Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Příroda a ekosystém

Příroda a ekosystém

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Náš svět se skládá ze sítě a propojení všech živých i neživých organismů. Děti se naučí tomuto společenství porozumět a umět hledat vazby nejen v potravním řetězci. Aktivity jsou zaměřené na čtenářskou a matematickou gramotnost. Cílem je, aby si děti při každodenních pobytech v přírodě všímaly, kde co nově roste, kam kdo nakladl vajíčka, kdo může být pro koho potravou, ... Prostředím pro realizaci může být jak příroda, tak třída v mateřské škole.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

PŘÍRODA A EKOSYSTÉM

Pomůcky:

Dlouhé lano, obrázky z lesa, roličky různých velikostí z papíru, pastelky, obrázek zeměkoule, knihy a encyklopedie

Věková kategorie: 3–6 let

Úvodní motivace:

„Děti, víte z čeho se skládá náš svět?“ Z lidí, zvířat, rostlin, hub, bakterií, kamenů, … A my všichni bydlíme na jedné planetě Zemi (ukázka glóbusu) a musíme táhnout za jeden provaz. A my společně zkusíme ten provaz tady někde najít. Bude ten provaz dlouhý, nebo krátký? (Děti hádají)

  • jak je podle vás dlouhý? Děti ukáží rukama, nohama, nakreslí, předvedou

  • jak je podle vás krátký? Děti ukáží rukama, nohama, nakreslí, předvedou

Učitelka přinese dlouhý provaz s uzlíky. Co jsou ty uzlíky? Nejdříve je spočítáme.

(Uzlíky představují jednotlivé prvky ekosystému – rostliny, hmyz, lidi, nerosty, zvířata)

Kruh:

Všichni se posadí do kroužku a smotaný provaz leží uprostřed kruhu. Společně si řekneme básničku

Naše Země kulatá,      /krouží v ramenou/

tajemství v ní ukrytá.   /prst před pusu jako pst/

Děti, kytky, zvířátka,

připravte si kukátka.     /koukají dalekohledem/

Poznáme je všechny teď,   /tlesk/

spojíme si celý svět.     /všichni za ruce/

(Mgr. Kateřina Filková)

PROPOJENÍ DO SÍTĚ (jazyková aktivita)

Učitelka se ptá: „Kdo zná nějakou rostlinu, která roste u nás?!“

Ten, kdo první odpoví, dostane do ruky začátek provazu. Odteď je tou rostlinou. Dítě se představí:

Já jsem pampeliška.

„Kdo zná nějaké zvíře, které na této rostlině žije, nebo ji požírá?“

Další dítě si chytne provaz.

„Kdo zná nějaké zvíře, které by tohle zvíře mohlo ulovit?“

„Kde toto zvíře žije?“

„Odkud zvíře pije?“

„Kdo v té vodě může žít?“

„Jaký brouček žije na listu?“

Společně vytvoříme velkou sít ekosystému (dětí), kde je jeden článek propojený s dalším a kde nemohou bez sebe fungovat.

HRA NA BOŘENÍ EKOSYSTÉMU (zážitková aktivita)

Učitelka si zahraje na dřevorubce, který jde posekat strom (jedno z dětí, které bylo dřevem nebo stromem, spadne a začne tahat provazem). Sousedé škubání cítí a pouští se provazu – ekosystém se boří. Děti vidí, že jeden pokácený strom zapříčiní řadu dalších problémů. Např. spadne hnízdo s ptáčkem, veverka přijde o svůj domov, rostliny pod stromy už nemají, kdo by je jedl, atd. 

Po hře následuje rozbor a povídání o tom, co se stalo. Co je zaujalo? Co bylo nepříjemné? Co nového se naučily? Co jim připadalo zajímavé?

KARTY (jazyková aktivita)

Pomůcky: Příloha – viz Karty lesní (inspirace u Jullian Law, https://www.makeandtakes.com/hiking-scavenger-hunt-printable-for-kids, 20. 1. 2021)

Obrázky z lesa mohou dětem sloužit jako opora k vyprávění příběhu. Následně děti mohou obrázky uspořádat podle časové následnosti (sestavování správného dějového sledu). Slova z obrázků mohou vytleskat.

(„Byl jednou jeden brouček a ten žil v lese, ...“) Půjde o obdobnou aktivitu jako s lanem, jen v obměnách. Místo lana mohou spojovat obrázky čárami na papíru nebo špejlemi. Děti si upevní a uvědomí další vztahy v lesním prostředí.

Varianta pro venkovní prostředí:

Po rozdání karet každý najde příslušnou přírodninu přímo v lese a pojmenuje ji, vytleská na místě. 

CESTA PO SÍTI (pohybová aktivita)

Ve třídě nebo v lese se natáhne guma, provaz a děti prochází tak, že se drží rukou sítě.

Děti si upěvňují pocit toho, že jsou stále něčeho součástí (ekosystému), ale na cestě může čekat plno překážek: 

     • po slepu

     • na signál se zastaví

     • na signál změní směr

     • jdou po gumě a udržují rovnováhu

HÁDANKY (jazyková aktivita)

Chlap vysoký jako hora,

jedním krokem přejde les.

Druhým překročí i hory,

dívá se až do nebes.

(obr)

Pozoruje slepičky,

nosí hřeben maličký.

Červíka vyhrabe si nohou,

je to hrdý...

Má maminka kráva,

ta vám mléko dává.

Stará se o mě vřele,

jsem její mládě...

Na dvorku si běhám,

zrníčka si hledám.

Snáším bílá vajíčka,

jsem kropenatá...

TVOŘENÍ POTRAVNÍHO ŘETĚZCE (předmatematické představy, výtvarná aktivita)

Potřeby: roličky různých velikostí, od toaletního papíru, od utěrek, menší od izolepy, černobílé obrázky přírodnin podle hierarchie (1. rostlina, 2. hmyz, 3. drobný hlodavec, 4. had, 5. větší dravec), lepidlo, nůžky, pastelky

Foto pro inspiraci – viz příloha

Povídáme si pohádku o potravním řetězci, děti u toho vybarvují zvířata, která zrovna uslyší.

Bylo jednou jedno semínko, které si tak v zemi leželo.

Bylo pod hlínou a nikdo ho neviděl.

Jen malá myška, která pod zemí v chodbičkách

lezla, ho našla a křup! Už bylo v ní.

Pak se šla myška proběhnout na pole, kde bylo velké teplo.

Na jednom kameni se tam vyhřívala i zmije (had).

Měla velký hlad, počkala si na myš a skok!

Vyjela po myšce. Potom už byla noc, zmije se šla schovat k lesu pod kámen,

kde na ní ale číhala velká sova.

V noci k ní slétla, vzala do drápů a odnesla do svého hnízda.

Připravíme si roličky různé velikosti (různého průměru a výšky). Po přečtení motivační pohádky děti nejprve přiřadí obrázky k příslušné roličce a pak obrázky na roličky nalepí. Roličky (postavené) seřadí podle velikosti (výšky a průměru), a to od nejmenší po největší, a sestaví tak zároveň potravní řetězec. Jedná se o uspořádání, a to současně podle velikosti i času.

Výsledek: Roličky do sebe zapadají tak, že sova má v sobě schované všechny živočichy a rostliny. Společná kontrola pořadí potravy v potravním řetězci je důležitou součástí aktivity; vede k zažití nového jevu a k rozvoji kritického myšlení.

Varianta:

Tuto aktivitu lze obměnit i nalepením a nakreslením obrázků na kelímky na pití, které se poté zasazují do sebe.

Autor díla: Kateřina Filkova

Závěr a zhodnocení

Povídáme si v kruhu, co se děti nového dozvěděly, jak se jim spolupracovalo, co bylo příjemné, nepříjemné. Zda vnímají, jak je důležité chránit i ty menší a slabší druhy, jako jsou např. hmyz, houby, rostlinky. Že právě oni jsou propojené s dalšími a většími zvířaty a nakonec i s námi. Na závěr se spojíme rukama a uděláme velký kruh a pošleme si zmáčknutí dlaně jedním a druhým směrem (hra na způsob Elektrika).

Můžeme připojit básničku, kterou jsme se naučili v úvodu:

Naše Země kulatá,      /krouží v ramenou/

tajemství v ní ukrytá.    /prst před pusu jako pst/

Děti, kytky, zvířátka,

připravte si kukátka.     /koukají dalekohledem/

Poznáme je všechny teď,  /tlesk/

spojíme si celý svět.    /všichni za ruce/

S menšími dětmi si můžeme posílat míček, kamínek, pírko, šišku.

Literatura k inspiraci:

Scharmacher-Schreiber, Kristina; Marian, Stephanie (2020): Jak se vyznat v klimatu. Praha, Portál. ISBN 978-80-262-1639-1.

Castaldo, N. (2020): Farma, která nás živí: Život na biofarmě během roku. Praha, Svojtka a Co.

Vostradovská T. (2016): Hravouka. Nakl. Běžíliška. ISBN 102294123.

Sillaniova, Grimaldiová (2017): Svet zvierat. Knižní klub.

Příloha k inspiraci – stopy zvířat, jejich potrava: Potravní řetězec 1–4 (Facebook – Irina Panchenko, pedagogické nápady).

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek