Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Dopravní prostředky

Ikona aplikace
Autor: Lucie Hubená
Anotace: Bezpečnost v dopravních prostředcích je ukázka z projektu zaměřeného na seznámení dětí s dopravní výchovou. Děti se každodenně stávají účastníky silničního provozu. Pro jejich bezpečnost je důležité je naučit základním pravidlům, jak se v silničním provozu chovat, a tak předcházet mnohým nehodám. Děti prostřednictvím zajímavých činností získávají základní povědomí o dopravních prostředcích a pravidlech silničního provozu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze

 

Motivace
 • Výchozím bodem může být příběh o nějakém dopravním prostředku (př. Mašinky z depa).
 • Co označujeme názvem dopravní prostředky, jaké dopravní prostředky znáte, rozdělení do skupin - dopravní prostředky pohybující se po zemi, ve vodě a ve vzduchu (obrázky, pexeso, publikace, hračky atd.).
 • Po jeho interpretaci položíme motivační otázku: „Jakým dopravním prostředkem se chceš svézt, jaký dopravní prostředek bys chtěl řídit?"
Činnosti
 • Hra - „Autíčka stop " - děti se rozptýlí po prostoru, na předem domluvený zvukový podnět se pohybují (jezdí jako auta), na slova: „Autíčka stop", se děti zastaví nebo udělají dřep a vysloví jméno jakéhokoli dopravního prostředku (neopakovat již vyjmenované dopravní prostředky, dodržování pravidla honičky).
 • Rozčlením děti do skupin a každé skupině rozdám stejný počet obrázků s dopravními prostředky. Děti obrázky přiřazují na tři stanoviště voda, země, vzduch, dle oblasti, kam můžeme dopravní prostředky zařadit.
 • Dále mohou skládat některé dopravní prostředky z papíru (např. loď, letadlo), díky vyrobeným letadlům si mohou zahrát na letiště, zkoušet, které doletí dál, které předvede nejsložitější let ...
 • Výtvarná chvilka - malba, modelování, práce snůžkami na téma Traktor atd.
 • Konstruktivní hry - stavebnice lego, atd.
 • Jóga - loď: posadíme se s nataženýma nohama, položíme ruce vedle kolen, dlaně směřují dolů, sevřeme prsty do pěstí a s nádechem táhneme ruce podél těla až do vzpažení, přitom postupně přecházíme do mírného záklonu, ve vzpažení otevřeme pěsti, dlaně směřují dopředu, s výdechem se předkláníme spředpažením co nejdál vpřed a nakonec přejdeme do výchozí pozice.
 • Zajímavé je i zařadit klasickou pantomimu, kdy dítě pomocí pohybového výrazu, případně i zvukovým efektem představuje nějaký dopravní prostředek, ostatní děti hádají, co předvádí.
 • Skládání puzzle.
Dopravní značky
Motivace:
 • Video o dopravních značkách a otázka: „Co by se stalo, kdyby na ulici zmizely dopravní značky?"
Činnosti:
 • Přiřazování „geometrických tvarů (těles)" do šablony: obdélník, čtverec, trojúhelník, kruh.
 • Pexeso s motivy dopravních značek, přičemž si vysvětlíme, co která značka znamená.
 • Pojmenovávání dopravních značek.
 • Vycházka na dopravní hřiště, dodržování pravidel silničního provozu v praxi.
 • Skládání značek dle vzoru.
Ochrana zdraví
 • Předškoláci se rozdělí do skupin, dostanou obrázek s nějakým dopravním prostředkem, dále budou mít před sebou určitý počet věcí, některé se budou k obrázku hodit, budou mít za úkol přiřadit k obrázku takové věci, aby byl dotyčný v daném prostředku co nejvíc zabezpečen (př. dostanou obrázek kola, přiřadí helmu, pumpičku, světla, výraznou bundu, neměli by zařadit mobil, karty, batoh, u auta důležité zařadit autosedačky, pásy...atd.)
Říkanka:

Chodit občas chůzí šnečí,
to je prima to mi svědčí,
rozhlížím se po kraji,
jak to šneci dělají.

Přísloví „Spěchej pomalu" - zamyslet se s dětmi o rychlé jízdě, přecházení silnice mimo vyznačená místa atd.

Orientace v prostředí
 • Pouštět zvukové nahrávky různých dopravních prostředků, děti určují, co je zdrojem daného zvuku.
 • Dále zavázat dítěti oči, aby se orientovalo, odkud zvuk vychází, směr..., jestli je blízký či daleký.
 • Vytvoříme si červeného a zeleného panáčka, nejlépe co nejvěrněji kopírující skutečnost a zahrajeme si na chodce na přechodu, procvičujeme reakce na vizuální signál, je důležité také děti poučit o tom, jak se zachovat, když vstoupí na přechod a najednou se objeví červený panáček, aby v praxi nebyly dezorientovány.
 • Slalom mezi kužely, děti si přinesou z domova vlastní autíčka, kola apod. a učí se reagovat na signál, trasu procházejí, projíždějí.
 • Děti jsou mimo místnost a učitel mezi tím schová dopravní značku na obrázku někde ve třídě, ukryje ji ale pouze částečně, aby byla část vidět, poté děti vpustí a mají za úkol ji najít a lokalizovat, aktivně zařazujeme příslovečná určení místa (př. vpravo, vlevo, nad, pod, za...).
 • Přínosem může být i vystavění vlastního města, dle dostupných materiálů, děti budou spolupracovat a promítat zde zkušenosti zpředešlých poznatků.
První pomoc
 • Důležitá telefonní čísla 150 Hasiči, 155 Zdravotnická záchranná služba, 158 Policie
 • V jakém případě tato telefonní čísla voláme, stanovíme postup.
Říkanka:

Když zahouká siréna - co to asi znamená?
S autem k ohni profičí, nebojácní hasiči,
uvidíš-li oheň plát! Tak volej sto padesát!

Jedeme na výlet
 • Stanovení pravidel, jak se na výletě máme chovat. Pravidla můžeme i výtvarně ztvárnit (držet se pospolu, dbát pokynů pedagoga, připoutat se v autobuse, nestrkat se, neubližovat sobě ani ostatním dětem, dávat si pozor na své věci, neodhazovat papírky na zem atd.).
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 12. 2008
Zobrazeno: 35527krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HUBENÁ, . Dopravní prostředky. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2008, [cit. 2020-10-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2817/DOPRAVNI-PROSTREDKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.