Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Autoevaluace mateřské školy – Metodická příručka...

Ikona informativni

Autoevaluace mateřské školy – Metodická příručka k vlastnímu hodnocení

Autor: VÚP Praha
Anotace: Informace o nové publikaci vztahující se k tématu autoevaluace.
Klíčová slova: autoevaluace, příručka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V dnešní době, kdy školy pracují podle svých školních vzdělávacích programů, se vlastní hodnocení stává přirozenou potřebou pedagogů. Na to pamatuje i školský zákon, který pravidelné provádění vlastního hodnocení ukládá všem školám, tedy včetně mateřských škol, jako povinnost.

Protože sebehodnotící činnost je činností novou, pro mnohé školy a pedagogy nesnadnou, nabízíme pomoc v podobě metodické příručky Autoevaluace mateřské školy. Tato publikace se zabývá vlastním hodnocením vzdělávacího procesu a veškerých podmínek vzdělávání. Navazuje tak na metodickou příručku vydanou v loňském roce pod názvem Metodika na podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy, která se zaměřuje na hodnocení vzdělávacích výsledků. Obě metodiky tak společně pokryjí všechny oblasti, které jsou školy povinné sledovat a vyhodnocovat.

Publikace Autoevaluace mateřské školy obsahuje základní informace, pokyny a doporučení, jak při sebehodnocení postupovat, jak si poradit se systémem hodnocení v ŠVP, strukturou vlastního hodnocení i se závěrečným hodnocením. Popisuje některé konkrétní praktické postupy a metody, včetně ukázek ze školní praxe. Kromě textové části určené k pečlivému prostudování obsahuje metodika také pracovní přílohu, která nabízí hotové autoevaluační nástroje. Jsou to tzv. inventáře, použitelné jako dotazníky, záznamové archy či protokoly. Tyto nástroje využívají k hodnocení kritéria formulovaná v RVP PV a pokrývají všechny základní oblasti činnosti školy.

S metodikou mohou pracovat učitelky a naučit se s její pomocí využívat zpětné vazby k zajištění dostatečné účinnosti svého pedagogického působení. Stejně tak mohou metodiku využít i ředitelky, a to nejen ve své pedagogické činnosti, ale také ke zkvalitnění činnosti řídící. Především ředitelka, která nese hlavní odpovědnost za činnost školy, si dnes potřebuje neustále kontrolovat nejen práci jednotlivých pedagogů, ale také průběžně zjišťovat, jak škola funguje ve svém celku a zda práce, kterou všichni společně odvádějí, je dostatečně kvalitní. Metodika může pomoci především v začátcích sebehodnotící činnosti. Může pomoci vyhnout se řadě tzv. „začátečnických" chyb a problémů a tím také usnadnit škole hledání smysluplné cesty k rozvoji sebe sama.

Metodika je vydávána jako další z řady titulů na podporu RVP PV.

Prodejní cena publikace je 100 Kč.

Publikace je možné si objednat na adrese:
Nakladatelství TAURIS,
Senovážné nám. 26, P.O. Box 1,
110 06 Praha 1

nebo na internetové stránce: obchod.tauris.cz
(pod odkazem Rámcové vzdělávací programy)

Případné dotazy na tel.:
+420 224 398 271 (Miroslav Lacina)
E-mail: tauris@uiv.cz

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 06. 11. 2008
Zobrazeno: 11116krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Autoevaluace mateřské školy – Metodická příručka k vlastnímu hodnocení. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2008, [cit. 2020-06-02]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2760/AUTOEVALUACE-MATERSKE-SKOLY---METODICKA-PRIRUCKA-K-VLASTNIMU-HODNOCENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.