, v některých místech leží mlha, je teplo, neprší), dále děti hledají pavoučky a jejich pavučinky na louce nebo mezi stromy na kraji lesa (větvičky stromů mohou být v dopolední mlze mokré, sledují pavučinky, jak jsou velké, kam vedou, zda je tam pavouček apod.), na drátech pozorují houfování ptáčků.

Na závěr si děti zkusí uplést pavučinky na louce ze suché trávy. Pracují jednotlivě nebo v malých skupinkách. Když jsou pavučinky hotové, vzájemně si je všichni prohlédnou a zhodnotí tím způsobem, zda jsou velké, malé, více nebo méně husté, co jim dalo nejvíce práce, co je na tom bavilo, zda si vzájemně pomáhali.

Co dělají v babím létě ptáčci
Pomůcky:
obrázky různých druhů ptáků, obrázek ptačího krmítka v zimě, obrázek sluníčka.
Popis činnosti:
Učitelka rozvede rozhovor s dětmi o tom, co viděly venku při vycházce, co dělají ptáčci na drátech, proč se tam slétávají. Ptáčci se na konci léta připravují k odletu do teplých krajin, ale ne všechny druhy ptáků. Kteří ptáčci odlétají a kteří zůstávají u nás přes zimu?

Na koberci jsou rozležené obrázky různých druhů ptáků, na jedné straně je umístěn obrázek ptačího krmítka v zimě, na druhé straně obrázek sluníčka. Děti sbírají jednotlivé obrázky ptáčků, zkouší určit druh a přiřadit na správné místo - obrázky ptáčků, kteří u nás přezimují, dávají na obrázek s krmítkem (kos, holub, straka, strakapoud, datel, sova, sýkora, havran, vrabec...), obrázky ptáčků, kteří odlétají (vlaštovka, rybák, pěnice, dudek, špaček, budníček, drozd, čáp...), dávají k obrázku se sluníčkem.

Kde jsou teplé krajiny
Pomůcky:
dětský atlas světa, pohledy a obrázky různých zemí.
Popis činnosti:
Děti si přinesly z domova pohledy nebo obrázky různých zemí, kde byly s rodiči na dovolené. Následují rozhovory dětí s učitelkou nad dětským atlasem světa. Děti s učitelkou si ukazují, kde je Česká republika, děti jmenují země, kde byli s rodiči např. na dovolené (Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko...), vyprávějí krátce své zážitky, včetně toho, že tam bylo velké teplo, země si ukazují v atlase, čímž se přiblížíme krajinám, kam létají za teplem někteří ptáčci. Učitelka vysvětlí dětem, že většina ptáčků odlétá do Afriky - ukázka tohoto světadílu a také hlavního směru migrace ptáků v atlase (z Evropy přes Gibraltarský průliv do Afriky). Během ukázky dětem vysvětluje, že cesta je velmi dlouhá a pro ptáčky náročná, především přes Středozemní moře a poušť, kde se nemohou napít. Z teplých krajin se k nám ptáčci stejnou cestou vracejí na jaře.

Přeletí vlaštovky přes moře?
Pomůcky:
barevné papíry, moře znázorněné na papíře (nebo pruh modré látky).
Popis činnosti:
Učitelka ukáže dětem vlaštovku vyrobenou z papíru a vysvětlí postup činnosti. Každé dítě si vybere barevný papír (zvolí si libovolnou barvu) a za slovní pomoci a ukázky učitelky skládá vlaštovku. Když jsou všechny vlaštovky hotové, zkusí si děti, zda vlaštovky zvládnou dlouhou cestu přes moře. Na koberec učitelka natáhne moře (pruh modré látky nebo moře znázorněné na papíře), děti utvoří řadu a z označeného místa po jednom hází své vlaštovky „za moře". Hra se opakuje dle zájmu dětí.

Jak pomáháme ptáčkům v zimě
Pomůcky:
obrázky, přírodniny.
Popis činnosti:
Někteří ptáčci, kteří neodlétají do teplých krajin, si v zimě obtížně hledají potravu. Můžeme jim pomoci tím, že budeme sbírat na podzim některé druhy plodů, které budeme v zimě sypat ptáčkům do krmítek. Co ptáčci jedí? Učitelka ukáže dětem některé plody, které děti pojmenují - makovice, větvička jeřabin, zrní, klasy kukuřice, slunečnicová semínka, sezamová semínka a další. Spoustu potravy pro ptáčky najdeme již během babího léta a podzimu v přírodě, můžeme sbírat různé plody při vycházkách, abychom měli zásobu pro ptáčky na zimu.

Písnička pro ptáčky
Pomůcky:
klávesy, Orffovy nástroje.
Popis činnosti:
Nejen, že budeme sbírat potravu pro ptáčky, ale také se pro ně naučíme písničku, kterou jim můžeme později zazpívat i venku v přírodě.
Nácvik písničky:


Bude zima

Bude zima, bude mráz,
kam se ptáčku, kam schováš?
Schovám se já pod hrudu,
tam já zimu přebudu.
Schovám se já do javora,
tam bude má komora.
Schovám se já pod mezu,
až přestane, vylezu.
Až přestane, vyletím,
celý svět rozveselím.
Půjde milá na trávu,
zazpívám jí nad hlavú.


Zpěv písničky mohou děti doplnit hrou na Orffovy nástroje, případně přidat pohybový doprovod.

Jak se připravují na zimu zvířátka
Pomůcky:
knihy, encyklopedie, obrázky.
Popis činnosti:
Děti si s učitelkou prohlíží obrázkové encyklopedie a vyprávějí si o tom, jak se připravují zvířátka na zimu - mění svou srst z letní na zimní, dělají si zásoby potravy, hodně jedí, aby měli dostatečné zásoby tuku, upravují si své příbytky. Opakování příbytků jednotlivých zvířat. Co zvířátka v zimě jedí a kdo se o ně stará? Učitelka vysvětlí dětem úlohu myslivců (nošení potravy a soli v zimě do lesních krmelců) a společně jmenují, jakou potravu jim můžeme pomoci nachystat i my ve školce - žaludy, kaštany, dále zvířátka jedí seno, bukvice, zrní, mrkev a další.

Hra na veverky
Pomůcky:
ořechy, košíčky.
Popis činnosti:
Učitelka krátce s dětmi zopakuje, čím se živí veverky - oříšky, semínka ze šišek (ukázka šišky, která je vyloupaná od veverky tak, že je téměř holá). Veverky si své zásoby potravy střádají do úkrytů. Zkusíme si nasbírat potravu jako veverky. Děti utvoří menší skupiny, každá skupina dostane jeden košíček, doprostřed třídy vysype učitelka hromádku ořechů. Děti - veverky na pokyn učitelky chodí k hromádce a po jednom nosí oříšky do svých košíčků, až z hromádky nezbude ani jeden oříšek. Učitelka spočítá oříšky v jednotlivých košíčcích a dle toho utvoří pořadí, které veverky budou mít nejmenší hlad a které největší.

Krmení medvěda
Pomůcky:
papírová hlava medvěda, malé míčky.
Popis činnosti:
Vyprávění učitelky a dětí o tom, že některá zvířátka celou zimu úplně prospí, například jezevec nebo medvěd. Aby měli dost sil zimu přečkat, musí se dostatečně najíst - nakrmíme medvěda. Učitelka připraví velkou hlavu medvěda (vyrobenou z tvrdého papíru) s otevřenou pusou. Děti utvoří zástup a postupně mu z vyznačeného místa házejí do pusy malé míčky - potravu. Potrava (míčky) zůstává v průhledném vaku, takže děti vidí, jak už je medvěd najedený. Hra končí, když má medvěd všechnu potravu v bříšku.

Modelování hub
Pomůcky:
viz níže.
Popis činnosti:
Krátký rozhovor s dětmi o tom, že některá zvířátka se živí také houbami, které můžeme v lese najít právě v babím létě. Vyprávění dětí o tom, kdo chodí s rodiči na houby, které houby znají, některé houby jsou jedlé, ale některé by nám mohly velmi uškodit, proto musíme při jejich sběru dávat velký pozor. My si však vymodelujeme takové houby, které si budeme moct i sníst.
Děti si s pomocí učitelky vyrobí modelovací těsto:
droždí
1,5 hrnečku teplé vody
1 lžička soli
1 lžička cukru
1 vejce
4 hrnečky hladké mouky
tuk na vymazání plechu
mísa a vařečka
mašlovačka

Teplou vodu nalijeme do misky, přidáme rozdrobené droždí a rozmícháme do hladka. Přidáme sůl, cukr, mouku a zpracujeme hladké těsto. Houbičky (mohou být i jiné tvary) modelují děti na pomoučněné ploše, aby se nelepily. Na tukem vymazaném plechu necháme výrobky vzejít do dvojnásobné velikosti v teple a přikryté utěrkou. Před samotným pečením potřeme rozšlehaným vajíčkem. V troubě vyhřáté na 180 °C pečeme asi 15 minut. Upečené houbičky si děti mohou vzít domů.

Vycházka do lesa
Pomůcky: košíčky.
Popis činnosti:
Děti si krátce zopakují s učitelkou, čím se živí ptáčci a zvířátka v lese (především v zimě), a co mohou tedy v okolní přírodě pro ně najít. Následuje vycházka do lesa, děti si mohou vzít s sebou košíčky. Během vycházky popisují a určují vše, co vidí (druhy stromů, keřů, různé plody, barvy babího léta apod.) a do košíčků ukládají některé přírodniny, které schovají pro zvířátka a ptáčky na zimu (kaštany, žaludy, jeřabiny, a další). Tato činnost je průběžná, různé přírodniny a plody sbírají děti příležitostně během pobytu venku. Současně se učí být opatrní v přírodě, nekřičet a zbytečně ji neničit.

Hra na smutnou veverku
Pomůcky: maňásek veverky, šišky.
Popis činnosti:
Činnost se opět uskutečňuje v lese. Učitelka se s dětmi zastaví na místě, kde je dostatek šišek. Vyndá maňáska veverky a poví jim krátký příběh o veverce Terce, která byla moc smutná, protože si neudělala včas zásoby na zimu a bála se, že bude mít hlad. Nejvíce jí chutnají semínka ze šišek. Pomůžeme veverce nasbírat šišky? Během chvilky je vedle veverky velká hromada šišek. Veverka má velkou radost a vůbec není lakomá, myslí také na ostatní veverky, které ještě nemají nachystané zásoby na zimu, chtěla by se s nimi rozdělit. Učitelka udělá přibližně pět stanovišť pro ostatní veverky. Úkolem dětí je rozdělit šišky tak, aby bylo zhruba na všech šesti (1 pro veverku Terku a 5 pro její veverčí kamarádky) hromádkách stejné množství šišek. Děti rozdělují šišky na všechny hromádky, přičemž se musí vzájemně domlouvat. Když je hromádka rozdělena, zkouší děti spočítat, kolik přesně je na které hromádce šišek (číselná řada 0 - 10), a určit, kde je nejvíce, kde nejméně, kde je stejně apod. Dle zájmu dětí se dá tato matematická hra dále rozvíjet a obměňovat (Dej šišky tak, aby bylo na všech hromádkách stejně. Z každé řady vyber největší šišku, nejmenší...). Hra má také výchovný podtext - veverka není lakomá, chce se o potravu rozdělit s ostatními veverkami.

Použitá literatura:
Vrtišková, K.: Co vyprávěl starý dub. ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, Vrané nad Vltavou, 2008.
Šimanovský, Z. - Tichá, A.: Lidové písničky a hry s nimi. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-323-4.
Svojtka a Co.: Průvodce naší přírodou. Praha: Svojtka a Co., 2000. ISBN 80-7237-317-X.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek