Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Barvy podzimu

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Článek je inspirován specifikou ročního období – podzimu. Nabízí vhodné relaxační chvilky, ve kterých se děti nejen seznámí s charakteristickými rysy podzimu, ale prostřednictvím cvičení si uvědomí vlastní tělo.

 

Podzim nám přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí. V tomto ročním období mohou náladu dítěte ovlivňovat i neustálé změny počasí, které jsou pro tuto dobu typické. Pro vytvoření kladného vztahu dětí k podzimnímu období je vhodné zařadit i relaxační techniky motivované danou problematikou. Děti se blíže se seznamují s měnící se přírodou pomocí všech smyslů.

Zrakem pozorujeme barvy a změny v přírodě, tvary. Sluchem poznáváme zpěv ptáků, šelest vánku a větru v korunách stromů a trávě. Hmatem se seznamujeme s povrchem listů, kůrou stromů, trávou, mechem. Čich nám prozradí, jestli jsme v lese, na louce, či na poli, zda v ruce držíme houbu a nebo jablíčko. A konečně chuť nám napoví o druhu čerstvě utrženého ovoce, zeleniny. A co opékání špekáčků a nebo brambor a pouštění draka? Podzim je opravdu nádherné roční období.

Činnosti:
  • poznávání barev, rozvíjení představy odstínů barev, zachycení barvy pohybem, malbou a slovy
  • seznamování s přírodninou - listem
  • porovnávání a hmatové pocity (malý - velký, světlý - tmavý, teplý - studený, příjemný - nepříjemný apod.)
  • kresba
  • zpěv písně s doprovodem
  • relaxace, představa podzimu a barev, citový prožitek padajícího listí, vyprávění, pohybové ztvárnění listu a barvy, umění procítit, naslouchat a vyjádřit
Popis činnosti

RELAXACE - děti zaujmou polohu, ve které budou relaxovat. V poloze např. vleže na zádech, ruce podél těla nebo pod hlavou. Každý ulehne tak, aby se cítil uvolněně a příjemně. V místnosti je pokojová teplota, čistý vzduch a příjemná atmosféra, relaxovat je možné i na podložkách. Učitelka pustí relaxační hudbu s tématem podzimu (např. bublající potůček v lese, šelest padající listí ze stromů, vánek v korunách stromů. Do této hudby klidným hlasem navodí atmosféru babího léta, klidu a tepla. Vypráví o stromech oblékajících nový kabát, o barvách podzimu.

POZOROVÁNÍ PADAJÍCÍHO LISTÍ - děti představují trávu, do které padá sfoukané listí ze stromů. Učitelka rozhazuje po třídě listy, děti je pozorují, všímají si jejich barev, velikosti, tvaru, druhů i způsobu jejich letu.

POHYBOVÁ IMPROVIZACE - po dopadu posledního lístečku se děti na vyzvání učitelky snaží pohybem napodobit listy, které odnáší vítr.  

LIST - každé dítě si vybere list, který se mu líbí. Přivoní si k němu, prohlédne si jej, ohmatá, hladí se s ním po tváři, po ruce.

NASLOUCHÁNÍ - učitelka vypráví: „Když jsem šla včera parkem, bylo krásné babí léto, sluníčko příjemně hřálo, slyšela jsem zpívat ptáky, cítila jemný vánek a viděla padat různobarevné listí ze stromů. Shýbla jsem se, vzala jeden lístek do ruky a přemýšlela o tom, co ten lístek cítí a co mi asi chce říci. V tom jsem si všimla, že těch lístků je na zemi mnohem víc, a tak jsem jich pár posbírala a přinesla je vám. Řekněte mi, co lístky povídají, co mi chtějí říci?" Každé z dětí, pokud chce, vypráví o svých myšlenkách a pocitech.

MALBA STROMU - „Co myslíte děti, jak asi vypadá strom, ze kterého spadl váš list?" Děti své listy přiřazují k jednotlivým obrázkům stromů a slovně komentují, proč si vybraly právě ten obrázek stromu. Na čtvrtku malují vodovými barvami listy, a popisují zvolené barvy a jejich odstíny. 

PÍSEŇ - Po ukončení práce si děti sednou do kroužku, zazpívají píseň „Padá listí, padá" s doprovodem klavíru a hudebních nástrojů, které si samy v průběhu školního roku vyrobily z přírodnin.

Reflexe

Za doprovodu tiché relaxační hudby děti hodnotí činnosti, např. co je zaujalo a naopak, která činnost se jim líbila nebo nelíbila a proč, co by udělaly jinak. Na co myslely při relaxaci apod.

Metodické poznámky

Před započetím činnosti řádně vyvětráme místnost, pro navození příjemné atmosféry můžeme využít i aromaterapie - zapálíme svíčku s vonnou esencí (dbáme na bezpečnost).

Relaxační pocity navozené hudbou, čistým vzduchem, příjemnou vůní a padajícího barevného listí umocní v dětech pocity podzimu jako příjemného ročního období plného barev, vůní a prožitků.

Motivaci přizpůsobíme věku dětí, tak i popis barev např. (červená jako srdíčko, žlutá jako sluníčko, atd.). Při sezení v kruhu dbáme na správné držení těla, u dětí podporujeme, aby se nebály vyjádřit svůj názor a své pocity. Pedagog musí při relaxaci reagovat na chování dětí.

b
 
 

 

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám