Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Odkud máme svetr

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Kateřina Tomášová
Projekt nejen o ovečkách, vlně a svetru.

Hlavní cíl projektu a další cíle:
 • seznámit se s významem hospodářských zvířat, konkrétně ovcí (hlavní cíl)
 • rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost
 • rozvoj komunikativních dovedností, schopnost vyjádřit svůj názor
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních, i když se od nás nějakým způsobem odlišují
 • rozvoj vytváření citových vztahů
 • rozvoj dovednosti vyjádřit své vlastní prožitky

Jádro projektu - environmentální oblast (dítě a svět)

Další integrované oblasti - všechny z RVP (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní)

Předpokládané činnosti dětí:
 • pohybové (lokomoční) činnosti
 • verbální i neverbální komunikace
 • pěvecké a hudebně-pohybové činnosti
 • manipulace s předměty
 • grafomotorika, pracovní činnosti
Záměr

Záměrem tohoto projektu je objasnit dětem z čeho se vyrábí vlna, ze které mají svetr, zdůvodnit užitek ovcí, prakticky si vyzkoušet manipulaci s vlnou, hledat její další využití (i netradiční), uvědomit si, že ač nejsou všichni stejní, jsou si i přesto sobě rovni.

Plánování:
 • jednotlivé složky projektu na sebe budou navazovat
 • zajištění dostatečného množství materiálu - vlny - v různých barvách
 • budou využity nápady dětí - možnost rozšíření projektu o nové věci
 • snažit se o prolínání činností - pohybové a klidové činnosti
 • využití obrazového materiálu, zvukových nahrávek
Úvod - rozehřátí, uvolnění:
 • svetry poházené na koberci
  • Z čeho jsou upletené?
  • Kde se ta vlna vzala?
  • Jaký má klubíčko tvar, barvu...
 • cesta za ovčí babičkou - překážková dráha, různé druhy chůze a běhu
 • odpočinek po cestě - poslech pohádky O beránkovi, kterou vypráví učitelka v roli ovčí babičky
Hlavní část - soustředění:
 • rozhovory s ovčí babičkou na téma ovečky - kde žijí, čím se živí, jaký mají užitek, nepřátelé ovcí...
 • jak se stříhá vlna a její další zpracování - pantomimické ztvárnění dětmi
 • pohybové hry - Pásla ovečky, Na ovečky a vlka...
 • zpíváme si o ovečkách - Beskyde, Ovečky...
 • grafomotorická cvičení - klubíčko, vlnky
 • nalepování kousků vlny - výroba svetru
 • poslech pohádky Ovečka s černou skvrnou
 • rozhovory na téma jak se asi cítila ovečka, když ji odstrkovali, protože byla jiná
 • praktické vyzkoušení dětmi
 • sdělování pocitů obou stran
 • uvedení do problému rasistického chování - jak se asi cítí lidé s jinou barvou kůže, kteří u nás žijí - srovnání s pohádkou
 • pavučina přátelství - posílání klubíčka vlny kamarádovi s odůvodněním, proč posílám klubíčko právě jemu
Závěr, reflexe, hodnocení
 • shrnutí poznatků - co nám dávají ovce
 • chtěl bys být ovečkou a proč
 • co se ti líbilo a nelíbilo, jak ses cítil při určité činnosti, co tě bavilo nejvíc
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek