Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Ať žijí duchové

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Integrovaný blok Ať žijí duchové dětem okrajově přibližuje oslavu svátku Halloween. Záměrem je zapojení všech dětí do her a činností nejrůznějšího zaměření podporující jejich představivost a fantazii.
Dílčí cíle:
 • rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení a tvořivého sebevyjádření
 • rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám prostředí i jeho změnám
 • odstranění strachu ze tmy a neznámého prostředí
 • rozvoj prostorové orientace
 • osvojení si praktických dovedností
Nabízené hry a činnosti:
 • seznámení se svátkem Halloween, jeho tradicí

Slaví se 31.10, převážně v anglicky mluvících zemí. Lidé se v tento den oblékají do strašidelných kostýmů a chodí od domu k domu na koledu. Charakteristickými znaky jsou kostýmy čarodějů, čarodějnic, duchů, kostlivci, vydlabané dýně, černé kočky, vše co je spojeno s tajemnem.

 • duchové světla

Děti si přinesly baterku, kterou využívaly po celou dobu integrovaného bloku. Pro některé činnosti, při kterých byly využívány baterky, bylo nutné zatemnit místnost, aby vynikly světelné efekty.

  • rej světelných duchů - pohyb sbaterkou, sledování světla na stropě - pohyb pomalý, rychlý, skákavý, blikavý apod.
  • setkávání duchů - odraz světla baterky na stropě - ve dvojicích, neverbální komunikace pomocí světla (baterky), orientace
  • duch světla osvítil - vyhledávání kamarádů
  • osvětlování věcí vmístnosti - orientace vprostoru, reakce na pokyn
  • odhadování a určování síly ducha - podle světelnosti baterky
   1.
   2.
 • duchové

Podpora fantazie a představivosti, jazyková chvilka, hudebně pohybové činnosti, komunitní kruh, další použití baterky

  • děti vymýšlí existenci různých duchů - duchové - skal, vod, hor, zahrady, stromů atd.
  • verbální i neverbální komunikace duchů, pohybové i zvukové vyjádření
  • při zvukovém vyjádření - procvičování hlásek, výslovnost
  • reakce na pokyn - proměny vduchy - pohyb i vydávání zvuku podle předem dohodnutých pravidel
 • průvod duchů

Návštěva v ostatních třídách. Využitím prostěradel, záclon a dalších odstřižků látek si děti za pomoci kamarádů a učitelky zhotovují převlek, obličej mají zahalený, zpod prostěradla si svítí baterkou.

3.
4.
5.
 • duchové tmy

Děti navštíví sklepní prostory školy, které již znají, seznámily se s nimi v integrovaném bloku „Průzkum MŠ". Jde o odstranění strachu, překonání sebe samého:

  • pozorování intenzity světla při pomalém zhasínání baterky a naopak
  • rozpoznáváme věci a lidi dle obrysů
  • baterku rozsvítí ten, jehož jméno řeknu
  • zvuková reakce na světlo a tma; při světle děti mohou mluvit, vpříšeří jsou potichu
  • nebojíme se tmy, děti připravili tajuplnou cestu pro zaměstnance školy, po které je překvapovali duchové (pro děti
  • nejzajímavější část, kterou si vyžadovaly několikrát opakovat
   6.
7.
 • Ať žijí duchové
  • hudební komedie plná duchů, podnikavých holek a kluků
  • poslech příběhu z DVD
  • hudebně pohybové vyjádření - hudební části příběh
 • strašidla a duchové
  • činnosti podporující tvořivost, fantazii a pracovní dovednosti - tvoření zpřírodního materiálu a papíru
  • obkreslení šablony postavy ducha, její vystřihnutí a další výtvarné zpracování dle fantazie dětí
  • kresba - návrhy na dýňová strašidlavydlabání dýní, vykrajování dýní a jejich aranžování
   8.
   9.
   10.
   11.
   12.
   13.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek