Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Projekt Jsme kamarádi a máme se rádi – I....

Ikona informativni

Projekt Jsme kamarádi a máme se rádi – I. část

Autor: Radmila Michlíčková
Anotace: Projekt z oblasti rozvíjení a upevňování sociální dovednosti dětí předškolního věku je rozdělen na dvě části. První nabízí poznatky z oblastí lidského chování, citového vývoje člověka atd., část druhá přináší mnoho zajímavých a podrobně rozepsaných činností pro rozvoj sociální dovedností dětí, rozdělených do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV.
Klíčová slova: edukace, prosociální chování, edukační cíle, sociální vývoj člověka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cílem projektu je rozvinout a upevňovat sociální dovednosti dětí předškolního věku k řešení sociálních problémů.

Záměr teoretické části
Upevnit si odborné teoretické poznatky vzhledem k psychickému a sociálnímu vývoji dítěte, postihnout okolnosti, které současný dětský vývoj ovlivňují a teoretické možnosti, které napomáhají k prevenci nebo případnému řešení sociálních problémů mezi dětmi předškolního věku.

Záměr edukační části
Vhodnou edukační nabídkou vytvářet podmínky pro nácvik, rozvoj a upevňování receptivních dovedností (vzájemného vnímání, naslouchání si, porozumění si, respektování se) a přispět tak k rozvoji a upevňování sociálních dovedností dětí předškolního věku.

Záměr edukační části pro edukanta
Učit se, rozvíjet a upevňovat sociální dovednosti = naučit se ovlivňovat vlastní situace záměrně-řízeným chováním.

Téma projektu - JSME KAMARÁDI A MÁME SE RÁDI

Výchozí dokument pro edukační část projektu: RVP PV  (2006)
typ projektu: střednědobý (4-6 týdnů)
počet edukantů: běžná třída mateřské školy (25)
nejvhodnější doba realizace projektu: září - říjen
nejvhodnější věk edukantů: 5-6 let
(při zjednodušení náročnosti úkolů lze použít i pro věk 4,5-6 let)

Celý text najdete v příloze

Didaktické materiály:
Slabikář slušného chování. Praha: Svojtka a kolektiv, s.r.o. ISBN 978-80-7352-484-5.
BADEGRUBER, B. PIRKL, F.: Příběhy pomáhají s problémy. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-416-8.
Děti a slušné chování. Praha: Rotag, 2005. ISBN 80-903175-5-3.
Sborník KAFOMET - Katalog forem a metod práce pro MŠ

Související druhá část

Citace a použitá literatura:
[1] - BACUS, A. Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-862-7. 
[2] - BIDDULPH, S. Proč jsou šťastné děti šťastné. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-155X. 
[3] - BRIERLEY, J. 7 prvních let života rozhoduje . Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-484-2. 
[4] - BRUCE, T. Předškolní výchova. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-068-5 9. 
[5] - CAIATI, M. Volná hra. Praha : Portál, 1995. ISBN 80-7178-011-1. 
[6] - ERKERT, A. Hry pro usměrňování agresivity. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-938-0. 
[7] - FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-626-8. 
[8] - GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85-931-79-6. 
[9] - KARÁSKOVÁ, V. Cvičíme a hrajeme si. Ostrava : Montanex, 2004. ISBN 80-7225-113-9. 
[10] - KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7. 
[11] - KOPŘIVA, P.; NOVÁČKOVÁ, J.; NEVOLOVÁ, D. et al. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2006. ISBN 80-901873-7-4. 
[12] - KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0852-3. 
[13] - KURELOVÁ, M.; KANTORKOVÁ, H.; KOZELSKÁ, Z. et al. Pedagogika II.. Ostrava : OU, 2001. ISBN 80-7042-156-8. 
[14] - MAŇÁK, J.; ŠVEC, V. Výukové metody. Brno : Paido, 2003. ISBN 80-7315-039-5. 
[15] - MATĚJČEK, Z. Co, kdy Co, kdy a jak ve výchově dítěte. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-494X. 
[16] - MATĚJČEK, Z. Prvních 6 let ve vývoji a výchově dítěte. Praha : Grada Publishing a.s. , 2005. ISBN 80-247-0870-1. 
[17] - MERTIN, V.; GILLERNOVÁ, I. GILLERNOVÁ, I.: Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-799X. 
[18] - NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0738-1. 
[19] - PREKOPOVÁ, J.; SCHWEIZEROVÁ, Ch. Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Praha : Portál, 1993. ISBN 80-85282-77-1. 
[20] - ROOGE, J.uRodiče určují hranice. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-990-9. 
[21] - ROOGE, J.uVýchova dětí krok za krokem. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-249-2. 
[22] - SEVERE, S. Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7178-368-4. 
[23] - SCHMIDT, F.; FREIDMAN, A.; BRUNT, E. et al. Jak řešit konflikty a lépe jim porozumět v předškolním věku. Praha : Open Society Fund, Sorosova nadace a projekt Začít, 1996.  
[24] - SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha : Raabe, 2007. ISBN 978-80-86307-39-8. 
[25] - ŠIMÍČKOVÁ ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života dítěte. Olomouc : UP, 2004. ISBN 80-244-0329-3. 
[26] - VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0. 
[27] - VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2. 
[28] - ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha : Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-326-0. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf204 kBPříloha
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 12. 2008
Zobrazeno: 11389krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MICHLÍČKOVÁ, Radmila. Projekt Jsme kamarádi a máme se rádi – I. část. Metodický portál: Články [online]. 12. 12. 2008, [cit. 2020-07-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2824/PROJEKT-JSME-KAMARADI-A-MAME-SE-RADI---I-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.