Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Angličtina v mateřské škole aneb Jak začít...

Ikona teoreticky

Angličtina v mateřské škole aneb Jak začít (2. část)

Ikona odbornost
Autor: Lenka Otřísalová
Anotace: Seznámení s výukovým materiálem English for primary teachers.
Téma příspěvku:Jazyková gramotnost
Klíčová slova: cizí jazyk, Angličtina

 Tomuto příspěvku předchází text Angličtina v mateřské škole aneb Jak začít (1. část).


Metodika výuky anglického jazyka - praktická příručka „English for primary teachers"

Využití programu „Cookie and friends" v rámci jazykového vzdělávání v mateřské škole

Hlavním záměrem je seznámit děti předškolního věku s cizím jazykem. Připravit je na setkání s tímto jazykem na základní škole. Cíleně je seznámit s prvky jazyka, výslovností, slovní zásobou, tvorbou jednoduchých vět a s jejich praktickým využitím v rámci následné jednoduché interakce učitel - dítě, případně dítě - rodič.

Děti předškolního věku se pravidelně a cíleně setkávají s cizím jazykem v rámci výtvarné činnosti, her, básniček, písniček říkadel, rébusů, grafomotorických cvičení. Pomocí speciálních pomůcek, jako jsou například flash cards - obrázkové karty, si osvojují slovní zásobu. Poslechem CD rozvíjejí zvukovou podobu jazyka. Následně rozvíjí tvořivost a logické myšlení v rámci her, ve kterých se konkrétní slovní zásoba používá. Jemná motorika je specificky rozvíjena pomocí cvičení a příběhů v učebnici, kterou každé dítě má a se kterou pravidelně pracuje. Utvářené vědomosti a dovednosti dítě opakuje pomocí her na CD-ROMu, 1 lekce - 45 min.

S rostoucí mírou vzdělanosti a také s rostoucími nároky na jazykovou vybavenost se můžeme setkat se stále viditelnějším jevem - zaváděním cizího jazyka do nižších ročníků základních škol, ale také ve školách mateřských. Potřeby společnosti dávají možnost vzniku řadě soukromých zařízení, kde se děti mají možnost setkávat s cizím jazykem denně, ve své podstatě lze ale vytvořit kvalitní zázemí pro výuku cizího jazyka také v „běžné" mateřské škole.

Přiznejme si však, že pedagog předškolního zařízení nemá ve své podstatě příliš „snadnou cestu". U předškolních a mladších školních dětí je nutné mít dostatečné teoretické znalosti v oblasti přímé metodiky. A v tomto směru chybí především informační strategie. Mnoho pedagogů se domnívá, že v České republice není dostatek podpůrných a metodických materiálů. Opak je ovšem pravdou. Ve své praxi výuky anglického jazyka v mateřské škole využívám řady metodických příruček a doplňkových materiálů. O nich mimo jiné také pedagogům přednáším v rámci svých metodických seminářů. Téměř vždy se setkávám s údivem svých posluchačů - pedagogů předškolních zařízení, kteří zjišťují, že český trh je velmi bohatý na tyto „pomocníky".

Běžně se tyto materiály v knihkupectvích nevyskytují, ale bez problémů se s nimi setkáte a naleznete je v rámci internetových obchodů se zahraniční literaturou.

Je pravdou, že v tomto směru je mnoho metodické literatury na českém trhu zahraniční a plně v anglickém jazyce. Oproti tomu je malý počet pedagogů mateřských škol, kteří by byli schopni bezchybně tyto materiály přeložit, jelikož vyžadují „pokročilejší" osvojení anglického jazyka. Pedagog, který chce angličtinu vyučovat, by pochopitelně měl být dostatečně kvalifikovaný jak na úrovni pedagogické, tak také jazykové. Ale přiznejme si, že pokud chce konkrétní učitel zařadit anglický jazyk do prostředí své školy, potřebuje „načerpat" vědomosti, které by mu umožnily, dá se říci, úvodní znalosti.

Metodiku, kterou vám představím v tomto textu, naleznete plně v českém jazyce a věřím, že se stane vaším skutečným pomocníkem. Jedná se o materiál pro učitele předškolních a mladších školních dětí, praktickou příručku aktivit a jazyka pro komunikaci ve třídě. Jedná se o poměrně málo známou, ale velmi kvalitní metodiku „English for primary teachers".

V tomto metodickém materiálu pedagog nalezne informace o námětech, postupech výuky, problémech, se kterými se v rámci výuky v mateřské škole může setkat, a jak je efektivně řešit. Jelikož se můžeme setkat také s kapitolami o efektivním čtení a psaní, je možné tento materiál spektrálně rozšířit pro použití v 1. - 3. třídě na základní škole.

Tento metodický materiál poskytuje nepřeberné množství informací. Skládá se z 10 částí:

  1. Učení dětí mladšího školního věku
  2. Poslouchej a udělej to
  3. Poslouchej a vyrob podle návodu
  4. Mluvený projev s oporou
  5. Volnější mluvený projev
  6. Čtení v angličtině
  7. Psaní v angličtině
  8. Čtení a vyprávění příběhů
  9. Aktivity založené na čtení příběhů
  10. Příprava na výuku s ohledem na účinné užívání angličtiny

Je třeba říci, že každá kapitola je poměrně rozsáhlá a má několik podkapitol. Např.: v 10. kapitole jsou podtémata 3: „Pomáháme dětem učit se a zdokonalovat"; „Učebnice jako zdroj materiálu"; „Příprava na vyučování".

V závěru příručky naleznete odkazy na užitečné webové stránky a také český slovníček pojmů.

Ukázka aktivity


„Napovídáme žákům jedním slovem"

Učitelka: Ok, we're to play one more game...
Do you remember...this game we played? You have to point to what I am thinking about.
(Učitelka si sedá na židli a začíná hru.)

Učitelka: I spy with my little eye something beginning with  ‚pl‘.
(jedno z dětí ukazuje na obrázek planety na tabuli.)

Učitelka: Very good, Anna,...pl...
Planet, pl...planet.
(Anna zašeptá učitelce další slovo a usedne na židli „sun.sun")

Učitelka: Now Anna's word... I spy with my little eye...something beginning with s... Can anyone point to something beginning with s?...

Učitelka Jane se sedmiletými a osmiletými žáky.

 

Citace a použitá literatura:
[1] - SLATTERY, M.; WILLIS, J. English for primary teachers. Oxford University Press,, 2006. ISBN 0194391140. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 10. 11. 2008
Zobrazeno: 6818krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
OTŘÍSALOVÁ, Lenka. Angličtina v mateřské škole aneb Jak začít (2. část). Metodický portál: Články [online]. 10. 11. 2008, [cit. 2019-11-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2768/ANGLICTINA-V-MATERSKE-SKOLE-ANEB-JAK-ZACIT-2-CAST.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.