Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Vím, jak se o sebe starat

Ikona prakticky

Vím, jak se o sebe starat

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Lada Fišarová
Anotace: Příspěvek zdůrazňuje význam výchovy předškolních dětí k hygienickým návykům.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkmai, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a mteriály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * výtvarný materiál
* prázdné obaly od kosmetiky
* hygienické potřeby - toaletní papír, papírové kapesníky, hřebeny,
mýdla, ručníky, zubní kartáček, zubní pasta, vlhčené ubrousky
apod.

V průběhu celého týdne si s dětmi povídáme o důležitosti hygieny, jak se o sebe starat, abychom byli zdraví. Celým tématem nás provází píseň (Medvědí trápení, Skřivánek, Panton, 1973).

Pomůcky:
 • výtvarný materiál
 • prázdné obaly od kosmetiky
 • hygienické potřeby - toaletní papír, papírové kapesníky, hřebeny, mýdla, ručníky, zubní kartáček, zubní pasta, vlhčené ubrousky apod.
Činnosti:
 • rozhovor seznamování s péčí o tělo
 • vlastní projev dětí - vyjádřit vlastními slovy jak o sebe pečuji, hygiena
 • rozhovor seznamování s hygienickými přípravky (jejich funkce, účel, vůně, barva přípravku)
 • výtvarná chvilka - malba tematického plakátu „Jak se myji, jak o sebe pečuji" (velký formát čtvrtky, zachycení celé postavy dívky a chlapce, péče o tělo - uvědomění si částí těla)
 • rozhovor na téma jak pečujeme o zuby
 • výtvarná chvilka - kresba „Jak se zoubky na mě rozzlobily"
 • výtvarná chvilka - koláž „jak se myji, čistím zuby", využití obrázků k tématu z novin a časopisů
 • práce s encyklopedií - poznávání částí lidského těla a lidských orgánů
 • námětová hra - na prodavače v drogerii, na zubaře, na maminky, které se starají o svá miminka
Báseň k tématu:

Čistím zoubky, řízy, řízy,
ať jsou bílé jako břízy,
ať jsou čisté jako sníh.
ať má každý radost z nich.

Závěr

Děti převážně celou dobu pracovaly ve skupinách, čímž se učily nejen vzájemnému respektování, soustředění se na práci, ale i samostatně a smysluplně vyjadřovat své názory, myšlenky a zkušenosti, uplatňovat tvořivé nápady a seberealizovat se.

Citace a použitá literatura:
[1] - BLEICH, K. Lidské tělo. Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-483X. 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 08. 2008
Zobrazeno: 13728krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FIŠAROVÁ, . Vím, jak se o sebe starat. Metodický portál: Články [online]. 14. 08. 2008, [cit. 2019-11-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/2555/VIM-JAK-SE-O-SEBE-STARAT.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.